Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Amaryllis Onzekerheid recirculatieproef voorbij

Samenwerking amaryllistelers verzekert voortgang onderzoek

De voortgang van de recirculatieproef bij amaryllis is zeker gesteld door de oprichting van een telerscoöperatie die participeert in het onderzoek. De telers leveren vanaf nu een financiële bijdrage om de mogelijkheden en onmogelijkheden van recirculatie bij de bloementeelt boven water te krijgen. Vorig jaar is bij het GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk een driejarige proef opgezet met de rassen Mont Blanc' en 'Red Lion'. » Lees verder

Han van der Helm Komkommerteler Han van der Helm over energiebesparing:

'Je bent nooit te oud om te vernieuwen'

Energiebesparing, klimaatbeheersing en Het Nieuwe Telen stonden centraal in het februarinummer van Onder Glas. Na de pioniers passen steeds meer volgers elementen toe van Het Nieuwe Telen. Dat leeftijd geen belemmering is voor het doorvoeren van teelttechnische vernieuwingen, bewijst komkommerteler Han van der Helm. De markante teler uit Nootdorp kiest er dit seizoen voor om actiever te schermen. Doel is het gasverbruik terug te dringen. » Lees verder

Certhon
Van Tuyl & Arens Paul Arens, onderzoeker Wageningen UR Plant Breeding:

Snelle stappen naar sterkere rassen in sierteelt

Veredelaars van groentegewassen besteden veel aandacht aan resistenties en zijn al bezig met de eisen op dat gebied over tien jaar. Daarmee vergeleken valt er in de sierteelt nog een wereld te winnen. Het accent ligt in deze sector op noviteit, sierwaarde, productie en houdbaarheid en minder op weerbaarheid. Maar dat is aan het veranderen, vertelt Paul Arens van Wageningen UR Plant Breeding (rechts op de foto). » Lees verder

Teelttip komkommer Teeltadvies hogedraadteelt komkommer:

Blad weghalen in de kop gelijktijdig met het dunnen

De hogedraadteelt komkommer zit ook dit jaar weer flink in de lift. Het areaal bedraagt inmiddels rond de 100 ha. Goede productieniveaus en marktgericht produceren van een goede kwaliteit hebben hier aan bij gedragen. Tevens is duidelijk geworden dat aanzienlijke energiebesparingen mogelijk zijn. Het systeem is nog volop in ontwikkeling, daarom is het einde nog niet in zicht. Voor een optimaal resultaat is een wekelijkse gewas- en teeltregistratie noodzakelijk. » Lees verder

Gerben van Giessen Gemeente betaalt normale energietarief

Orchideeënkwekerij verwarmt zwembad

Butterfly Orchids en het nieuwe zwembad liggen aan weerszijden van de Middenweg in Andel. Zowel de teler als de bouwer kwamen op het idee om een link te leggen en in gezamenlijkheid is het plan voor warmtelevering vanuit het bedrijf opgezet. De gemeente, eigenaar van het zwembad, betaalt het normale energietarief. De orchideeënteler levert laagwaardige warmte uit de waterpomp, water van zo'n 50°C. » Lees verder

Van der Ende Groep
Olaf van Kooten Olaf van Kooten, hoogleraar Wageningen UR

Eten wij nu babyvoedsel?

"In de afgelopen jaren loop ik mij suf te piekeren hoe de tuinbouw om te vormen is tot een service- en klantgerichte sector. Maar laatst realiseerde ik mij dat deze sector al erg klantgericht is", zo stelt hoogleraar Olaf van Kooten van Wageningen UR. De sector heeft de groenten al zo veredeld dat zelfs baby's het lekker vinden, is zijn stelling. "De witlof, spruitjes en radijsjes die je bij de supermarkt kan kopen zien er allemaal prachtig uit, maar smaken nergens meer naar." » Lees verder

Grondgebonden teelt Lysimeter-project ook in 2014 voortgezet

Emissiebeheersing in grondteelt lijkt goed mogelijk

De afgelopen jaren is er al veel duidelijk geworden over emissiebeheersing in grondgebonden teelten. Tegelijk zijn er ook nog veel vragen. Om de waterstromen en de emissie bij deze teelten goed inzichtelijk te krijgen wordt het 'lysimeter-project' ook in 2014 voortgezet. Doel is te onderzoeken of door middel van het werken met vochtsensoren emissiebeheersing realiseerbaar is. Het project is tevens uitgebreid, recent is ook bij een alstroemeriateler in het Westland een lysimeter geïnstalleerd. » Lees verder

GreenTech Amsterdam
Kom in de Kas Fotocollage in Onder Glas april

Verdien cadeaubon met Kom in de Kas foto

Komend weekend, 5 en 6 april, worden in diverse teeltegebieden in het land de deuren weer open gezet voor Kom in de Kas. Thema dit jaar is 'Kunst in de Kas'. Meer daarover is te lezen in de speciale bijlage die op 13 maart bij Onder Glas is verschenen. In de uitgave van april publiceert vakblad Onder Glas ook dit jaar een fotocollage van dit bijzondere publieksevenement van de glastuinbouw. Daarvoor worden de leukste en origineelste foto's van lezers gebruikt. » Lees verder

Nomad RFID scannen Binnenkort in april editie Onder Glas: thema Logistiek

Beter zicht en meer grip op arbeidsprestaties

Doorontwikkeling van arbeidsregistratieprogramma's tot integrale, modulair opgebouwde management informatiesystemen geeft ondernemers beter zicht en meer grip op arbeidsprestaties, gewasontwikkeling, gewasgezondheid en bedrijfsprocessen. Ook meerdere vestigingen zijn op afstand real time te volgen en aan te sturen. Deze ontwikkeling draagt bij aan zowel de productiviteit en kostprijsbeheersing als aan de kwaliteit van het werk. De systemen lijken medewerkers te prikkelen tot betere prestaties. » Lees verder

Bladrandjes tomaat Onder Glas: dossier Het Nieuwe Telen

Vochtbeheersing HNT helpt tegen Botrytis

De maart-editie van Onder Glas stond voor een belangrijk deel in het teken van Het Nieuwe Telen. Elk jaar komen klimaat, vochtbeheersing en energiebesparing thematisch aan bod. Zodoende is inmiddels een interessant dossier opgebouwd. Eerder uitgebrachte themanummers zijn eenvoudig terug te zoeken via www.onderglas.nl/digitaal. Dat HNT ook een positief effect kan hebben op de plantgezondheid, werd in de uitgave van maart 2012 al aangetoond door Wageningen UR Glastuinbouw. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact