Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers      Onder Glas digitaal      Adverteren      Contact
Mathieu van Holstein Mathieu van Holstein (Holstein Flowers) over luchtbeweging:

‘Betere teeltresultaten door gewenste vochtwaarden’

In het thema Luchtbeweging van Onder Glas (editie april) maakte adviesbureau Aelmans een brede analyse van de beschikbare luchtbehandelingssystemen, als onderdeel van Het Nieuwe Telen. Hun conclusie: de oplossingen zijn te complex, te duur en door de grote verscheidenheid aan systemen wordt kennisuitwisseling bemoeilijkt. Maar hoe kijken de pioniers van HNT, die fors hebben geïnvesteerd in LBK’s en luchtslangen, daar tegenaan? Mathieu van Holstein reageert. » Lees verder

Snoeptomaatjes Enorme marktkansen, niet alleen in Nederland

Creatieve telers gevraagd voor lekkere groentesnacks

Volgens het nieuwe advies van het Voedingscentrum zijn consumenten allemaal gebaat bij minimaal 250 gram groenten per dag. Voor veel mensen is dat nogal een opgave; ze haalden immers de vorige advieshoeveelheid van 200 gram al niet. Meer groenten bereiden bij de warme maaltijd is niet de oplossing, denkt Herman Peppelenbos van Food&Biobased Research, onderdeel van Wageningen UR. Hij pleit voor meer eetmomenten en dat vereist nieuwe producten. » Lees verder

Plantkundeboek
Teeltadvies komkommer Teeltadvies komkommer:

Nastreven van een actief klimaat is een vereiste

Het weer valt de laatste weken niet mee wat betreft temperaturen en licht. Dit heeft momenteel ook zijn weerga op de stand van de gewassen. De hergroei van de gewassen bij vooral de vroege plantingen heeft lang op zich laten wachten. Dit heeft op veel bedrijven ook een negatieve invloed op de producties tot nu toe. Zoals ieder jaar komen we in deze periode op veel bedrijven dezelfde problemen tegen: broei en Mycosphaerella in het gewas en ook in de vruchten. » Lees verder

Ultrafiltratie Stapsgewijs naar waterzuiveringsplicht in 2018

Welke initiatieven moeten telers(collectieven) nu nemen?

De waterzuiveringsplicht geldt voor drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater als daar drainwater of bemest gietwater voor wordt gebruikt. Alle glastuinbouwbedrijven hebben een individuele zuiveringsplicht van hun restwater, echter bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een collectieve oplossing met collega’s. Deze collectieven zijn eind vorig jaar gemeld, maar wat zijn nu de vervolgstappen? » Lees verder

Peppelenbos Paul Ras over conceptstore VoorKeur

Belangstelling voor test op winkelvloer klanten groeit

Een half jaar na de start van conceptstore VoorKeur ziet het er vooralsnog niet naar uit dat nog voor de naderende zomer de volgende nieuwe pop-up store in een Nederlandse stad zal verrijzen. Daarvoor heeft Paul Ras van Sense marketing & more op dit moment nog onvoldoende kandidaten. Wel zijn er ontwikkelingen gaande om gericht onderzoek te doen in de winkels van afnemers. Ras ontwikkelt een basisconcept om bijvoorbeeld onderzoek te doen bij retailers. » Lees verder

Teeltadvies bemesting Teeltadvies: bemesting

Te hoge pH geeft extra kosten zonder revenuen

Gedurende dit deel van het jaar loopt de pH in het substraat gemakkelijk op. Het is een gevolg van de groeikracht van de gewassen, die elke dag wat meer licht krijgen. Een hoge pH is een uiting van goede groei en zo bezien een beloning voor een goede teeltsturing. De optimale pH ligt tussen 5,5-6,0 in het wortelmilieu. In het drainwater zijn de cijfers in het algemeen dan iets hoger: rond de 6,0-6,4. Vaak loopt de pH op tot boven de 6,5 of zelfs boven de 7. Is dat erg? » Lees verder

Groentetop GroenteTop en -congres mogen blijven

Noodzaak hogere groenteconsumptie breed onderkend

De recente, bij Koppert Cress gehouden GroenteTop trok niet de verwachte zeventig deelnemers, maar zelfs een dikke honderd. Het succes van het Groentecongres een jaar eerder in Rotterdam lijkt dus geen toevalstreffer. Dit wekt de verwachting dat beide evenementen de komende jaren vruchtbare platforms blijven om interdisciplinair van gedachten te wisselen over manieren om de consumptie van groenten en fruit een flinke boost te geven. » Lees verder

Teunis Versteeg Beursactie Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem:

Teunis Versteeg wint wielertenue Onder Glas

Potplantenteler Teunis Versteeg uit Poederoijen maakt sinds deze week zijn sportieve kilometers door de Bommelerwaard in het stijlvolle wielertenue van Onder Glas. Veel telers en toeleveranciers lieten in februari hun visitekaartje achter in de stand van Onder Glas en maakten daarmee kans op de wielerkleding. De mede-eigenaar van kwekerij De Liesvelden kwam als winnaar uit de bus. Tussen de drukke werkzaamheden door nam hij begin deze week zijn prijs in ontvangst. » Lees verder

Dossier plantgezondheid Onder Glas Dossier: Plantgezondheid

Strijd tegen ziekten en plagen in brede serie artikelen

De thematische aanpak van Onder Glas is sinds de verschijning van de eerste editie in maart 2004 een kenmerkend en onderscheidend aspect. Daarnaast telt iedere uitgave van het onafhankelijke vakblad ook ten minste twee artikelen op gebied van plantgezondheid. Dat is enerzijds het directe resultaat van de samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw en andere kennis- en onderzoeksinstellingen. Anderzijds de bereidheid van telers om hun kennis te delen. » Lees verder

Guatemala Binnenkort in Onder Glas: thema Internationalisering

Nederlandse telers slaan wereldwijd hun vleugels uit

De komende editie van Onder Glas staat voor een belangrijk deel in het teken van de internationale vakbeurs GreenTech, die medio juni wordt gehouden in RAI Amsterdam. In aansluiting daarop komen in de mei-uitgave ook ondernemers aan het woord die internationaal actief zijn elders in Europa of aan de andere kant van de wereld. Wat is de aanleiding voor de verbreding van hun activiteiten? Tegen welke uitdagingen lopen zij aan en welke markten willen ze bedienen? » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact