Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Peet Noordam Lelieteler Peet Noordam over onderzoek energiebesparing:

'Resultaten liegen er niet om'

"Zo'n onderzoek naar energiebesparing door minder belichten en CO2 doseren zet je aan het denken", vindt lelieteler Peet Noordam van Novastar uit 's-Gravenzande. "De resultaten liegen er niet om. Gezien de ontwikkelingen in de praktijk verwacht je bij het hoogste lichtniveau de beste kwaliteit. Ik ben dus benieuwd waar bij deze benadering het kritische punt ligt." Noordam heeft op zijn eigen bedrijf drie verschillende lichtniveaus: 2.500, 4.200 en 8.000 lux. » Lees verder

Kas als energiebron Ondernemersgroep Kas als Energiebron aan het werk:

Telers beslissen mee over besteding gelden 'Kas als Energiebron'

De Ondernemersgroep Kas als Energiebron heeft op dinsdag 27 mei jl. over zestien energieprojecten een advies geformuleerd aan de financiers van het programma Kas als Energiebron. Totale omvang van de projecten is ongeveer € 2 miljoen. Twee projecten kregen van de ondernemersgroep een negatief advies. De komende weken nemen de financiers - ministerie EZ en Energiefonds Productschap Tuinbouw - een besluit en volgt bericht over welke projecten worden uitgevoerd. » Lees verder

DVEP
Andre Vahl Succesvolle zoektocht naar oplossinge complicaties:

Problemen aardwarmtebron Koekoekspolder opgelost

De problemen met de aardwarmtebron in de Overijsselse Koekoekspolder lijken opgelost. "De bron draait weer perfect. We draaien al een paar maanden volle bak zonder problemen", vertelt komkommerteler André Vahl. Dat is een opsteker, na een zoektocht naar oplossingen voor twee onverwachte complicaties: verstopping door neerslag in de bron en lichte radioactiviteit. Mts. Gebroeders Vahl betrekt de warmte van Aardwarmtecluster BV, die ook aan Kwekerij Voorhof aardwarmte levert. » Lees verder

BOG Auctions
Gasprijs Energieadvies: verbanden leggen

Wat gaat de gasprijs doen?

Nee, een voorspellende gave heb ik niet, was het maar waar. Maar aan de andere kant, alle deskundigen op verjaardagen of BBQ's gelukkig ook niet. Dus is er niets te vrezen van concurrentie, hooguit een vrolijke discussie over wie zijn argumenten het meest kracht bij weet te zetten. Of het hardst met zijn vuist op tafel slaat natuurlijk. Iedere dag opnieuw verzamel ik vanuit diverse financiële markten harde cijfers. In totaal verwerk ik de gegevens van 83 parameters. » Lees verder

Voorbeschouwing GreenTech 10, 11 en 12 juni RAI Amsterdam

Representatieve GreenTech legt nadruk op kennis en innovatie

Over enkele dagen gaat in de RAI in Amsterdam de eerste GreenTech van start. De nieuwe internationale tuinbouwvakbeurs moet het gat opvullen dat begin 2013 ontstond toen de Horti Fair ophield te bestaan. Het leek er even op dat Duitsland, met de beurzen IPM en Fruit Logistica vroeg in het jaar, het Europese alleenrecht kreeg als internationaal ontmoetingspunt van de glastuinbouw. Maar Nederland is niet voor niets mondiaal toonaangevend in horticulture. » Lees verder

Marcopak
Olaf van Kooten Olaf van Kooten, hoogleraar Wageningen UR

'Slimmer samenwerking in de keten dringend noodzakelijk'

"De samenwerking in de afzetketen van groente en fruit verloopt vaak niet goed omdat telersverenigingen en handelshuizen te veel zijn gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke prijs. De markt vraagt echter iets anders: ontzorging. Als je altijd kunt zorgen voor de juiste hoeveelheid, kwaliteit en de juiste sortering, dan krijg je een andere relatie. Daarbinnen is overleg mogelijk over de marge", aldus Olaf van Kooten, hoogleraar Tuinbouwketens. » Lees verder

Peter Zeestraten Bromeliateler Peter Zeestraten over onderzoek:

'Daar onderzoek doen waar meeste expertise zit'

"Weerbaarheid is geen onderwerp waarmee ik me nadrukkelijk bezighoud. Prioriteit ligt bij mogelijke problemen in de planten op mijn tuin." Dat zegt bromeliateler Peter Zeestraten naar aanleiding van het artikel in Onder Glas over onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw naar plantversterkers in potplanten. "Ik sluit niet uit dat veredelaars dit wel met belangstelling volgen. In de toekomst kan dit wellicht ook specifiek voor bromelia worden opgepakt." » Lees verder

Empas
LED Proef LED toplicht en tussenlicht verloopt goed

'Op donkere dagen belichten we extra'

Bij het GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk is tijdens de donkere dagen in week 22 weer belicht met zowel toplicht als tussenlicht. Dat gebeurde van 5.00 tot 18.00 uur. De installatie werkte op halve kracht, omdat volle capaciteit de kastemperatuur teveel beïnvloedt. Nu de instraling weer is verbeterd is het belichten niet meer nodig. Dat meldt teeltadviseur Willem Valstar, die de LED-proef bij tomaat (ras Komeett) begeleidt. » Lees verder

Dossier Water Onder Glas dossier Water

Gezuiverd water grote stap vooruit in duurzaam telen

Inhakend op de thema's van de nieuwe vakbeurs GreenTech (zie elders deze Focus) hadden diverse artikelen in de mei-editie van Onder Glas als onderwerp: water, energie of biobased. De eerste twee onderwerpen komen vrijwel jaarlijks thematisch aan bod in Onder Glas. Zo ging de editie van januari dit jaar over water, met veel aandacht voor de veranderende wetgeving op dat gebied. Daarin onder andere aandacht voor het project Delft Blue Water. » Lees verder

GreenTech Amsterdam
Thema Kas Binnenkort in juni-editie Onder Glas: thema Kas

Diffuus glas komt in de fase van fine-tuning

In de komende editie van Onder Glas staan de kas en het kasdek centraal. Dat betekent naast reportages over nieuwbouwprojecten vooral veel aandacht voor coatings, schermen en uiteraard diffuus glas. Regelmatig doen de onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw in Onder Glas verslag van de diverse projecten op het gebied van diffuus glas. Diffuus glas is over vijftien jaar de standaard, zo is de verwachting. In juni een update van de meest recente onderzoeksresultaten. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact