Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Jan Kreling Opsteker na zomer vol problemen:

Uitstekende oogst van chrysantenteelt op water

Kreling Chrysant in Bruchem heeft eind februari een perfect product geoogst van de teelt op water. "Een goede kwaliteit en 20 procent meer productie per vierkante meter", vertelt Jan Kreling. Dat is een opsteker na een zomer vol ongrijpbare wortelziekten in het water. "Maar langzamerhand krijgen we meer kennis op dat vlak en vertrouwen in een oplossing", zegt hij. Chrysantenteelt op water zal voor een kleine revolutie in de sector zorgen als de aanvangsproblemen eenmaal onder de knie zijn. » Lees verder

Meeldauw 'Green Challenge' LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw

Breed draagvlak Masterplan Aanpak Meeldauw

LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw hebben het initiatief opgepakt voor een Masterplan Aanpak Meeldauw in de glastuinbouw. Meeldauw is een ziekte die in veel gewassen voorkomt en steeds lastiger met middelen te bestrijden is. Er is een strategisch stappenplan opgesteld, startend met een weerbaar gewas, weerbaar systeem, slimme technieken en een effectief middelenpakket, om te komen tot een geïntegreerde systeem aanpak. » Lees verder

Eric Hoogerbrugge Tomatenteler Erik Hoogerbrugge over Phytophthora:

'Goed scouten om aantasting tijdig op te merken'

Vorig jaar is Phytophthora op meerdere tomatenbedrijven een probleem geweest. De waterschimmel slaat toe op plaatsen waar het koud en nat is. Kouder telen als gevolg van hoge energieprijzen zorgt ervoor dat verspreiding weer een kans krijgt. In de februari-editie van Onder Glas, met als thema Plant, gaven Ines van Marrewijk van Groen Agro Control en tomatenteler Hans Zwinkels hun visie op het probleem. "Een prima artikel", zo reageert tomatenteler Erik Hoogerbrugge uit Lepelstraat. » Lees verder

WUR Pieter de Visser, onderzoeker Wageningen UR Glastuinbouw

Beter onderbouwde beslissingen over ophangen LED's mogelijk

LED's rukken op in de tuinbouw. Daarmee groeien de mogelijkheden om plantengroei en -ontwikkeling te sturen. Maar het roept ook nieuwe vragen op. Waar moeten die LED's precies hangen? Welke lichtsterkte en kleuren hanteer je? Wageningen UR Glastuinbouw heeft, in samenwerking met Duitse en Franse partners, het 3D plantmodel GroIMP doorontwikkeld, zodat het kan worden gebruikt bij zulke beslissingen. Niet alleen in het tuinbouwonderzoek maar ook in de praktijk. » Lees verder

Sam van den Ende Rozenteler Sam van den Ende over wolluis:

'Meer biologisch telen geeft helaas nieuwe problemen'

De wolluis is een oud, maar toenemend probleem in rozen. Die toename loopt parallel met de opmars van geïntegreerd telen. In Onder Glas van februari gaf Wageningen UR Glastuinbouw inzage in het onderzoek naar een beter werkend systeem voor geïntegreerde bestrijding. "Het is inderdaad een groot probleem", bevestigt rozenteler Sam van den Ende uit Monster. "Een chemisch middel tegen de ene plaag heeft een nadelig effect op de biologische aanpak van een ander probleem." » Lees verder

Cymbidium Teeltadvies: werkbaarheid ouder cymbidiumgewas neemt af

Gewasvervanging meerjarige teelten niet onbeperkt uitstellen

Op veel bedrijven staat de aankoop van nieuw plantmateriaal al geruime tijd op een laag pitje. Hoewel dit in eerste instantie nog niet direct tot een lagere productie hoeft te leiden (cymbidiumplanten kunnen bijvoorbeeld 10 tot 15 jaar meegaan), kan vervanging of verjonging van plantmateriaal niet straffeloos steeds verder worden uitgesteld. In oudere gewassen neemt de werkbaarheid af, waardoor er meer arbeid nodig is voor gewasonderhoud en het aanbinden van de takken. » Lees verder

Onder Glas digitaal Online bibliotheek met praktische zoekfunctie

Digitaal archief Onder Glas voorziet in behoefte

Met de maandelijkse e-mailservice Onder Glas Focus wordt een extra accent gelegd op de online activiteiten van het maandelijkse vakblad voor de glastuinbouw. Jaren geleden echter werd onder de naam Onder Glas digitaal al een online archief aangelegd, waar alle edities sinds 2006 zijn terug te vinden. Uiteraard ontbreekt een praktische zoekfunctie niet. » Lees verder

Marc Sassen Even rust voor rozentelers na Valentijnsdag

'Bestellen via internet heeft de toekomst'

"We hebben een goede Valentijnsdag achter de rug. De afzet van met verf en glitter behandelde rozen vertoont een stijgende lijn", vertelt Marc Sassen van VIP Roses uit Ter Aar. "De witte rozen met een roze hartje gaan super." Sassen weet dat rode rozen rond deze speciale dag erg duur zijn. Dan is de behandelde witte roos een goed alternatief en zeker niet minder mooi. "Je moet van behandelde bloemen houden. Mensen vinden het óf prachtig óf lelijk." » Lees verder

Het Nieuwe Telen Binnenkort in maart-editie Onder Glas: thema Klimaat

Tien jaar Het Nieuwe Telen: wie zijn de volgers?

Het is ongeveer tien jaar geleden dat de ideeën van Het Nieuwe Telen in de vakmedia voor het eerst werden belicht. In die periode zijn talloze onderzoeksprojecten uitgevoerd om aan dit begrip invulling te geven. Hoewel het volgens het programma Kas als Energiebron technisch inmiddels mogelijk is om 30 tot 40% te besparen op energie, is slechts een aantal pioniers aan de slag gegaan met de beschikbaar gekomen nieuwe technieken. De vroege volgers nemen een afwachtende houding aan. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact