Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Olaf van Kooten Hoogleraar Van Kooten over internationaal ondernemen:

‘Af en toe buffelen in buitenland geeft geen internationalisering’

“Ik vind het interview in Onder Glas maart met de nieuwe directeur Internationaal Agri van de Rabobank bijzonder”, reageert Olaf van Kooten. “Zou het komen doordat Fred van Heyningen geboren en getogen is in het Westland, dat hij zo open en vrij durft te praten?” Van Kooten is dit niet gewend van bankdirecteuren. Waar hij collega Ruud Huirne in zijn Wageningen UR tijd nog openlijk zijn mening hoorde geven, hoorde hij geen vrije uiting van hem sinds hij de Rabo-top heeft bestegen. » Lees verder

Teeltadvies komkommer Teeltadvies komkommerteelt

Lichter oogsten om balans en groeikracht in de plant te houden

Bij hogedraadteelt komkommer zien we dit jaar weer iets uitbreiding van het areaal. Het probleem van de afgelopen jaren was vaak het evenwicht zoeken tussen productie en het gemiddeld vruchtgewicht. Teveel vruchten aanhouden leidt tot het stapelen van vruchten (> 24-30 vr/m2) in de komende weken. Sommige telers hebben bij het opstellen van het teeltplan hier op ingespeeld door in 2 fases naar 3 stengels/m2 te gaan. In week 8/9 naar 2,25 en in week 11/12 naar 3 stengels /m2. » Lees verder

BASF
Rob Jonkers ‘Hele sector niet over één kam scheren’

Hortensiakweker aan Greenpeace: kom maar kijken

Hortensiakwekerij Gebr. Jonkers Elshout heeft campagneleider Michiel van Geelen van Greenpeace uitgenodigd om met eigen ogen de milieuvriendelijke aanpak op het bedrijf te komen bekijken. Jonkers vindt dat de hele sector over één kam wordt geschoren binnen de campagne Gifplanten in het Tuincentrum. De recente reactie van Van Geelen op een PPO-rapport over de residuen is de directe aanleiding voor de uitnodiging van de Brabantse teler. » Lees verder

LTO Water Samen werken aan schone sloten

Onderzoek naar mogelijkheden voor collectieve waterzuivering

Een van de belangrijkste milieudoelstellingen voor de komende jaren is het verminderen van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar de sloten en de bodem. Met als einddoel een emissieloze glastuinbouw. Om dit aan te pakken kiest belangenorganisatie LTO Glaskracht Nederland voor een regionale benadering. Samen met ondernemers, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten wordt de juiste koers voor de komende jaren bepaald. » Lees verder

Veggipedia scan LEI Wageningen UR onderzoekt consumenten-app

Objectiviteit sterk punt van platform Veggipedia

Consumenten zien vaak door de bomen het bos niet meer als het gaat om informatie over groenten. Er is duidelijk behoefte aan betrouwbaarheid en objectiviteit. Dat is wat mensen het meest waarderen aan de Veggipedia-app, ontdekte onderzoeker Elvi van Wijk van LEI Wageningen UR in een onderzoek onder 44 consumenten. Ook de veelheid aan informatie en recepten valt in de smaak. Minder belangstelling is er voor kennismaking met de teler of de handelaar achter het product. » Lees verder

NieuwLand
Eveline Stilma SIGN en InnovatieNetwerk stimuleren marktgericht innoveren

Project Polyculturen onder glas gaat van theorie naar praktijk

Met het project Polyculturen Onder Glas willen SIGN en InnovatieNetwerk telers een nieuw perspectief bieden voor marktgerichte innovatie. Eveline Stilma van InnoPlant stelt de bestaande kennis en ervaringen op schrift en helpt geïnteresseerde telers op weg om de theorie in praktijk te brengen. “Meerdere teelten in één kas vormen een mooi uitgangspunt om telers en consumenten op duurzame en laagdrempelige wijze bij elkaar te brengen”, licht zij toe. » Lees verder

Teeltadvies bemesten Teeltadvies Bemesting

Waterschema’s voor berekening meststoffenrecept

Als het water veel bicarbonaat (HCO3) bevat moet het worden aangezuurd. Hiervoor wordt zuur in de bemestingsschema’s berekend. Dat gebeurt bijna altijd met salpeterzuur (HNO3). Met name bij bronwater is dat nodig, maar ook bij het gebruik van drinkwater of oppervlaktewater. Op steeds meer bedrijven vindt het aanzuren vooraf plaats en wordt het op voorraad gehouden in een bassin. Dat heeft als voordeel dat het aanzuurproces de tijd krijgt om het goed af te maken. » Lees verder

Plantkundeboek
Petit Veggie Het afbakbrood onder de groenten

Potplantenteler speelt in op ‘eten uit eigen tuin’

Thuis groenten kweken staat volop in de belangstelling; zelfs de EO springt in op de trend met ‘Van Hollandse bodem’, dat bijna een miljoen kijkers trekt. Maar zelf telen is nog helemaal niet zo simpel. PEP Business Creators heeft daarom samen met een boomkweker uit Elshout het concept Petit Veggie ontwikkeld. Mini-groenten in een pot, die alleen nog even hoeven te worden ‘afgekweekt’. “Het afbakbrood onder de groenten”, zegt Vincent van Rijsewijk met een lach. » Lees verder

Dossier klein gewas Onder Glas dossier: kleine teelten

Overstap van bulkproduct naar niche-gewas

Het is onvermijdelijk dat de grote glastuinbouwgewassen vrijwel maandelijks aan bod komen in de thema-edities van Onder Glas. Maar naast de hoofdgewassen in glasgroenten, potplanten en snijbloemen, besteedt Onder Glas de laatste jaren ook vrijwel maandelijks aandacht aan telers van kleinere, minder bekende gewassen. Dat levert kleurrijke reportages op met ondernemers met een doorgaans afwijkende en vaak verfrissende visie en aanpak. » Lees verder

Vooruitblik HNT Binnenkort in themanummer Het Nieuwe Telen:

‘Ook zonder investeringen biedt HNT veel perspectief’

Zes jaar geleden introduceerde Kas als Energiebron Het Nieuwe Telen als slimme methode om op teeltkundig verantwoorde wijze veel energie te besparen. LTO Glaskracht Nederland spant zich in om de opgedane kennis te verspreiden onder telers en adviseurs. Ook zonder investeringen in luchtbehandelingsinstallaties en extra energieschermen is er namelijk veel winst te behalen, stelt projectleider Aat Dijkshoorn vast. De cursussen die hij organiseert zijn een groot succes. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact