Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Robert Ammerlaan Phalaenopsisteler Robert Ammerlaan over belichtingsonderzoek:

'Ook onderzoek Kas als Energiebron moet steun telers hebben'

Telers van phalaenopsis belichten steeds meer, vooral in de afkweekfase. Onderzoek wijst uit dat een hogere lichtsom in dit teeltstadium in vergelijking met de opkweekfase geen extra assimilatieproductie oplevert. Bovendien kan de belichting in de ochtend en late middag zonder negatieve effecten worden gedimd. Die conclusies trekken lichtspecialisten Sander Hogewoning en Govert Trouwborst in Onder Glas van augustus. Teler Robert Ammerlaan pleit voor een bredere praktijkproef. » Lees verder

Wim Peters Tomatenteler Wim Peters installeert meer LED's

'Uitbreiding vanwege enthousiasme over hybride belichting'

"Het klopt dat we alweer uitbreiden met belichting", zegt tomatenteler Wim Peters uit Someren. In Onder Glas van augustus vertelde hij over de eerste ervaring met SON-T-lampen in combinatie met één streng LED-modules. Hij installeerde 117 mmol/m²/s toplicht en 55 mmol/m²/s tussenlicht. Dat was op het bedrijf met Romatomaten (Prunus). Op het andere bedrijf (8,6 ha), waar hij Campari (Tasty Tom) teelt, komt nu op 3,4 ha een gelijkwaardige installatie te hangen. » Lees verder

Macropak
LTO Glaskracht Energie Besparingssysteem Glastuinbouw

Draagvlak vergroten voor behoud lage tarief energiebelasting

Eén van de acties om te komen tot een verdere energiebesparing en verduurzaming is het voorstel voor een Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG) door LTO Glaskracht Nederland. De EU heeft weliswaar groen licht gegeven voor het lage tarief energiebelasting in de komende jaren, maar politiek en milieuorganisaties voeren de druk op. Zij willen meer inspanningen op bedrijfsniveau. Daarnaast hangt ook het dossier Kas als Energiebron nauw samen met het EBG. » Lees verder

Sterk assortiment Accent nu nog op consumptieverhoging

Initiatiefnemers SamenSterk willen tuinbouw weer gezond maken

Het belangrijkste winstpunt van de oprichting van stichting SamenSterk zit wellicht in het feit dat toonaangevende, zeer ondernemende telers bij elkaar aan tafel zitten, aangevuld met de belangrijkste afzetorganisaties. "Het idee gaat steeds meer leven dat zij naast het stimuleren van de vraag, ook gezamenlijk willen kijken hoe ze de tuinbouwsector weer gezond kunnen maken", dat zegt campagneleider Wouter Staal. » Lees verder

NieuwLand
Ben Scheres Publicatie in wetenschappelijk tijdschrift Nature

Wageningen Universiteit realiseert doorbraak in begrip van groei

Planten kunnen heel snel reageren op de omstandigheden. Als de richting van het licht draait, buigen ze binnen enkele uren een andere kant op. Tegelijkertijd moeten ze hun interne structuur opbouwen, wat in een veel langzamer tempo gaat. Het was nooit duidelijk hoe dat samen kan gaan. Onderzoek van Wageningen Universiteit heeft voor een doorbraak gezorgd. Dat is zo bijzonder dat het onderzoek is gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. » Lees verder

Energie Energieanalyse: gasprijs

De jojo, kinderspeelgoed of economisch instrument?

Tot een paar maanden geleden was ik er van overtuigd dat Gasterra (Nederland), Statoil (Noorwegen) en Gazprom (Rusland) samen de gasprijs bepaalden. Onderling zijn de verhoudingen genoegzaam bekend en ook de instrumenten die ze hanteren: Noorwegen gooit wat onderhoud op de markt, Rusland dreigt vanwege openstaande nota's en Nederland heeft de aardbevingen. Samen goed genoeg voor het handhaven van een bepaald prijsniveau voor aardgas. » Lees verder

Van der Ende
Jan Krekeling Jan Kreling blijft optimistisch

Chrysantenteelt op water in zomer weer moeizaam

In de teeltproef met chrysanten op water bij Kreling Chrysanten in Bruchem doen zich in de zomer weer dezelfde problemen voor als vorig jaar. Er is veel uitval door ziekten in het water, met name Fusarium. Dat is een tegenvaller na goede winter- en voorjaarsteelten. Zie ook Onder Glas Focus maart 2014. "In de winter gaat het best goed, maar in de zomer is het te kwetsbaar. Toch zien we licht aan de horizon", aldus teler Jan Kreling. » Lees verder

Belichten gerbera Vervolgonderzoek energie gerbera

Combinatie LED-belichting en warmtebesparende maatregelen

Het afgelopen jaar bekeken onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw de mogelijkheden om elektra te besparen in de gerberateelt. Zie pagina 42-43 in Onder Glas augustus 2014. Door toepassing van LED-belichting is 20% besparing op elektra mogelijk, met een productieverlies van minder dan 3% en een extra warmtebehoefte van 9%. Inmiddels zijn de plannen klaar voor een vervolgonderzoek dat in september zal starten, zo laat onderzoeker Frank van der Helm weten. » Lees verder

Plantkundeboek
Dossier internationalisatie Onder Glas dossier Internationalisatie

Grensverleggend ondernemen vereist visie en lef

In de discussie naar aanleiding van de Russische boycot, werd door de politiek geopperd dat de glastuinbouw, alternatieve afzetmarkten moet zoeken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Na jarenlange procedures mogen Nederlandse paprika's nu eindelijk naar China. In de jaren negentig werd eenzelfde tijdrovend traject afgelegd om de Japanse markt te openen voor Nederlandse groente en fruit. Ook verbreding van de teeltactiviteiten in het buitenland vereist visie en lef. » Lees verder

Vitaal telen wortels Binnenkort in september-editie Onder Glas: thema Gewas

Vitaal gewas begint bij een sterk wortelmilieu

De komende editie van Onder Glas heeft als thema Gewas. Dat is de verzamelnaam voor artikelen met als onderwerpen: veredeling, opkweek, rassenontwikkeling, maar ook kleine gewassen. Wat zijn de trends in de veredeling van glasgroenterassen? Wat betekent Het Nieuwe Telen voor de veredeling in de sierteelt? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er op gebied van opkweek? Wat gebeurt er op gebied van veelbesproken onderwerpen als vitaliteit en weerbaarheid? » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.

Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact