Tips

Onder Glas kent de tuinbouwsector als geen ander. Met freelancers, die een jarenlange ervaring hebben, vormt Onder Glas het maandelijkse vakblad voor de tuinbouw. Voor Onder Glas is het onmogelijk om te weten wat er allemaal speelt in de totale bedrijfstak. Heeft u belangrijk nieuws of een innovatie te melden laat dit dan aan de redactie weten door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Bedrijfsnaam
Voorletters en achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
 
Uw bericht
naar de redactie
 
 
Typ deze veiligheidscode
over in het veld hieronder.
Veiligheidscode