Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Wilbert van den Bosch Paprikateler Wilbert van den Bosch over arbeidsregistratie:

'Grote meerwaarde door samenvoegen essentiële gegevens'

Het Onder Glas themanummer Logistiek stond in april niet alleen in het teken van mechanisatie en intern transport, maar besteedde ook aandacht aan menselijke arbeid en vooral de registratie van werkzaamheden. Paprikateler Wilbert van den Bosch van Peppers Unlimited uit IJsselmuiden maakt sinds vorig jaar ook gebruik van een geavanceerd systeem. "Wij hebben vier kassen en daar draaiden in het verleden twee aparte systemen. Nu hebben we alle informatie in één overzicht." » Lees verder

Trips Opmaat naar systeemaanpak in bloemisterij

Complexe bestrijding trips vereist nader onderzoek

De Californische trips is al lange tijd een groot probleem in de sierteelt onder glas. Dit voorjaar is gebleken dat op de meeste bedrijven veel eerder dan voorgaande jaren tripsschade optrad. Naast eerder lijkt de schade ook heftiger te zijn. Duidelijk is dat voor een goede bestrijding stapeling van verschillende maatregelen noodzakelijk is. In het project 'Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding' wordt aan verschillende methoden van bestrijding gewerkt. » Lees verder

GreenTech Amsterdam
Dekker Chrysanten Tweede teelt bevestigt eerste indruk

'Betere bladkwaliteit chrysant onder verticale ventilatoren'

Ook de tweede teelt chrysanten in het proefvak met verticale ventilatoren heeft een betere bladkwaliteit opgeleverd dan in de rest van de kas, bevestigt bedrijfsleider Erik Floris van Dekker Chrysanten. Het bedrijf overweegt nu om in de rest van de 22.000 m2 grote afdeling een zelfde systeem te installeren. Naast het standaard ras Euro heeft het bedrijf ook zes rassen getest die onder minder gunstige klimaatomstandigheden een mindere bladkwaliteit hebben. » Lees verder

Beregening sierteelt Teeltadvies: beregening sierteelt

Met protocol gelijkmatigheid beregeningsinstallatie meten

In samenwerking met LTO en Revaho is een meetprotocol ontwikkeld om de gelijkmatigheid van beregeningsinstallaties te meten. Door dit gestandaardiseerde protocol zijn metingen met elkaar vergelijkbaar. Op enkele bedrijven met twee regenleidingen per 9,60 m zijn metingen aan de gelijkmatigheid verricht (doppen om de meter en dopafgifte 160 l/uur per dop). Hieruit bleek dat het tweede en het vijfde bed met deze beregening te weinig water kregen, met droge stroken tot gevolg. » Lees verder

Frans Beumers Warm voorjaar verkort kasaspergeseizoen

Teler zet personeel sneller in voor buitenteelt

De kasteelt van asperges zit de laatste jaren in de lift, maar het kasaspergeseizoen is dit jaar wat tegengevallen. Door het extreem warme voorjaar zijn de verwarmde buitenteelt en de blaastunnels erg vroeg in productie gekomen. "We moesten toen keuzes maken: het personeel inzetten in de kas of in de buitenteelt. Dat ging ten koste van de kasproductie", vertelt Frans Beumers van Hefra Asperge in het Limburgse Panningen. » Lees verder

Jan Mantel Tulpenteler Jan Mantel over automatisering:

'Tendens is meer stelen en minder arbeid'

Jan Mantel heeft samen met zijn broer Cor een tulpenbedrijf in Grootebroek. Daarnaast is en was hij ook bestuurlijk actief voor onder andere Flora Holland, de KAVB en LTO Groeiservice. Zijn regelmatige contact met collega's toont aan dat tulpentelers meer en meer automatiseren. Karel Bolbloemen uit Bovenkarspel, die afgelopen maand in het Onder Glas themanummer Logistiek uitgebreid aan bod kwam, is daar een sprekend voorbeeld van. 'Het investeringsklimaat is goed", meent Mantel. » Lees verder

Leo Marcelis Leo Marcelis, hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie

'Meer aandacht voor invloed wisselende omstandigheden'

Fysiologisch onderzoek wordt meestal gedaan bij constante klimaatfactoren. Als alles steeds wisselt, kun je immers weinig zeggen over de invloed van een bepaalde factor. Zo zijn in de loop van de tijd belangrijke inzichten over licht, temperatuur, vochtigheid enz. ontstaan. Maar in de kas wisselen de omstandigheden juist steeds. "Daarom kijken we nu ook specifiek hoe de plant reageert op wisselingen", vertelt hoogleraar Leo Marcelis van Wageningen Universiteit. » Lees verder

Dossier logistiek Onder Glas dossier Logistiek

Oogstrobot voor paprika krijgt stap voor stap vorm

Onder Glas van april had als thema Logistiek. Daarin aandacht voor mechanisatie, robotisering, intern transport, maar ook arbeidsregistratie. Met soortgelijke themanummers heeft Onder Glas de afgelopen jaren een interessant dossier opgebouwd. Eerder uitgebrachte themanummers zijn eenvoudig terug te zoeken via www.onderglas.nl/digitaal. Zo werd in april 2013 een update gegeven van de ontwikkeling van de plukrobot voor paprika. » Lees verder

GreenTech Binnenkort in mei editie Onder Glas: thema GreenTech

Nieuwe internationale vakbeurs legt nadruk op innovatie

Over iets meer dan een maand wordt in Amsterdam RAI de eerste editie gehouden van de nieuwe internationale tuinbouwvakbeurs GreenTech. Net als in de tijd van de Horti Fair besteedt Onder Glas in de editie voorafgaand aan het evenement ruimschoots aandacht aan de beurs. In de beursweek vinden ook de FlowerTrials en VegetableTrials plaats. Middels de Innovation Award zijn de schijnwerpers vooral gericht op noviteiten en vernieuwende concepten. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact