Tarieven advertenties

De advertentietarieven
Het maandblad Onder Glas wordt geheel in full colour uitgevoerd. Dat geldt ook voor de advertenties. De tarieven zijn in Euro per plaatsing en exclusief BTW.
Voor 2014 worden de volgende tarieven gehanteerd bij 1, 3, 6 of 11 plaatsingen per jaar:

Formaat 1 plaatsing 3 plaatsingen 6 plaatsingen 11 plaatsingen
1/1 pagina 3.300 3.100 3.000 2.900
1/2 pagina 1.900 1.800 1.700 1.600
1/4 pagina 1.200 1.150 1.100 1.050

Op verzoek van de adverteerder worden hele advertentiepagina's naast een redactiepagina geplaatst.
Voor plaatsing van een halve (staande) pagina naast een redactiepagina geldt een toeslag van 40%.

De oplage
De oplage van Onder Glas is als volgt opgebouwd:

Glastuinders in Nederland 4.100
Glastuinders in België (> 1ha) 400
Toeleveranciers 900
Abonnementen 700
Totale oplage 6.100

Tariefkaart Onder Glas
Download hier de tariefkaart van Onder Glas.