Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Van Kester Amaryllisteler Van Kester over recirculeren:

‘Nog even en al onze bollen staan op kleikorrels’

Op het amaryllisbedrijf van Van Kester is de snijbloemenoogst al twee maanden aan de gang. De nieuwe locatie aan de Oostlaan in De Lier is nu voor de eerste keer volledig in productie. Martijn van Kester werkt volop aan de inrichting van de oogstruimte. “Alle bloemen gaan nu nog voor verwerking naar ons bedrijf aan de Kerklaan”, maar straks gaan we dat hier doen”, vertelt hij. Van Kester was destijds één van de eerste bedrijven die experimenteerde met de teelt in substraat. » Lees verder

Ep Heuvelink Klimaatwetenschap voegt bouwsteentje toe aan plantmodel

Extra opname van CO2 uit de atmosfeer onderschat

Voor de klimaatwetenschap was het onlangs groot nieuws. De weerstand van het mesofyl (de binnenste bladgroenhoudende cellen in het blad) is jarenlang onderschat. Daardoor is de extra opname van CO2 onderschat en dat leidt tot een verkeerd beeld van de toename van het broeikasgas in de atmosfeer. De inzichten van de Amerikaanse wetenschappers verfijnen een onderdeel van plantmodellen, die worden gebruikt voor de inschatting van groei en opbrengst in de tuinbouw. » Lees verder

Floricultura
Goos Hofland Schlumbergerateler Goos Hofland over sciara:

‘Nematoden werken in onze teelt eigenlijk het beste’

Hij heeft er in het verleden slapeloze nachten van gehad, maar de laatste jaren heeft teler Goos Hofland uit Naaldwijk de problemen met de varenrouwmug (sciara) goed onder controle. “Wij telen schlumbergera’s, oftewel lidcactussen. Dat is een specifiek gewas, dus hebben we onze strategie tegen sciara door de jaren heen moeten opbouwen. Uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s en informatie uit de vakbladen zijn daarbij van waarde geweest.” » Lees verder

Teeltadvies belichting Teeltadvies snijbloemen:

Start belichtingsseizoen vraagt extra aandacht

Vanaf 1 oktober wordt er overdag weer belicht op alle stadia van de gewassen. De snijbloemen die tegen de bloei aan staan, krijgen meestal maar een deel van de capaciteit. Het belichten vraagt wel om voorzichtigheid. Er kunnen namelijk grote temperatuurverschillen ontstaan en dat kan bij chrysant Japanse roest tot gevolg hebben. Door op kleurende gewassen vol te belichten versnelt de afbloei van de bloemen met 1 tot 2 dagen en is de bloei uniformer. » Lees verder

Van der Ende Groep
Maria Verschure Resultaat project Marktgericht Ondernemen

Paletti Growers gaan gezamenlijk meerwaarde creëren

Potplanten- en snijbloementelers binnen Paletti Growers hebben het project Marktgericht Ondernemen van LEI-Wageningen UR gevolgd om in samenwerking tot meer waardecreatie te komen. De coöperatie heeft de zichtbaarheid voor de handel inmiddels goed voor elkaar. De volgende stap is beter inspelen op de wensen van de klant, en van de klant van de klant. “Gevolg daarvan kan zijn dat we steeds meer gezamenlijk gaan verkopen”, vertelt Maria Verschure van teeltbedrijf Croyse Loop. » Lees verder

Teeltadvies komkommer Teeltadvies komkommer

Goed hygiëneprotocol einde teelt verkleint risico’s

De hogedraadteelt komkommer van dit jaar nadert zijn einde. De koppen van de planten zijn er vanaf begin tot half oktober allemaal uitgehaald. De laatste vruchten worden geoogst tussen half november tot, in enkele gevallen, begin december. Ook dit jaar zullen veel komkommerbedrijven weer eindigen met komkommerbontvirus. Voor de hogedraad telers die nog enkele weken willen oogsten heeft dit forse nadelige effecten op de kwaliteit en productie. » Lees verder

NieuwLand
TirpsSweeper Arcadia Teeltmanager André van Paassen, Arcadia:

‘Trips grootste probleem in chrysantenteelt’

Afgelopen maanden heeft het chrysantenteam van Horticoop de TripsSweeper getest bij Arcadia in Kwintsheul. Teeltmanager André van Paassen van het chrysantenbedrijf was meteen bereid om aan de testen mee te werken. “Trips is immers het grootste probleem in de chrysantenteelt. Elk puzzelstukje dat een bijdrage levert aan het bestrijden daarvan wordt door ons enthousiast ontvangen.” Half oktober kon de sector kennis maken met de noviteit. » Lees verder

LED-verlichting Hoogleraar Tuinbouw professor Leo Marcelis

‘LED-verlichting kan energieverbruik sterk terugdringen’

Afgezien van het energieverbruik, waar nog veel te winnen valt, loopt de Nederlandse glastuinbouw vooruit op de rest van de wereld. De kwaliteit is hoog en het gebruik van water en pesticiden is nergens zo laag. Toch blijft de vraag naar innovaties, duurzame productie, naar gezonde groente, gezond fruit en mooie bloemen van hoge kwaliteit onverminderd hoog. Een van de innovaties die zoden aan de dijk zet is de invoering van LED-verlichting in de glastuinbouw. » Lees verder

Tuinbouw Relatiedagen
Leliebroeiers Onderzoek met vier rassen in drie proefkassen

Energiebesparing door CO2-doseren in leliebroeierij

Al tientallen jaren stellen de leliebroeiers dat het doseren van CO2 geen meerwaarde oplevert. Dat is gebaseerd op ervaringen en proeven uit de jaren ‘70 en ‘80. Daarnaast zijn er in het verleden gevallen van schade bekend, waarvan de oorzaak bij het doseren van CO2 werden gelegd. Onderzoek van Plant Lighting en Plant Dynamics in 2012-2013 heeft echter laten zien dat de fotosynthese van lelie fors toeneemt bij een verhoogd CO2-gehalte. Momenteel loopt nieuw onderzoek. » Lees verder

Dossier Arbeid Onder Glas dossier Arbeid en Mechanisatie

De lastige keuze tussen flexibele arbeid of automatiseren

De glastuinbouw staat bekend als een sector van ‘handen uit de mouwen’. Anderzijds staan ontwikkelingen op gebied van automatisering, mechanisatie en robotica zelfs in lastige tijden niet stil. Arbeid is enerzijds een van de grootste kostenposten in de sector, maar op diverse plaatsen in het productieproces zijn en blijven menselijke handen en ogen onmisbaar. Daarom komen arbeid en mechanisatie zeer regelmatig naast elkaar aan bod in een themanummer van Onder Glas. » Lees verder

Plantkundeboek
Thema Geld Binnenkort in themanummer Geld van Onder Glas:

Banken loodsen glastuinders naar betere tijden

Alle kritiek op het huidige financieringsbeleid ten spijt spannen de traditionele banken zich wel degelijk in om de glastuinbouw naar betere tijden te loodsen. Zij zien waar het goed gaat en waar bedrijven beter moeten presteren. De ene bank geeft aan dat ze de ondernemers een ruggensteun geven door hun kennis met klanten te delen en met hen in gesprek te blijven. De andere bank besteedt extra aandacht aan bedrijfsopvolging, -overdracht en bedrijfsbeëindiging. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact