Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Kees Preesman Potplantenteler Kees Preesman over consumentenpromotie:

'Promotie moet je als collectief oppakken'

De potplantensector moet consumentenpromotie als breed collectief oppakken. "Als telers gratis kunnen meeprofiteren, ondermijnt dat het initiatief." Zo reageert Kees Preesman uit Strijen naar aanleiding van het interview met groenstylist Romeo Sommers in de januari editie van Onder Glas. De teler van met name pothortensia's en cyclamen constateert een groeiende behoefte onder telers om rechtstreeks te communiceren met de consument. "Zelf zijn we ook begonnen met foto's op de website en het ontwerpen van eigen etiketten voor aparte soorten in ons assortiment." » Lees verder

Tomatenteelt Teeltadvies: plant voldoende generatief zetten

Zorgvuldig te werk gaan met watergift in tomaat

In de tomatenteelt zijn de komende periode diverse aandachtspunten van belang. Zo zijn er verschillende aspecten die een rol spelen om de plant voldoende generatief te zetten. Maak, om de plant voldoende te kunnen sturen, voldoende dag en nacht verschil (DIF). De telers met een vast folie kunnen de voornacht gebruiken om vocht af te voeren door hier boven te luchten. Waarschuwing is wel niet teveel te luchten, anders moet het plastic weer worden vastgezet. Als dit niet meer het gewenste resultaat oplevert moeten er toch gaten in het folie worden gemaakt. » Lees verder

Schoneveld Teeltspecialist
Nationale Voedingsdebat Rob Baan over verandering voedingspatroon:

'Misschien eindelijk bewijs in handen dat gezond eten helpt'

"Het kinderevenement tijdens het eerste Nationale Voedingsdebat op 2 november 2013 was heel goed. Ik heb er van genoten", vertelt initiatiefnemer Rob Baan uit Monster. "Als kinderen zelf koken, schuiven ze zo alles naar binnen. Dit in tegenstelling tot wat hun ouders beweren, die blijven volhouden dat hun kind niets lust." Het debat is nu al een succes gebleken, terwijl het organisatiecomité nog volop in de evaluatiefase zit. » Lees verder

Leo Marcelis Marcelis, hoogleraar Tuinbouw en Plant-product fysiologie

'Veel belangstelling voor Wageningse tuinbouwstudie'

Tien jaar geleden was de belangstelling van studenten voor de Wageningse studie Plantenwetenschappen dramatisch laag. Tegenwoordig is het beeld juist heel positief, vertelt Leo Marcelis, die in december benoemd is tot hoogleraar Tuinbouw en Plant-product Fysiologie. In deze functie leidt hij de leerstoelgroep Tuinbouwketens en is hij verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek. De tuinbouwsector heeft met de campagne It's Alive de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om meer jongeren voor een tuinbouwopleiding te interesseren. » Lees verder

Image Paprikateler Danny van der Spek over Fusarium:

'Uitblijven echte oplossing binnenrot is verontrustend'

Dat er na een jaar intensief onderzoek nog geen heldere oplossing is voor binnenrot in paprika, geeft volgens teler Danny van der Spek uit Bergschenhoek de complexiteit van het probleem aan. Van der Spek zegt dit naar aanleiding van de artikelen over inwendige vruchtrot in paprika in de november en december editie van Onder Glas. "Er wordt niet alleen in Nederland, maar ook in België, Canada en Engeland onderzoek gedaan naar Fusarium. Tot de kern zijn onderzoekers helaas nog niet gekomen; een complete oplossing is er vooralsnog niet." » Lees verder

Certhon
Fresh Air Teeltadvies: onaangenaam ruikende toiletverfrisser

Nieuw wapen in strijd tegen trips in chrysant

Het nieuwste wapen in de strijd tegen trips in chrysanten heet Fresh Air. Een onaangenaam ruikende toiletverfrisser jaagt de trips op uit het gewas, waardoor de bespuiting tegen trips effectiever wordt. Dat telers hier hun toevlucht toe zoeken geeft aan dat het huidige toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen ernstig tekort schiet. Ondanks de dure inzet van biologische bestrijders, in combinatie met nog toegelaten middelen, is de trips op veel sierteelt bedrijven niet afdoende te bestrijden. Wat ontbreekt zijn correctiemiddelen, om in te zetten bij een uit de hand lopende aantasting. » Lees verder

Dennis op het Veld Tomatenteler realiseert meerproductie

'Beluchting gietwater heeft goed resultaat'

Tomatenteler Dennis op het Veld in Belfeld startte dit jaar met beluchting van het EC-water (zie Onder Glas mei 2013). Aan het eind van het seizoen kan hij de conclusie trekken dat dit een goede beslissing is geweest. Silo's en leidingen zijn brandschoon en de productie heeft heel goed uitgepakt.
Zijn bedrijf kampte voorheen met een iets achterblijvende vruchtmaat. Na een lange zoektocht bleek dat het zuurstofgehalte van het gietwater te laag was. » Lees verder

Van der Ende Groep
GreenCHAINge GreenCHAINge: met de keten om tafel

Meer inzicht in kwaliteitsverloop sierteeltketen

In het project GreenCHAINge worden de mogelijkheden onderzocht van exportstromen met containers via de trein of short-sea. Deze andere manier van transporteren vraagt meer inzicht in het kwaliteitsverloop in de keten. Wageningen UR Food & Biobased Research ontwikkelt daarom een kwaliteitsverloopmodel. Zij hebben afgelopen periode proeven uitgevoerd om input te krijgen voor dit model. Telers en handelaren hebben de verschillende proeven gezamenlijk bezocht. Dit leidde tot waardevolle discussies. » Lees verder

Spuien Binnenkort in januari editie Onder Glas: thema Water

Verplichte toepassing zuivering spui in 2016

Afgelopen voorjaar bracht de Overheid de tweede nota duurzame gewasbescherming uit. Deze nota beslaat de periode 2013 tot 2023. In de nota wordt specifiek aandacht besteed aan het zuiveren van spui bij de bedekte teelten. Door het nemen van technische emissiereducerende maatregelen, zoals zuivering van de restlozing (spui) en alternatieven voor bronnen van gietwater zijn forse emissiereducties mogelijk. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze zuiveringstechnieken. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om u af te melden. Onze contactgegevens vindt u hier.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.