Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers      Onder Glas digitaal      Adverteren      Contact
Ad Coolbergen Radijsteler Ad Coolbergen over weerbaar telen:

‘We willen allemaal graag naar duurzame oplossingen’

Onder Glas van februari stond in het teken van geïntegreerd en vooral ook weerbaar telen. Diverse onderzoeks- en praktijkproeven kwamen aan bod, maar uiteraard kijken nog veel meer telersgroepen naar de positieve effecten van een weerbaar gewas in de strijd tegen ziekten en plagen. Zo heeft de gewascoöperatie Radijs het initiatief genomen voor een onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw. Daarin worden elf bodemstimulanten getest, geeft teler Ad Coolbergen aan. » Lees verder

Teeltadvies Cymbidium Teeltadvies gewasopbouw cymbidium

Goede ervaringen met ruimer telen

Snijcymbidium is een meerjarige teelt, waarbij planten steeds groter worden. Elk jaar is er na de bloei discussie over hoeveel ruimer de planten moeten staan. Aan de ene kant is het belangrijk dat de nieuwe scheuten voldoende licht krijgen en voldoende zwaar kunnen uitgroeien, aan de andere kant is er de angst dat te ruim telen productie kost. Er staan dan immers minder planten per m2, waardoor per plant meer takken nodig zijn om de gewenste productie te realiseren. » Lees verder

Empack
Koen Lauwerysen Tomatenteler Koen Lauwerysen over scholing:

‘Samen een maximaal rendement bereiken’

Tomatenkwekerij Den Berk Délice, gevestigd in de Belgische tuinbouwregio Hoogstraten, ontwikkelt zich snel. De laatste jaren is het kasareaal flink uitgebreid en is een eigen verwerkingshal in gebruik genomen. Het bedrijf concentreert zich meer en meer op specialties. Om het maximale rendement te bereiken, wil het bedrijf op alle niveaus goed presteren. Den Berk investeert daarom met name ook in het kennisniveau van zijn medewerkers. » Lees verder

Container Langeafstandsvervoer tuinbouwproducten verduurzamen

Matige kennisuitwisseling remt multimodaal vervoer

Onder de vlag van GreenChainge lopen verschillende projecten waarmee de sector het langeafstandsvervoer van sierteeltproducten, groenten en fruit wil verduurzamen. De accenten liggen op containervervoer per spoor naar verre exportbestemmingen binnen Europa als (gedeeltelijk) alternatief voor wegvervoer en op geconditioneerd vervoer per zeecontainer van bloemen (met name anjers en rozen) vanuit Oost-Afrika en Zuid-Amerika ten koste van luchtvracht. » Lees verder

Sjaak van Dijk Sjaak van Dijk over alternatieve methoden tripsbestrijding

‘Actief wegvangen perspectief tegen trips en wittevlieg’

Mechanische methoden ter ondersteuning van tripsbestrijding in chrysant zijn in opkomst, omdat het chemische middelenpakket versmalt en biologische bestrijding maar ten dele helpt. Zelfs dan is het nog niet eenvoudig een goede bestrijding uit te voeren, zo bleek uit een artikel in Onder Glas van februari. Problemen met tripsbestrijding in vruchtgewassen nemen eveneens hand over hand toe, weet ook komkommerteler Sjaak van Dijk van Klimrek uit Pijnacker. » Lees verder

Horti Contact
Gerbera Systeembenadering als basis voor vergroening

Hoe groen is de glastuinbouw in 2020?

Hoe groen is de glastuinbouw over vier jaar? Die vraag staat centraal tijdens het PlantgezondheidEvent op donderdag 10 maart. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw, worden niet alleen de mogelijkheden en kansen van vergroening besproken maar ook de voorwaarden om dit te bereiken. Diverse bedrijven en instanties lichten in pitches toe wat hun visie en bijdrage is om deze vergroening te bereiken. » Lees verder

Teeltadvies tomaat Teeltadvies tomaat: lentekriebels

Maximaal produceren vereist scherp anticiperen

Voor een rechtgeaard (tomaten)teler komt er een mooie periode aan, de dagen gaan lengen stukje bij beetje verdwijnt de kou en de lente staat op punt van beginnen. Gewassen gaan weer voluit groeien en telers kunnen weer gas geven om hun gewassen voluit te laten groeien en bloeien. Helaas komt dat mooie weer meestal niet geleidelijk, maar wisselen in ons land in deze periode mooie dagen, die bijna zomers aandoen, af met koudere, nattere en donkere periodes. » Lees verder

Zwarte peper Resultaat onderzoeksprogramma Kas als Apotheek

Vraag uit de markt leidt tot proeven met zwarte peper

De internationale handel in specerijen heeft te kampen met ziekten in de gewassen die de kwaliteit aantasten, gebruik van middelen die in Europa niet zijn toegelaten of negatieve sociale aspecten van de productie. Teelt in een kas zou tot grotere zekerheid kunnen leiden. Om die reden heeft een marktpartij Wageningen UR Glastuinbouw benaderd met de vraag of zwarte peper in Nederlandse kassen geteeld kan worden. De eerste ervaringen zijn positief. » Lees verder

Plantkundeboek
Dossier: Internationalisering Onder Glas dossier: Internationalisering

Grens over voor jaarrondproductie of marktverbreding

Sinds eind 2013 beschikt Onder Glas ook over een Engelstalige editie: In Greenhouses magazine. Jaarlijks worden er vier edities uitgegeven en verstuurd naar moderne kastelers in nieuwe productielanden. Daarin komen elk kwartaal ondernemers aan het woord uit alle delen van de wereld, van Brazilië tot Engeland en van Rusland tot Australië. Echter ook in de Nederlandse uitgaven wordt middels themanummers over internationalisering met regelmaat over de grens gekeken. » Lees verder

Vooruitblik: Naoogst Binnenkort in Onder Glas: Naoogst en logistiek

Business case bepaalt snelheid van robotisering

De maart-editie van Onder Glas heeft als thema: Naoogst en logistiek. In die serie verhalen wordt in twee artikelen specifiek gekeken naar de ontwikkelingen op gebied van robotisering in de tuinbouw. In de kas komen veel lastig te automatiseren handelingen voor, zoals oogsten, gewasinspectie en -verzorging. Kunstmatige intelligentie, visiontechnieken en communicatiesnelheid ontwikkelen zich zo snel dat robotisering dichtbij is. De business case bepaalt wanneer robots daadwerkelijk hun intrede doen. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact