De komkommerteelt 2017 loopt wat betreft de lange komkommer alweer op zijn einde. Al met al een jaar dat wat rendementen betreft beduidend minder was dan de afgelopen twee jaar. Producties waren over het algemeen aanzienlijk lager dan vorig jaar door minder licht (1-3%) en bovendien zeer wisselend per periode. De middenprijzen per bedrijf zijn dit jaar eveneens weer uiteenlopend. Wat betreft het huidige seizoen zijn de traditionele teelten bijna afgelopen. De hogedraadteelten gaan op de meeste bedrijven nog door tot ongeveer half november. Enkele bedrijven zijn al eerder gestopt, of gaan nog langer door.

Momenteel hangen er nog teveel vruchten per vierkante meter om deze tijdig, goed uitgeroeid en voldoende kwalitatief eraf te krijgen. Het advies is om tijdig de temperatuur te verhogen als de laatste vrucht voldoende sterk is en houd de gewassen ook voldoende open.

Komkommerbontvirus

Ook dit jaar zien we weer een fors aantal bedrijven met een flinke infectiedruk van komkommerbontvirus. Het aantal besmette bedrijven is hoger dan in 2016. Met de teeltwisseling in aantocht is het weer zaak om een goede planning te maken qua organisatie en een secuur en goed hygiëneprotocol uit te voeren. Daarbij zagen we ook dit jaar weer enkele bedrijven die al vroeg (maart/april) te maken kregen met het virus. Probeer tijdens de teeltwisseling daarom om extra goed schoon te maken, te ontsmetten en trachten te achterhalen of er hiaten in het schoonmaken zitten.

Belichting

In 2018 zullen er enkele grote veranderingen plaatsvinden. Er komt ongeveer 30 ha belichting bij met SON-T, ongeveer 6.800-8.000 lux. De komkommersector gaat daarmee van ongeveer 40 naar 70 ha belichting. Deze plantingen vinden grotendeels eind december plaats. Bedrijven met ongeveer 200 mmol zullen echter al veel eerder gaan planten. Het totaal areaal komkommer wordt waarschijnlijk iets kleiner, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door toename van het areaal belichting. Qua rassenkeuze zal er het komende jaar bij de eerste teelt weinig veranderen, zowel in de traditionele en hogedraadteelt met of zonder belichting. Al met al weer een seizoen om naar uit te kijken.

Tekst: Peter Schreurs, Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting.

Gerelateerd