Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers      Onder Glas digitaal      Adverteren      Contact
Jan Kreling Einde voor chrysant op water

‘Best goede teelten gedraaid, maar te veel mislukt’

De spraakmakende praktijkproef met chrysantenteelt op water bij Kreling Chrysant in Bruchem is ten einde. Kreling en compagnon Peter van de Werken vinden het systeem te onbetrouwbaar. “We hebben best goede teelten gedraaid, maar er zijn er te veel mislukt. Toen we begonnen dachten we dat het systeem praktijkrijp was en geschikt om op te schalen. Maar in feite hebben we drie jaar als een soort proefstation gefunctioneerd”, vertelt Jan Kreling. » Lees verder

Advies Komkommer Teeltadvies komkommer:

Warme weer heeft gevolgen voor plantontwikkeling

Van wetenschappers en natuurdeskundigen krijgen we iedere keer te horen dat het klimaat aan het veranderen is. Tot nu toe hebben we dit najaar/winter inderdaad te maken met zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Soms lijkt het wel voorjaar, aangezien sommige planten buiten al aan het groeien zijn. Dit weertype heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van de planten die al zijn geplant en ook voor planten die nog bij de plantenkwekerij staan. » Lees verder

Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem
LTO aardwarmte LEI ziet positieve trends bij duurzame energie

CO2-emissie glastuinbouw daalt sterk

De CO2-emissie van de glastuinbouw is sterk gedaald. Dat blijkt uit de LEI energiemonitor over 2014. Daarin constateert het LEI dat de CO2-emissie onder het doel van 2020 zit. Er zijn positieve trends te zien bij duurzame energie en besparing. Dit is een mooie prestatie waar de glastuinbouwsector trots op kan zijn. De hoofdfactoren zijn de krimp van areaal en de lagere stroomverkoop uit de WKK’s vanwege de situatie op de energiemarkt. » Lees verder

Olaf van Kooten Hoogleraar Van Kooten over hoge inkomens glasgroentetelers:

‘Tijd rijp voor omdenken, het komt niet vanzelf goed’

‘Inkomen gemiddelde glasgroenteteler historisch hoog’. Van die kop boven het persbericht van LEI-Wageningen UR van begin december schrok hoogleraar Olaf van Kooten zich lam toen hij het las. “Meteen bekroop mij weer het oude gevoel dat iedereen terugschiet in de kramp dat het toch wel weer goed komt als we maar meer van hetzelfde doen. Maar komt het wel goed als iedereen op dezelfde voet doorgaat?”, zo vraagt hij zich hardop af. » Lees verder

Klimaatafspraak Klimaatakkoord doet appèl op glastuinbouw

Energietransitie komt hoger op de politieke agenda

December 2015 hebben 200 landen ingestemd met een nieuw klimaatakkoord. Het akkoord, onder de vlag van de Verenigde Naties, is bindend en moet de opwarming van de aarde tot 2ºC beperken, met als streefwaarde 1,5ºC. De voornaamste manier om dat te bereiken is minder fossiele brandstoffen gebruiken, omdat die zorgen voor toename van gassen in de atmosfeer die het opwarmend effect versterken. Dat doet een appèl op alle energie-intensieve sectoren, zoals de glastuinbouw. » Lees verder

Plantkundeboek
Beebox Jack Stroeken (Beebox):

‘Marktgroei maaltijdboxen is ook goed voor telers’

De vraag naar maaltijdboxen, van eenvoudige groentepakketten tot complete maaltijdkits, groeit gestaag. In de aanloop naar een beursnotering timmert marktleider HelloFresh internationaal aan de weg en in Nederland hebben ook het ecologische Beebox en Albert Heijn grootse plannen. Directeur Jack Stroeken van Beebox denkt de omzet in 2016 opnieuw te verdubbelen en meent dat ook telers kunnen meeprofiteren van dit snel groeiende marktsegment. » Lees verder

Watergift jongen planten Teeltadvies Watergift:

Bij jonge plantjes water geven, is dat nodig?

De voorraad water in het plantblok en de mat is vaak zo groot dat water geven niet per se noodzakelijk is. Zeker niet op de donkerste dagen van jaar. Voor de groei is water voldoende water voorhanden en de plant kan het pakken als het nodig is. Waarom dan water geven? Kan het een dag worden overgeslagen? Bij een meetproject over wateropname, vers gewicht groei en verdamping bij een komkommerteler werd gedurende de eerste week om de dag water gegeven. » Lees verder

Dossier HNT Onder Glas dossier: Het Nieuwe Telen

‘Luchtvochtigheid beter beheersbaar met luchtslurf boven gewas’

Twee onderwerpen domineerden de afgelopen weken onder meer de glastuinbouwactualiteit: de nieuwbouw van chrysantenteeltbedrijf Arcadia en de publicatie van het handboek Basisprincipes van Het Nieuwe Telen. Wie op de website van Onder Glas beide onderwerpen invoert als zoekopdracht, komt terecht bij een artikel uit maart 2013; een van de vele themanummers over Het Nieuwe Telen die Onder Glas in de afgelopen tien jaar heeft gemaakt. » Lees verder

Waterzuivering Binnenkort in themanummer Waterzuivering van Onder Glas:

Naderende zuiveringsplicht dwingt telers tot keuzes

Vanaf 1 januari 2018 moeten glastuinbouwbedrijven zuiveringstechnieken toepassen die restwater voor 95% kunnen zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Telers hebben daarbij de mogelijkheid om een eigen installatie, een collectieve oplossingen of een mobiel systeem toe te passen dat het restwater op afroep komt zuiveren. De komende editie van Onder Glas heeft als thema Waterzuivering. Daarin belichten specialisten de staat van onderzoek en beleid. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact