Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Chris Noordam Slateler Chris Noordam over substraatloos telen:

‘Niet milieu of energie, maar markt als belangrijkste drijfveer’

Jaarrond hetzelfde hoogwaardige product kunnen telen, dat was voor slateler Chris Noordam de belangrijkste reden om te kiezen voor een drijvendteeltsysteem (DFT). In reactie op het artikel over substraatloos telen uit Onder Glas van vorige maand [pagina 60-61] stelt hij dat er bij hydrosystemen voor sla geen sprake is van telen zonder substraat. “We telen wel uit de bodem, maar ook hier heb je een voedingsbodem nodig. Een gewas moet ergens in kiemen en ergens door worden gedragen.” » Lees verder

Gewascoöperatie LTO Mogelijkheid knelpunten sneller aan te pakken

Gewascoöperaties positief over nieuwe samenwerking

In 2014 hebben de eerste gewascoöperaties gewerkt met de nieuwe manier van kennis vergroten: vanuit de basis onderzoek initiëren en financieren en cofinanciering zoeken. LTO Glaskracht Nederland, dat ook de oprichting van de coöperaties begeleidt, geeft een stand van zaken voor drie van de zeven coöperaties. Duidelijk is dat teelten die al een gewascoöperatie of een andere samenwerking hebben, sneller kunnen handelen en schakelen bij knelpunten in hun eigen teelt. » Lees verder

Substraat Teeltadvies: microbiologie al snel in het substraat

Vol gezette matten vooraf goed draineren

Over de biologie in bodem en substraat valt nog veel te leren. Maar sommige zaken kennen we eigenlijk al heel lang en zijn voor iedere teler waarneembaar. Biologie komt al snel het bedrijf binnen, ook na een intense schoonmaakoperatie tijdens de teeltwisseling. Het begint al bij het voldruppelen van het wortelmilieu c.q. de matten. Daarvoor wordt regenwater gebruikt dat eigenlijk erg schoon is, met een lage EC en nagenoeg geen ballast zouten zoals natrium. » Lees verder

Plantkundeboek
Willem Valstar Willem Valstar over LED onderzoek tomaat

‘Tevreden over de gewasstand onder LED’

In week 51 zijn de eerste 1,6 kg/m2 tomaten geoogst van de proef met LED-toplicht en tussenlicht bij het GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk. Dat was precies acht weken na het planten, waarbij het plantmateriaal net tegen de bloei van de eerste tros aan stond. Willem Valstar van StarGrow Consultancy heeft net zijn wekelijkse rondgang achter de rug en is tevreden over de gewasstand. “Er staat een sterke kop op het gewas en de tros is mooi generatief.” » Lees verder

Joeke Postma Onderzoekster Joeke Postma van Wageningen UR:

‘Mycorrhiza’s toepassen bij aardbei is veelbelovend’

Opbouw van bodemweerbaarheid bij teelt op substraat staat volop in de belangstelling. Mycorrhiza’s – nuttige schimmels die in symbiose leven met de wortels – kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Het komt wel erg nauw; niet alle mycorrhiza’s zijn geschikt. Onderzoekster Joeke Postma van Wageningen UR is er in geslaagd wortels van aardbeien te koloniseren met Rhizophagus irregularis. Tegelijkertijd nam de aantasting door ziekteverwekker Phytophthora met de helft af. » Lees verder

Dion ten Have Campanulateler Dion ten Have over substraatmengsels:

‘Teler blijft individueel op zoek naar zijn ideale potgrond’

De grond blijft voor potplantentelers altijd een actueel onderwerp. “Maar van grote veranderingen is geen sprake”, zo meldt Dion ten Have uit Honselersdijk. Gevraagd naar zijn mening over de samenstelling van het substraatmengsel (Onder Glas december 2014, pagina 27-29) stelt de campanula-teler dat dit voor elke teler en voor elke plant anders is. “Telers blijven individueel op zoek naar de ideale potgrond en samenstelling voor hun gewas en hun bedrijf.” » Lees verder

Piet Zwinkels Radijsteler Piet Zwinkels positief over toekomst

‘Grootste cluster radijs zonder blad’

Vorige week maakten de telers van losse radijs in zakjes bekend dat zij van afzetorganisatie veranderen. Zij tekenden een samenwerkingsovereenkomst met Versland Selection, dat een vooraanstaande positie inneemt op gebied van ‘korte’ gewassen. Vanaf 1 januari leveren zij niet meer direct aan The Greenery. “Door deze samenwerking ontstaat het grootste cluster radijs zonder blad bij één verkooporganisatie”, vertelt Piet Zwinkels van Zwinbrothers uit Monster. » Lees verder

Ketensamenwerking Onder Glas dossier: (keten)samenwerking

Afzet glastuinbouwproducten op belangrijk kruispunt

Met de presentatie van de eerste fase van het rapport van McKinsey, hebben de glasgroentetelers in december huiswerk meegekregen voor de feestdagen. Telers(verenigingen) moeten na informatiebijeenkomsten in Bleiswijk en Asten hun steun geven aan het initiatief, in woord en in geld. Ketendenken en franchise zijn mogelijke pijlers voor de toekomst. Ook de sierteeltsector maakt de balans op. FloraHolland is daarbij de partij bij uitstek om ketenpartijen te verbinden. » Lees verder

Waterkwaliteit Binnenkort in themanummer Waterkwaliteit van Onder Glas

Onderzoek zuiveringstechnieken op koers richting beleid 2018

Met ingang van 2018 moet volgens de beleidsnota van het Ministerie van Economische Zaken 75% van de verontreinigingen – in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen – worden weggezuiverd om het aantal normoverschrijdingen met 50% te laten dalen. In 2023 komt de norm waarschijnlijk op 95% te liggen. Om in beeld te krijgen hoe de bedrijven dit voor elkaar moeten krijgen, nemen onderzoekers verschillende zuiveringstechnieken onder de loep. » Lees verder

TBR Voorbeschouwing Onder Glas Focus ook in 2015

Digitale voorbeschouwing Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem

Al op de tweede dag van het nieuwe jaar brengt Onder Glas de eerste vakinformatie van 2015. Bij uitzondering niet op donderdag, vanwege Nieuwjaarsdag, maar op vrijdag. De overige digitale edities van Onder Glas Focus komen dit jaar op de eerste donderdag van de maand in uw mailbox. Dat betekent dat de digitale uitgave precies tussen twee papieren versies van Onder Glas verschijnt. De formule waarvoor begin 2014 is gekozen, blijft dit jaar gehandhaafd. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact