Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers      Onder Glas digitaal      Adverteren      Contact
David van Tuijl Sturen op plantdichtheid en teeltsnelheid

Keuze voor hoogdoorlatend diffuus glas pakt positief uit

Darolin koos eind vorig jaar als eerste chrysantenbedrijf voor hoogdoorlatend diffuus glas. Een beetje een sprong in het diepe, want behalve aan praktijkervaring ontbrak het aan onderzoeksgegevens. Het is een goede keuze geweest, vindt David van Tuijl nu. “De verwachting van 5% meer groei komt nog steeds uit. Als we opnieuw zouden moeten beslissen, zouden we het weer doen. Twee collega’s hebben inmiddels ook voor dit glas gekozen”, zegt hij. » Lees verder

Gewasverdamping Teeltadvies: Gewasverdamping

‘Key factor’ voor stevigheid en houdbaarheid gewassen

De komende drie maanden zijn de donkerste van het jaar, met daarbij relatief lage buiten temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Mooi open, helder, vriezend weer lijkt steeds minder vaak voor te komen en ook in 2016 ligt een Elfstedentocht niet in de lijn der verwachtingen. Een Hollandse winter is meer vochtig dan echt koud en dit heeft teelttechnische consequenties. De achilleshiel in het groeiproces bij veel teelten in deze periode is voldoende gewasverdamping. » Lees verder

RVO
Corné Stouten Komkommerteler Corné Stouten over bedrijfshygiëne:

‘Zeer grondige aanpak in strijd tegen komkommerbontvirus’

Op het komkommerbedrijf van Corné Stouten in Oosterland wordt in deze tijd van het jaar zeer minutieus gewerkt om de kas niet alleen schoon, maar vooral virusvrij te krijgen. “Wij pakken de zaken zeer grondig aan”, zegt de teler uit Zeeland, naar aanleiding van het themanummer Teeltwisseling van Onder Glas. “Mede daardoor lukt het om tot april virusvrij te blijven. Dat is toch veel beter dan dat je al in januari in de problemen loopt.” » Lees verder

Amaryllis Amaryllistelers bezorgd over ziektedruk

Fusarium solani ernstige bedreiging amaryllisteelt

Amaryllistelers bereiden een nieuwe proef voor bij het GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk. De bestrijding van Fusarium solani staat daarin centraal. Deze schimmelziekte vormt sinds zes jaar een ernstige bedreiging voor de amaryllisteelt, stellen voorlichter Jan Overkleeft en teler Frans Kouwenhoven. Enkele gevoelige rassen zijn hierdoor al zo goed als verdwenen. Na zes jaar teeltonderzoek is voldoende bewezen dat recirculatie toekomst heeft. » Lees verder

Priva
Sluipwesp Mysterie na tientallen jaren opgelost:

Sluipwesp weet dat plaaginsect al bezet is

Een mysterie dat al sinds de jaren zeventig bestond, is opgelost. Entomoloog Joop van Lenteren, mede-grondlegger van de biologische bestrijding in de tuinbouw, ontdekte toen dat sluipwespen haarfijn weten of een soortgenoot al een eitje heeft gelegd in een plaaginsect. Ze lopen de ‘bezette’ plaaginsecten voorbij en zo gaan ze heel efficiënt om met hun nakomelingen. Maar hoe weet de sluipwesp nu dat een collega haar voor is geweest? » Lees verder

Cobussen Flynth Kengetal: rendement per week per m2

‘Teler moet regelmatig in bedrijfskundige spiegel kijken’

Kijk eens wat vaker in de spiegel van…de kapper? Niks mis mee, maar in dit geval wordt de spiegel bedoeld die een bedrijfskundig expert telers voor kan houden. Daarvoor pleit bedrijfsadviseur Pauline Cobussen, die de directie van Nolina Kwekerijen momenteel bijstaat om een scherper beeld te krijgen op kostprijs- en rendementsvraagstukken. Wat voor dit complexe sierteeltbedrijf nuttig is, kan dat ook zijn voor bedrijven die jaarrond één product telen, zoals tomaat. » Lees verder

Tuinbouw Relatiedagen Venray
Gerbera Teeltadvies Gerbera

Diffuus glas maakt meer energiebesparing mogelijk bij HNT gerbera

Gerbera is een van de sierteeltgewassen waar al bijna tien jaar onafgebroken onderzoek plaatsvindt naar de toepassing van de principes van Het Nieuwe Telen. Dit is rond 2005 begonnen met het ParapluPlan Gerbera. Daarbij bleek dat vooral het microklimaat maar ook de uitstraling een factor was die de kwaliteit van de bloemen beïnvloedde. Bovendien bleek dat met een betere regeling energie te besparen was, vooral door het eerder en meer sluiten van de energiedoeken. » Lees verder

Restwater Collectieve zuivering restwater melden voor 1 december

Onbewuste lozingen opsporen met gegevens actuele waterkwaliteit

Glastuinbouwbedrijven hebben per 1 januari 2018 een zuiveringsplicht voor hun restwater van 95%. Dit staat in het akkoord van 12 oktober 2015. Collectieve oplossingen zijn ook mogelijk. Die moeten voor 1 december zijn gemeld bij LTO Glaskracht Nederland. Voorbeelden zijn: AquaReUse, de gebiedsoplossingen in Dinteloord en Bommelerwaard en de biologische zuivering in Drenthe. Die passen in het akkoord als ze het gewenste zuiveringspercentage realiseren. » Lees verder

Plantkundeboek
Marcel Janssen Onder Glas dossier: Kleine gewassen

‘Een klein gewas om klein te blijven’

De enorme variatie aan artikelen die de afgelopen elf jaar zijn gepubliceerd in Onder Glas, zijn terug te vinden via onze website. De themanummers zijn gerangschikt op jaartal, maand en onderwerp. Maar middels de zoekfunctie kan ook worden gezocht op trefwoorden. Zo’n zoekopdracht kan zijn: klein gewas. Doelstelling van de redactie is namelijk om naast de hoofdgewassen op gebied van glasgroenten, snijbloemen en potplanten, elke maand ook een kleiner gewas te belichten. » Lees verder

Advisering financieringsvormen Binnenkort in themanummer Advisering:

Rekening houden met complexe werkwijze financiering

Naast de vele thema’s op gebied van teelt en teelttechniek, besteedt Onder Glas ook regelmatig ruimschoots aandacht aan andere aspecten van het tuinbouwondernemerschap. In het themanummer Advisering, dat medio november verschijnt, komen essentiële aspecten als financiering, bedrijfsadvisering en marketing ruimschoots aan bod. Een van de achtergrondartikelen gaat over de nieuwe financieringsvormen waarmee de sector te maken krijgt of kan krijgen. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact