Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Van der Hoorn Phalaenopsisteler Maurice van der Hoorn:

'Proberen Het Nieuwe Telen verder te implementeren'

"De tijd gaat ontzettend snel", zegt phalaenopsisteler Maurice van der Hoorn uit Ter Aar. "Dat blijkt uit de reacties die ik krijg op het artikel in Onder Glas van maart". Daarin evalueert de teler de stand van zaken na zeven jaar 'Kas zonder gas'. Jaren waarin hij veel kennis en ervaring heeft opgebouwd. Hij zou nog steeds voor dezelfde opzet kiezen bij nieuwbouw, met wat kleine aanpassingen aan het systeem om beter te kunnen ontvochtigen. » Lees verder

Stefan Persoon Nieuwe columnisten Onder Glas

Innovatiemakelaars TKI ondersteunen tuinbouwondernemers

Onder verantwoordelijkheid van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Tuinbouw (TKI) opgericht. Deze groep geeft uitvoering aan de Innovatie-
programma's en heeft als doel om binnen de 'gouden driehoek' van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de publiek-private samenwerking voor innovatie te stimuleren en te coördineren. Vanaf augustus schrijft elke maand een innovatiemakelaar een column voor Onder Glas. » Lees verder

Macropak
Groeimodel gerbera Introductie Gerbera Groeimodel:

Praktijkgerichte en hulp bij strategische beslissingen

Een groeimodel is bedoeld om telers te ondersteunen bij strategische beslissingen, zodat een optimale bloemproductie en kwaliteit is gewaarborgd. De beslissingen betreffen daglengte, CO2-dosering, belichting, schermgebruik, temperatuur en luchtvochtigheid. LTO Glaskracht Nederland, Wageningen UR Glastuinbouw, Flori Consult Group en DLV werken sinds 2011, met financiering van het Productschap Tuinbouw, aan een dergelijk groeimodel voor gerbera's. » Lees verder

Carolien Zijlstra Onderzoeksprogramma 'Gezonde Kas'

Gewasbescherming met de allermodernste technieken

Hoe hou je in een grote, moderne kas de gezondheid van het gewas op peil, zonder dat dit enorm veel uren aan controle kost? En hoe grijp je op het juiste moment in, liefst als er aan het gewas nog niets te zien valt? Het onderzoeksprogramma 'Gezonde Kas' heeft de afgelopen vier jaar een nieuw gewasbeschermingssysteem ontwikkeld, bestaande uit een volledig nieuw systeem van processtappen. Op 1 en 2 oktober a.s. wordt het gepresenteerd. » Lees verder

LED-licht gerbera LED-onderzoek gerbera uitgebreid

Uitdaging is nog efficiënter omgaan met LED-licht

Gerberatelers zijn de laatste jaren al efficiënter en bewuster omgegaan met de assimilatiebelichting. Maar het idee is dat hier nog meer te besparen valt. Met die verwachting als uitgangspunt is afgelopen seizoen een proef gedaan met een vergelijk tussen SON-T belichting en LED belichting bij het ras Kimsey. In september 2013 is het onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw gestart met als doel om elektrische energie te besparen die nodig is voor de belichting. » Lees verder

Plantkundeboek
Marcel Kers Leverancier op maat gemaakte teeltsystemen breidt flink uit

'Werken aan praktische toepassingen die in de markt renderen'

PlantLab opent eind september haar nieuwe hoofdkantoor en onderzoeksfaciliteiten in Den Bosch. Het gaat om een locatie van 20.000 m². Het bedrijf zit de afgelopen jaren sterk in de lift en gaat voortdurend nieuwe samenwerkingsverbanden aan. Er werken nu 35 mensen; naar verwachting zal dat de komende jaren groeien naar 150 tot 200. De onderneming ontwikkelt en produceert systemen voor plantenteelt in daglichtloze ruimtes, zogeheten Plant Production Units (PPU's). » Lees verder

Trotse Tuinders Telers vertellen hun eigen verhaal

Crowdfunding basis voor Trotse Tuinders magazine

Na twee Trotse Tuinders kalenders introduceren de initiatiefnemers achter dit charmeoffensief van de tuinbouw nu het eerste magazine. Bijzonder aan de formule is dat tuinders dit consument gerichte initiatief actief kunnen steunen door crowdfunding en redactionele inbreng. Via een nominatieronde krijgen de allerleukste tuinders een plekje in het beoogde magazine. Half juli ging de nieuwe website in de lucht. » Lees verder

Voorbeschouwing thema Licht Thema Onder Glas augustus: Licht

Aandacht voor belichting, lichthinder, handel in energie en WKK

In het komende nummer van Onder Glas wordt uitgebreid aandacht besteed aan het thema Licht. Onderwerpen als belichting, lichthinder, handel in energie en de toekomst van de WKK komen aan bod. Het betreffende nummer verschijnt op donderdag 14 augustus a.s. De vorige keer dat specifiek aandacht werd besteed aan licht en belichten was in juni 2012. Toen ging slechts één reportage bij een Brabantse teler van glasaardbeien over het gebruik van LED's. » Lees verder

Het Nieuwe Telen Belangrijke dossierfunctie website Onder Glas

Innovatie is vooral proces van lange adem

De kritische lezer van Onder Glas heeft gemerkt dat de thema's dit jaar bondig worden benoemd. Krachtige omschrijvingen als: Water, Licht, Kas of Plant zijn de verzamelnamen voor tal van actuele onderwerpen in de glastuinbouw. In combinatie met eerdere themanummers vormt de website van Onder Glas een nuttig dossier voor de glastuinbouw. Een zoekterm als bijvoorbeeld Het Nieuwe Telen (HNT) resulteert binnen een seconde in 75 artikelen in de laatste vijf jaar. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact