Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Johan Janssen Paprikateler Johan Janssen over weerbaar telen:

‘Zeer intensieve teeltwijze, dus markt moet het wel oppakken’

Paprikateler Johan Janssen uit Pijnacker maakte enkele jaren geleden bewust de stap naar weerbaar telen. Met name het optimaliseren van het bodemleven rondom de wortels had zijn aandacht. Hoewel hij de ontwikkelingen op dit vlak nog steeds volgt (zie Onder Glas september pagina 58-59), is hij zelf weer terug bij de gangbare teelt. “Het draaide goed, maar toen ik vanwege het wegvallen van restwarmte het Milieukeurmerk niet meer mocht voeren, haakten afnemers af.” » Lees verder

Gewasgezondheid Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid

Innovatieprogramma met 50% financiering bedrijfsleven

Tijdens de septembervergadering van de ondernemersgroep Plantgezondheid van LTO Glaskracht Nederland zijn diverse actualiteiten besproken. Onder andere kwam het innovatieprogramma Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid aan de orde. Aan de hand van de benoemde ‘Green Challenges’ in de glastuinbouw zijn de projectvoorstellen nader uitgewerkt en door de ondernemersgroep beoordeeld. Het gaat hierbij om zogenoemde Publiek, Private Samenwerking (PPS). » Lees verder

NieuwLand
Alex Gevers Patiocyclaam verovert steeds meer terrein

‘Leuke markt opgebouwd, maar concepten blijven lastig’

De patiocyclaam, geschikt voor potten op het terras, wordt een steeds bekender product. Alex Gevers van Gevers Planten in Asten-Heusden teelt de patiocyclaam al tien jaar en heeft de markt zien groeien. Hij is tevreden over de afzetontwikkeling, dit jaar geholpen door de koele zomer. Om de kwaliteit van het product een gezicht te geven, is geprobeerd de plant onder een merknaam in de markt te zetten. Het blijkt echter een lastige weg om een consumentenmerk op te bouwen. » Lees verder

Vanille Vanille uit Nederlandse kassen?

Teelt met perspectief, maar nog wel hobbels te nemen

Een consortium van Wageningen UR Glastuinbouw en telers onderzoekt de mogelijkheden om het gewas vanille te telen in Nederland. Uit de eerste ervaringen en praktijkproeven blijkt dat de teelt zelf perspectiefvol is, mits een aantal hobbels wordt overwonnen. Het consortium werkt nu aan een breder onderzoek dat ook de marktaspecten meeneemt. In het nieuwe onderzoek wordt nog een aantal andere gewassen meegenomen die interessante inhoudsstoffen leveren. » Lees verder

Macropak
Cymbidium roetdauw Teeltadvies snijcymbidium:

Bij vochtig najaarsweer neemt kans op roetdauw toe

Doordat de lichtsommen erg snel afnemen, moeten de gemiddelde etmaaltemperaturen in de kas weer omlaag. De afgelopen weken werden nog vaak etmalen van 19 tot 20ºC gehaald, om de productie voldoende vroeg te krijgen. In de loop van oktober moet de temperatuur echter drastisch omlaag. Begin oktober kan bij voldoende licht nog een gemiddelde etmaal temperatuur van 18ºC worden aangehouden; eind oktober zijn etmaalgemiddelden van 15 à 16ºC maximaal. Hogere etmalen zorgen voor knoprui en slechtere bloemkwaliteit. » Lees verder

Paul van der Knaap Aubergineteler Paul van der Knaap over samenwerking

‘Er zou een quotum op het glasareaal moeten komen’

Aanbodsbundeling is volgens aubergineteler Paul van der Knaap uit Honselersdijk hét middel om de marktpositie van de Hollandse glasgroentesector te verbeteren. “De plannen liggen klaar, maar om bij tomaten, komkommers of paprika’s een ruime meerderheid op één lijn te krijgen valt niet mee.” De auberginetelers geven met de A8 al meerdere jaren het goede voorbeeld. “Dat gaat inderdaad goed, maar dan praat je over slechts zestien telers, verdeeld over het hele land.” » Lees verder

Tuinbouw Relatiedagen
Amaryllis Tweede seizoen recirculatieproef amaryllis

Wel of geen groeiremming door recirculatie drainwater

Dit najaar moet duidelijk worden of recirculatie bij amaryllis wel of geen nadelig effect heeft op de productie. Tot dusver heeft hergebruik van drainwater nog geen negatieve gevolgen gehad en werden de proefvakken met recirculatie steeds als beste beoordeeld. De gewasstand is echter heel wat anders dan de productiecijfers. Die moeten komende winter duidelijkheid geven. Het koelschema is zo uitgerekend dat de grootste productie in de tweede en derde week van december valt. » Lees verder

Gasbrander Zantingh Aanpassing norm voor bestaande gasbranders

Telers bewust maken van nieuwe NOx emissienorm

Met ingang van 1 januari 2017 is de NOx emissienorm 70 mg/nm3 van kracht voor bestaande gasbranders met een thermisch ingangsvermogen van meer dan 1.000 kW. De overheid is nu al een campagne gestart. Genoemde norm bestaat al sinds 1998 voor nieuwe installaties. Hij is door de overheid in stappen afgebouwd: in 1992 werd voor het eerst een NOx norm voor nieuwe installaties ingesteld: 100 mg/nm3. Deze norm is tot 1998 gehandhaafd en is toen verlaagd naar 70 mg. » Lees verder

Plantkundeboek
Hybridebelichting Onder Glas dossier Licht

Licht en innovatie gaan nog jaren hand in hand

In de aanloop naar de wintertijd is ‘licht’ ook voor de consument een populair gespreksonderwerp. Voor de glastuinbouw is het echter een dagelijks en veelbesproken item, als essentieel onderdeel van het teeltproces en als bron van vernieuwing. Niet verwonderlijk dat de onderwerpen licht en belichten jaarlijks uitgebreid aan bod komen in vakblad Onder Glas. Daardoor is op de website een interessant dossier opgebouwd, dat een helder beeld geeft van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. » Lees verder

Hygiene Binnenkort in themanummer Teelt van Onder Glas

Bij keuze glassoort al rekening houden met schoonmaken

De oktober editie van Onder Glas heeft als thema Teelt. Daarin wordt aandacht besteed aan onderwerpen als: teeltwisseling, hygiëne, maar ook nieuwe teeltsystemen, zoals de teelt van groente op water. Bijna jaarlijks komen onderwerpen als teeltwisseling en bedrijfshygiëne aan bod in vakblad Onder Glas. Toch leert actuele informatie van specialisten dat er op gebied van schoonmaken en ontsmetten nog veel te leren is door ondernemers in de tuinbouw. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact