Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Marius Mans Gerberateler Marius Mans over onderzoek roofwantsen

‘Als je wittevlieg hebt, dan is dat echt een groot probleem’

De details van het onderzoek van Gerben Messelink van Wageningen UR Glastuinbouw naar omnivore roofwantsen in de strijd tegen wittevlieg in gerbera, kent teler Marius Mans uit Brakel niet. Maar hij juicht het initiatief wel van harte toe. “De gerbera is weliswaar maar een klein plantje, echter wel met het blad erg dicht op elkaar. Dat maakt de bestrijding heel lastig. Dus als je eenmaal te maken hebt met wittevlieg in je gerberateelt, dan heb je echt een groot probleem.” » Lees verder

Teeltadvies tomaat Teeltadvies tomaat: dagklimaat optimaliseren

Belangrijk om nu voldoende groei te houden

In de onbelichte teelt van tomaten lopen we met de vroegste plantingen tegen de oogst aan. Dat betekent dat de plantbelasting oploopt. Voldoende groei houden is in deze periode belangrijk. Overdag moet een prettig groeiklimaat worden gecreëerd. Het mag zeker niet te benauwd worden in de kas. Afvoeren van voldoende vocht is van belang. Advies is derhalve om voldoende minimum raamstand te creëren. Optimaliseren van het dagklimaat heeft hoge prioriteit. » Lees verder

BASF
Ondernemingsdossier coaching Pilot Ondernemingsdossier in de glastuinbouwsector

Digitale verbinding tussen onderneming en overheidsinstanties

Steeds dezelfde informatie aanleveren bij verschillende overheden en het moeten voldoen aan ingewikkelde en moeilijk te begrijpen regels, het zijn veel gehoorde klachten van ondernemers in het MKB. Ook in de glastuinbouw bestaan deze irritaties bij ondernemers. Om hier iets aan te doen is het bedrijfsleven samen met de overheid het Ondernemingsdossier gestart. Het is een digitale verbinding tussen de onderneming en de verschillende overheidsinstanties. » Lees verder

Nancy & Jantineke Onderzoek Wageningen UR Glastuinbouw paprika

Kleine stappen vooruit in de strijd tegen Fusarium

In de strijd tegen Fusarium in de vruchten van paprika’s deden Jantineke Hofland-Zijlstra en haar collega Nancy Beerens van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk dit jaar proeven met verschillende gewasbeschermingsmiddelen. Een biologische product in ontwikkeling lijkt goede perspectieven te bieden voor vermindering van vruchtaantasting. In Onder Glas van februari staat een update van het brede onderzoek naar vruchtrot in paprika. » Lees verder

Chiel Hazeu Orchideeënteler Chiel Hazeu over potwormen:

‘Voor oplossing wellicht uit andere invalshoek bekijken’

Wortelschade in potorchidee, veroorzaakt door potworm, kan uitmonden in groeiremming van het product. Daarover publiceerde Onder Glas in de editie van februari een uitgebreid artikel. De gangbare bestrijdingsmethoden zijn volgens adviseur René ‘t Hoen van DLV Plant niet toereikend en niet ‘to-the-point’. Hij adviseert een efficiëntere bemestingstrategie. Teler Chiel Hazeu is daar kritisch over: “Een weerbare plant is voor een potworm net zo lekker.” » Lees verder

Moor Filtertechniek
Belichting Gerbera Energiebesparing met SON-T lampen in gerbera

Meerproductie in winter mogelijk zonder verzwaring belichting

In de ‘belichtingsproef’ bij Wageningen UR Bleiswijk, zoals het gerbera onderzoek door de praktijk wordt genoemd, vergelijken de onderzoekers drie belichtingsvarianten met elkaar. Deze varianten zijn 100% LED met 10,5 uur daglengte, 50% LED en 50% hybride met 9,5 uur daglengte en 100% SON-T met 13 uur daglengte. Doel van het onderzoek is om energie te besparen op belichting bij gerbera. In het vorige onderzoek is aangetoond dat met LED-lampen elektrische energie te besparen is. » Lees verder

Kom in de Kas Speciale editie bij Onder Glas maart

Er zit volop muziek in Kom in de Kas

Op donderdag 19 maart valt de maart-editie van Onder Glas in de bus. Ook dit jaar zit daar een speciale editie bij over Kom in de Kas. De jaarlijkse open dagen van de glastuinbouw worden dit jaar gehouden in het weekend van 11 en 12 april. Dat is een week later dan gebruikelijk, hetgeen alles te maken heeft met het paasweekend. Thema dit jaar is: Tuinbouw, daar zit muziek in. Bestuurders, regiocomités en deelnemende telers komen aan het woord in de special van Onder Glas. » Lees verder

Plantkundeboek
Diffuus glas Onder Glas dossier: van kassenbouw naar kasdek

Glas of coating, diffuus licht heeft de toekomst

Sinds de start van Onder Glas komen ontwikkelingen op gebied van kas en kassenbouw elk jaar thematisch aan bod. Middels een gerichte zoekopdracht in de speciale zoekbox op de Onder Glas website ontstaat automatisch een breed, informatief dossier over de ontwikkeling van de standaardkas, naar specifieke, energiebesparende glastuinbouwprojecten. Door de economische situatie is de laatste jaren het aantal nieuwbouwprojecten fors afgenomen, maar de ontwikkelingen gaan gewoon door. » Lees verder

Vooruitblik Mexico Binnenkort in themanummer Grensverleggend van Onder Glas

Brede internationale samenwerking glastuinbouw

MexiCultura is een project waarbij overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in Nederland en Mexico samenwerken met lokale partners om de tuinbouw in dit land verder te professionaliseren. Onder andere Wageningen UR en AVAG zijn hierbij betrokken. Na het in kaart brengen van de Mexicaanse tuinbouw zijn over en weer bezoeken gebracht. Het Nederlandse bedrijfsleven kan een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling, maar moet goed inspelen op de behoefte ter plekke. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact