Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Ed Classens Komkommerteler Classens houdt het bij perliet

‘Streven is bodemleven versterken en zo ziektedruk verlagen’

In het verleden kozen meerdere komkommertelers uit kostenoogpunt voor perliet als substraat. De meesten zijn er echter van teruggekomen. Perliet werkt sterk generatief en veel telers vonden het lastig om daar goed op te sturen. Bovendien is steenwol goedkoper geworden. Voor Ed Classens van Kwekerij VieVerde in Castenray blijft perliet echter voorlopig de beste keuze. Hij wil proberen op termijn het bodemleven door toevoegingen op een hoger plan te brengen. » Lees verder

Teeltadvies Cymbidium Teeltadvies snijcymbidium:

Keuze juiste schermmiddelen blijft een hele puzzel

Er zijn de laatste jaren steeds meer schermmiddelen bijgekomen. Vroeger was de keuze beperkt en was het vooral een keus tussen fabrikanten en leveranciers. Tegenwoordig heeft elke leverancier (veel) schermmiddelen met specifieke toepassingen: zonwerend, warmtewerend, diffuus makend, combinaties hiervan en schermmiddelen die de verdeling van het lichtspectrum beïnvloeden. Voor telers wordt het dan ook steeds moeilijker om een goede keuze te maken uit al deze middelen. » Lees verder

FlowerTrials
LED tomaat Telers over proeven LED en watergeefstrategiën

‘Tomatengewas staat er goed op onder LED’

Telers die op 22 april naar het Improvement Centre kwamen om de met LED belichte tomaten te zien, knikten goedkeurend over de stand van het gewas. In de kas met Komeett spotten zij meteen een paar planten Merlice, waar een tros meer hangt. Binnenkort organiseren de proefnemers een Kenniscafé voor telers en belangstellenden, gericht op het uitwisselen van kennis. Zie voor de datum de agenda van DLV Plant. Watergift is een van de aandachtspunten in de belichtingsproef. » Lees verder

Plukrobot Objectieve kwaliteitsbeoordeling met robots

Beoordeling van uiterlijke kenmerken en innerlijke kwaliteit

Kwaliteitsinspectie is nog vaak afhankelijk van menselijke beoordeling. Wageningen UR Greenvision ontwikkelt tools om beginkwaliteit en verwachte kwaliteitsverloop in de keten te laten beoordelen door robots uitgerust met camera’s en andere sensoren. Op grond daarvan kunnen de juiste logistieke beslissingen worden genomen. “We richten ons zowel op groenten als fruit”, vertelt Rick van de Zedde, senior onderzoeker in het programma Quality Phenomics. » Lees verder

Koos de Vries Komkommerteler Koos de Vries over desinfectie:

‘Voor effect van desinfectie met schuim is het nog te vroeg’

In januari van dit jaar desinfecteerde komkommerteler Koos de Vries uit Erica zijn lege kas met een schuimbehandeling van Menno Clean. In de februari editie besteedde Onder Glas aandacht aan deze nieuwe ontwikkeling . Het was voor de teler een van de maatregelen om af te rekenen met een virus. Drie weken na de schuimbehandeling kwamen de planten in de kas. Of de schuimbehandeling de moeite waard is geweest, kan De Vries nog niet zeggen. Op dit moment heeft het virus zich nog niet geopenbaard op het bedrijf. » Lees verder

BASF
Willem Ravensberg Pleidooi voor harmonisatie regelgeving en vlotte toelatingsprocedures

Onderzoek en praktijk zien groeiende markt voor biostimulanten

In de komende editie doet Onder Glas verslag van een recent afgesloten onderzoeksproject van Wageningen UR Glastuinbouw naar biostimulanten, toegespitst op tomatencultivars. Biostimulanten is de verzamelnaam voor producten die op andere wijze dan nutriënten positief bijdragen aan de groei, productiviteit en/of weerbaarheid van gewassen. Er zijn zowel onder- als bovengronds tal van werkingsmechanismen te onderscheiden, die betrekking kunnen hebben op abiotische factoren zoals zout- en droogtestress en op biotische factoren zoals verbeterde weerbaarheid tegen ziekten en plagen. » Lees verder

Teeltadvies kasklimaat Teeltadvies teeltklimaat:

‘Gewoon zelf even buiten voelen hoe het klimaat is’

Begin april hebben we jaarlijks de mooie manifestatie Kom in de Kas, waarbij we ons als sector presenteren aan een breed publiek. Door onze bedrijven open te stellen en belangstellenden van binnen en buiten de sector uit te nodigen, gunnen we de consument een kijkje in onze mooie groene keuken. We schrijven nu eind april en dan wordt het hoog tijd om als teler zelf regelmatig uit de kas te komen en ook de klimaatcomputer uit de winterstand te halen. » Lees verder

Plantkundeboek
Eric Vereijken Eric Vereijken, landelijke commissie Tomaat LTO Glaskracht:

‘Onderzoek altijd essentieel geweest voor nieuwe ontwikkelingen’

De landelijke commissie Tomaat van LTO Glaskracht Nederland heeft op 15 april unaniem besloten om hoe dan ook te starten met een gewascoöperatie Tomaat. De tomatenteelt kan het zich volgens de commissie niet veroorloven om geen onderzoeksgelden bij elkaar te brengen en zo de aansluiting met het topsectorenbeleid te verliezen. Tomatenteler Eric Vereijken, lid van de landelijke commissie, stelt dat het veel meer kost als ieder bedrijf dat zelf moet oppakken. » Lees verder

Dossier Rassenkeuze Onder Glas dossier: rassenkeuze

‘Meer aandacht rassenkeuze in strijd tegen ziekten en plagen'

De komende weken gaan de deuren van de verschillende zaadveredelingsbedrijven open voor de jaarlijkse presentatie van nieuwe groenterassen. In juni brengen nationale en vooral ook internationale telers een bezoek aan de tientallen potplantenbedrijven die deelnemen aan de Flower Trials. Kleuren, smaken, bloemgrootte, gebruiksgemak, bloeiwijze en resistentie zijn aspecten die een rol spelen bij veredeling van nieuwe groenterassen of sierteeltgewassen. » Lees verder

Vooruitblik: Bemesting Binnenkort in themanummer Bemesting:

Aparte toediening ijzerchelaat geeft betere resultaten

IJzer is een onmisbaar voedingselement, dat nodig is voor de vorming van bladgroen en zo chlorose voorkomt. Omdat het element normaal niet opgelost blijft – en dan niet beschikbaar is voor de plant – zijn al jaren ijzerchelaten voorhanden. Bij een nieuwe meststof is het ijzer op een andere manier gebonden, namelijk met een combinatie van polyfosfaten. Bij toediening via een aparte bak blijkt het in de praktijk goed te werken, zo is te lezen in Onder Glas van mei. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact