Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers             Onder Glas digitaal             Adverteren             Contact
Jan Kreling Teler overweegt nieuw experiment

Somber beeld bij chrysant op water

De proef met chrysantenteelt op water bij Kreling Chrysanten in Bruchem heeft deze zomer wederom forse ziekteproblemen laten zien. In de winter en het voorjaar was de productie daarentegen heel goed. “Maar dat is niet genoeg”, zegt Jan Kreling. “Het moet jaarrond lukken. Anders is het niet interessant.” Er wordt niet opgeschaald en de teler denkt na over een nieuw experiment met teelt uit de grond. De proef is begin 2013 ingezet samen met partner Peter van de Werken. » Lees verder

Teeltadvies Tomaat Teeltadvies tomaat:

Zet belichte teelt generatief weg

De belichte tomatenteelt staat alweer op het punt van beginnen. De vroege starters hebben al in de zomer geplant, de meesten volgen echter tussen half september en half oktober. Het is belangrijk om met de plantenkweker af te spreken om de planten zo generatief en ver mogelijk ontwikkeld geleverd te krijgen, maar wel een gedrongen plant met zo min mogelijk lengte. Het advies is om direct op het gat te planten. » Lees verder

DVEP
Trips Exportproblemen Rusland maken situatie nog urgenter

Tripsbestrijding is topprioriteit in chrysant

In maart dit jaar is er een bijeenkomst over trips geweest met alle leveranciers en voorlichters. Medio september gaat de landelijke commissie Chrysant van LTO Glaskracht Nederland in gesprek met de producenten van biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Doel is om samen toe te werken naar een oplossing voor de problematiek rondom trips. De perikelen rondom de export naar Rusland maken dit probleem nog urgenter. » Lees verder

RNA spray RNA als gewasbeschermingsmiddel?

Verbeterde weerstand tegen ziekten en plagen en stress

Monsanto, Bayer, Syngenta en andere agro-concerns werken aan technieken om plantengenen van buitenaf aan te sturen. Ze experimenteren met RNA-sprays, die de plant moeten binnendringen en daar bepaalde genen uitzetten. Hierdoor kan bijvoorbeeld hun weerstand tegen ziekten en plagen en stress verbeteren. “Het principe werkt, maar er zijn wel tal van bottlenecks”, zegt plantenfysioloog Sander van der Krol van Wageningen Universiteit. » Lees verder

Biobased Biobased applicaties:

Leuke bijvangst of nieuwe groeibriljant?

De zoektocht naar gewassen en rassen met extra toegevoegde waarde draait niet meer alleen om sierwaarde, voedingswaarde, uitwendige kwaliteit of weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Wetenschap en bedrijfsleven realiseren zich dat planten tal van stoffen bevatten die ook anderszins waarde vertegenwoordigen. De glastuinbouw participeert nu in diverse projecten om de mogelijkheden van deze zogeheten biobased applicaties te verkennen. » Lees verder

Plantkundeboek
Berry van der Zwet Potplantenteler Berry van der Zwet over substraat:

‘Proeven met nieuwe mengsels essentieel voor lange teelten’

Potplantenkwekerij Van Winden-Erica is gespecialiseerd in de kamerplant Zamioculcas. Het is een lange teelt (2 jaar), daarom is het volgens manager Berry van der Zwet van belang dat er regelmatig proeven worden gedaan met nieuwe mengsels. “Momenteel telen we op een mengsel van veen en kokos. Geluiden vanuit de handel dat klanten veen-vrije potgrond willen, hoor ik nog niet. Maar mocht het zover komen, dan moeten we weloverwogen overschakelen op een andere samenstelling.” » Lees verder

Teeltadvies Gerbera Teeltadvies Gerbera

Toediening chloor kansrijk, maar nog veel vragen

De laatste jaren is er in de teelt van gerbera steeds meer aandacht voor de kwaliteit van het gietwater. Vooral als het gaat om het zuurstofgehalte, maar ook over de aanwezigheid van diverse mogelijke pathogenen als Phytophthora en Fusarium. Vanouds zijn telers van gerbera gewend dat gedurende een driejarige teelt een bepaald percentage van de planten uitvalt. Echter uit onderzoek op bedrijven is gebleken, dat dit vaak te maken heeft met een slechte kwaliteit van het druppelwater. » Lees verder

Biologische teelt Van plantmateriaal tot marketing

Fundamentele kennis biologische teelt onder glas gebundeld

Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw zijn actief betrokken in het BioGreenhouse project, dat wetenschappers wereldwijd samenbrengt om hun kennis over biologische bedekte teelten te delen. In Izmir, waar in april volgend jaar het derde internationale symposium wordt gehouden, worden de banden met internationale collega’s verder aangehaald. Doel is om de ontbrekende fundamentele kennis in kaart te brengen en bruggen te bouwen. » Lees verder

Dossier Mechanisatie Onder Glas Dossier: mechanisatie

Efficiënter sturen op arbeid dankzij geïntegreerd systeem

Mechanisatie, automatisering, robotisering, vision technieken; technische ontwikkelingen domineren meer en meer de productieprocessen in de geïndustrialiseerde landen. De glastuinbouw is daar geen uitzondering op, al blijft de factor arbeid belangrijk en in veel gevallen zelfs onmisbaar. Het telen van groenten, bloemen en potplanten van topkwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten is een voortdurend samenspel tussen ambacht en techniek. » Lees verder

Rassenkeuze Binnenkort in themanummer Rassenkeuze:

Luisteren veredelaars voldoende naar de consument?

Zowel bij glasgroenten, snijbloemen als potplanten worden er jaarlijks veel nieuwe rassen ontwikkeld, gedemonstreerd en geïntroduceerd. Steeds nadrukkelijker worden de wensen van de consument genoemd als belangrijke factor bij productinnovaties. In het themanummer Rassenkeuze van Onder Glas komt dat thema in diverse artikelen aan bod. Die artikelen tonen aan dat echt luisteren naar de consument nog geen vanzelfsprekendheid is in de glastuinbouw. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact