Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Kenis Aardbeien Kenis Aardbeien breidt uit

‘Vertrouwen dat voordelen diffuus glas in late najaar doortikken’

Kenis Aardbeien in het Belgische Meer bouwt momenteel een nieuwe kas van 2,2 ha, naast de bestaande vestiging in het aardbeiengebied rond Hoogstraten. Ze hebben gekozen voor diffuus glas dat hoog lichtdoorlatend is (97%). In de aardbeienteelt is nog niet zo veel ervaring met diffuus glas, maar Robbin Kenis heeft er vertrouwen in dat met name in het late najaar de voordelen – zoals betere lichtspreiding en diepere doordringing in het gewas – zullen doortikken. » Lees verder

Teeltadvies Gerbera Teeltadvies Gerbera:

Hogere splitsing door kortere daglengte en hogere temperatuur

Door een koel maar zonnig voorjaar zien we in de gerberateelt dit jaar dat de productie weliswaar wat later en trager echt op gang is gekomen, maar dat vooral de kwaliteit van de bloemen bijzonder goed te noemen is. Mede door een iets lagere teelttemperatuur, maar vooral door hogere CO2-concentraties overdag in de kas, zien we dat de gewassen de extra suikers vooral in het steelgewicht stoppen. Wat zijn daar de consequenties van in de rest van het seizoen? » Lees verder

Signum Kampioen
Tom Wennekes Chemicus onderzoekt communicatie tussen plant en bacteriën

Op zoek naar een suikermedicijn voor de bodem

Planten scheiden stoffen (exudaten) uit om het bodemleven rond hun wortels te stimuleren. Een kwart daarvan bestaat uit suikers. Vaak is de veronderstelling dat die suikers dienen als voedsel voor de bodembacteriën. Maar waarschijnlijk spelen ze ook een belangrijke rol bij de onderlinge communicatie tussen plant en bacteriën. Chemicus Tom Wennekes van Wageningen UR heeft een beurs gekregen om dat te onderzoeken. Hij bouwt de wortelomgeving (rhizosfeer) na op een ‘culturing chip'. » Lees verder

Groentecongres Groentecongres smaakt naar meer

Werken aan nieuwe intiatieven tussen tuinbouw en zorgsector

Het eind maart in Rotterdam gehouden Groentecongres was een succes. Voor het eerst bespraken vertegenwoordigers van de voedingstuinbouw en zorgsector samen hoe we Nederlanders meer groenten en fruit kunnen laten eten. Dat is om tal van gezondheidsredenen hard nodig en levert ook economische voordelen op. Volgens medeorganisator Anne Marie Borgdorff van GroentenFruit Huis komt er in 2017 een nieuwe editie en wordt er al volgend jaar in klein verband verder gesproken. » Lees verder

Frank van der Holst Frank van Holst over Lisianthusproef bij GreenQ IC:

‘Uit de grond telen staat nog ver van praktijk’

Het ambitieuze project ‘Het Nieuwe Telen Lisianthus’ is intussen halverwege het tweede jaar. Teler Frank van der Holst, voorzitter van de landelijke commissie Lisianthus, is nauw betrokken bij het project in Bleiswijk. Volgens hem is het onderzoek noodzakelijk en heel leerzaam. “Ik denk zeker dat het mogelijk is om uit de grond te telen, maar de weg naar de praktijk is nog lang. We leren ondertussen veel over het energieverbruik.” » Lees verder

Flower Trials
Marco Koolhaas Bromeliateler Marco Koolhaas over bemesting:

‘Voorzichtig omgaan met bemesting, meer kijken naar klimaat’

De mei-editie van Onder Glas had als thema Bemesting. Bijna verontschuldigend zegt bromeliateler Marco Koolhaas van LKP Plants uit Moerkapelle dat dit voor hem niet het meest interessante thema is. “Wij doen heel weinig met bemesting. We werken met een standaard mengsel en een standaard EC per fase van de teelt.” Voorzichtigheid is essentieel, zo stelt hij. “Waar een tomatenteler 120 kan rijden, moeten wij niet harder dan 50, anders vliegen we uit de bocht.” » Lees verder

Teeltadvies Tomaat Teeltadvies Tomaat:

LED-belichting biedt profijt en perspectief, zeker in winterperiode

Bij de proef met 100% LED-belichting en watergeefstrategieën bij het GreenQ Improvement Centre zijn we inmiddels halverwege het tweede jaar. De eerste resultaten zijn zeker hoopgevend. Zowel de betrokken proefnemers als de telers zijn tevreden over de productie en de gewasstand. Er is al behoorlijk bespaard op watergift, de kwaliteit van de vruchten (Komeett) is prima en met zekerheid kunnen we stellen dat de LED’s grote potentie hebben in de winterproductie. » Lees verder

Plantkundeboek
Saprotrofe Praktijkinformatie verzamelen en verspreiden binnen de sector

Platform Saprotrofe schimmels in het substraat van start

Door de toenemende druk op toepassing van veen vervangende producten en afnemend gebruik van breed werkende fungiciden, is meer risico te verwachten met overmatig groeiende saprotrofe schimmels in het substraat. Om beter inzicht te krijgen in de omvang en aard van de aanwezigheid van saprofyten in potplantenteelten is een platform opgericht om informatie vanuit de praktijk te verzamelen en daarover naar alle betrokkenen te communiceren. » Lees verder

Dossier Plantgezondheid Onder Glas dossier: Plantgezondheid

Van uitvoeringsagenda naar Het Nieuwe Doen in plantgezondheid

Veranderende maatschappelijke wensen en een smaller wordend pakket van toegelaten chemische middelen dwingen de tuinbouw om de bakens ten aanzien van plantgezondheid te verzetten. Deze inleiding van een artikel over de Uitvoeringsagenda Plantgezondheid dateert uit februari 2012. Die agenda heeft intussen plaatsgemaakt voor Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Het inmiddels lijvige dossier over dit onderwerp geeft de ontwikkelingen van de afgelopen jaren treffend weer. » Lees verder

Vooruitblik: Glas Binnenkort in themanummer Glas

Keuze juiste glassoort vereist gedegen voorbereiding

Om tot een juiste glaskeuze te komen moeten telers hun wensen goed op een rij zetten en een aantal glasmonsters bovendien op alle relevante aspecten objectief laten doormeten. Dat advies geven specialisten van Wageningen UR Glastuinbouw in de komende editie van Onder Glas. Het belang van een goede en voldoende omvangrijke steekproef wordt vaak zwaar onderschat. Ook het condensatiegedrag verdient aandacht. Hierover worden binnenkort kersverse onderzoeksresultaten gepubliceerd. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact