Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
John de Koning Komkommerteler John de Koning over diffuus licht:

‘Bij bewolkt weer liever niets op het kasdek’

In de juni/juli-editie van Onder Glas stonden glas en kasdek centraal. Daarin uitgebreide informatie over de stand van zaken rond diffuus glas, maar ook ervaringen van telers met diffuse coatings. Komkommerteler John de Koning uit Pijnacker erkent de voordelen van diffuus glas. “Zeker in een periode zoals nu met het jonge gewas. Ik kies voor het gebruik van het scherm om het licht diffuus te maken, want bij bewolkt weer ben ik met een coating bang voor lichtverlies.” » Lees verder

Veredeling Leren van collega-onderzoekers buiten plantenteelt

Gericht zoeken in het woud van de ‘big data’

Bij de veredeling is het in de eerste plaats belangrijk of bepaalde genen aanwezig zijn. En of die ‘aan’ of ‘uit’ staan. Vervolgens blijkt dat ‘aan’ of ‘uit’ staan ook nog te kunnen overerven. En spelen regeleiwitten en de stofwisseling van de plant een belangrijke rol. Door de vooruitgang in de technologie kan heel veel daarvan worden bepaald. En vervolgens zit je met enorme bergen gegevens: in het Engels sprekend ‘big data’ genoemd. » Lees verder

Spuitlicentie
Varend corso Radijsteler Piet Zwinkels over sectorpromotie:

‘Varend Corso en Canal Parade zetten Westland op de kaart’

“Waar is je radijs, Piet?” Die vraag kreeg Piet Zwinkels van Zwinbrothers uit Monster afgelopen weekend doorlopend, waarbij de mensen langs de route hun handen ophielden. De afgelopen jaren was hij altijd aanwezig met een radijsboot bij het Varend Corso, waarbij hij puntzakjes met radijs naar het publiek gooide. Deze editie moest hij verstek laten gaan, omdat er onvoldoende sponsors waren. Maar niet getreurd, hij was toch aanwezig met sloep en Westlander, ditmaal vol bloemen. » Lees verder

Draadloze sensoren Teeltadvies ‘Meten is weten’

Temperatuur groeipunt bepaalt ontwikkeling en groeisnelheid

Meten is weten; een bekende uitdrukking die vaak wordt gebruikt in discussies en gesprekken tussen telers. De laatste 40 jaar wordt er dan ook steeds meer gemeten in de kas. Na de introductie van de klimaatcomputer volgden al snel de klimaatgrafieken, waardoor telers van uur tot uur het verloop van teeltomstandigheden nauwkeurig kunnen volgen. Momenteel hebben veel bedrijven ook de beschikking over rapportgenerators, databases en zijn er heel veel cijfers beschikbaar. » Lees verder

Pius Floris Micro-organismen bevorderen de algehele weerbaarheid

‘Streven naar steriliteit maakt gewassen kwetsbaar en afhankelijk’

In het augustusnummer van Onder Glas beschrijft wetenschapsjournalist Jop de Vrieze een spraakmakend project in Spanje, waar woestijngrond nieuw leven wordt ingeblazen. Drijvende kracht daarachter is Pius Floris van Plant Health Cure. De ondernemende plantenziektekundige, die van De Vrieze de titel ‘bodemdokter’ kreeg toebedeeld, voorziet een radicale ommekeer in het denken en doen in relatie tot gewasgezondheid en duurzaam telen. Bodembiologie speelt daarin een hoofdrol. » Lees verder

Plantkundeboek
Anthurium Teelttip snij-anthurium:

Probeer te hoge stralingspieken zoveel mogelijk te voorkomen

Hoewel de zomer nog lang niet voorbij is, neemt de gemiddelde stralingssom in de komende weken snel af. Ligt het langjarig gemiddelde voor de globale straling voor begin augustus nog op circa 1700 -1750 J/cm2 per dag, eind augustus is dit nog maar 1300 - 1350 J/cm2 per dag. Om voldoende groeilicht op het gewas over te houden, moeten bedrijven die hebben gekrijt het krijt in de eerste helft van de maand verwijderen. Kijk hierbij echter wel naar de buitenomstandigheden. » Lees verder

Wolluis Plaag snel signaleren en bestrijden

Wat als wolluis ook een probleem is in uw glasgroenteteelt?

De zeer moeilijk te bestrijden plaag wolluis komt op steeds meer glasgroentebedrijven voor, vooral in de gewassen aubergine, paprika en tomaat. Deze plaag moet snel en gesignaleerd en bestreden. Daarom inventariseren Biobest en LTO Glaskracht Nederland hoe groot het probleem is. Doel van de inventarisatie is het formuleren van een advies om de verspreiding van wolluis op de bedrijven en de verspreiding tussen bedrijven onderling te voorkomen. » Lees verder

Dossier Licht Onder Glas dossier: Licht

Met LED’s hogere productie en forse energiebesparing mogelijk

Hoewel het thema van de komende editie van Onder Glas substraat is, doet een Belgische tomatenteler daarin verslag van zijn eerste bevindingen met LED-tussenbelichting. Licht is namelijk een van de onderwerpen, die al jaren door Onder Glas op de voet worden gevolgd. De oogst is bij teler Luc Coghe gelijkmatiger en de tomaten zijn uniformer. De planten zijn zwaarder en robuuster. De productie ligt bovendien 20% hoger. » Lees verder

Substraat Binnenkort in themanummer Substraat:

Zuurgraad in potkluit fluctueert tijdens de teelt

Organische substraatmengsels worden samengesteld volgens de specificaties van de klant, inclusief de gewenste voeding en zuurgraad (pH). Tijdens de teelt wordt de pH in de potkluit door diverse factoren beïnvloed, waardoor deze niet altijd aan de verwachtingen voldoet. Op basis van een uitgebreide inventarisatie zette RHP de feiten op een rij. De resultaten daarvan worden beschreven in de augustus-editie van Onder Glas, met als thema Substraat. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact