Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers      Onder Glas digitaal      Adverteren      Contact
Jan Zegwaard Ondernemer Jan Zegwaard over situatie glastuinbouw:

‘Een nieuw soortje is nog geen innovatie’

Tijdens een bijeenkomst over de visie op agro en food, gaf tomatenteler Jan Zegwaard een heldere analyse over hetgeen er naar zijn mening schort aan de huidige situatie in de glastuinbouw. In een door Dick Veerman geleide discussie stelde de Greenco-ondernemer dat producenten nog steeds met de rug naar de consument staan. “We denken innovatief te zijn, maar een nieuwe soort tomaat is nog echt geen innovatie.” » Lees verder

Teeltadvies snijanthuruim Teeltadvies snijanthurium:

Achterstallig gewasonderhoud geeft moeilijk werkbare gewassen

Op veel sierteeltbedrijven staat gewasonderhoud niet bovenaan de prioriteitenlijst bij de arbeidsplanning. Natuurlijk, jong blad breken of halveren is een wekelijkse of tweewekelijkse noodzaak, maar zaken als gewassen uitdunnen, stek verwijderen, gewassen richting geven enzovoort worden vaak opgespaard voor de 'loze uurtjes’. Echter op veel glastuinbouwbedrijven is de arbeidsbezetting dusdanig dat er nog maar weinig loze uurtjes zijn. » Lees verder

Plantkundeboek
Koen Zuurbier Koen Zuurbier promoveert op ondergrondse wateropslag

'Betere terugwinning zoet water uit ondergrondse wateropslag'

In januari 2014 publiceerde Onder Glas een artikel over het onderzoek van geohydroloog Koen Zuurbier bij KWR Watercycle Research Institute naar een bredere toepassing van de opslag van zoet water in de ondergrond. Hij bekeek de mogelijkheden van ondergrondse waterberging bij een Nootdorps orchideeënbedrijf en een cluster van tomatenbedrijven in ‘s-Gravenzande. Op 10 mei promoveerde hij aan de TU Delft op de studie 'Increasing freshwater recovery upon aquifer storage'. » Lees verder

Tomatenbloem Op termijn uitstraling naar cultuurgewassen

Op zoek naar hitte-tolerant tomatenstuifmeel

Radboud Universiteit in Nijmegen doet samen met veredelaars Nunhems en Enza Zaden onderzoek om de hitte-tolerantie van tomatenstuifmeel te verbeteren. De universiteit herbergt de grootste collectie (niet-knolvormende) Solanaceae ter wereld. Het gaat bijvoorbeeld om de wilde varianten van tomaat, paprika, aubergine. De selectie van wilde tomatensoorten in de collectiekas in Nijmegen die beter tegen hitte kunnen, vormt de basis voor moleculair onderzoek. » Lees verder

Urban farming Den Haag Urban Farm ‘De Schilde’ opent haar deuren

Den Haag krijgt primeur met kasgroente vanaf flatgebouw

In de afgelopen twintig jaar is meerdere malen gepoogd om de land- en tuinbouw te integreren in de stedelijke omgeving. Visionaire architecten en gepassioneerde kunstenaars ontwikkelden prachtige plannen en vergezichten. Deze werden vaak enthousiast ontvangen, maar konden investeerders nimmer verleiden. In 2014 richtte het Zwitserse Urban Farms de ogen op Den Haag. Op vrijdag 20 mei ging de commerciële rooftop kas & viskwekerij De Schilde officieel open. » Lees verder

Oranje paprika Teeltadvies glasgroente:

Water geven na de langste dag

Dit kalenderjaar gaat weer snel, nog maar twee weken en we passeren de langste dag. De daglengte gaat vervolgens weer afnemen en ook de instraling wordt stap voor stap minder. Op het moment dat je als teler het idee hebt dat het echt zomer gaat worden, zijn we dus qua instraling – maar zeker ook qua gewasverdamping – al over het hoogtepunt heen. De temperaturen die stijgen nog wel even door in de maanden juli en augustus. » Lees verder

LTO IPM-proof LTO Glaskracht Nederland organiseert kick-off

IPM-Proof: samen werken aan groene oplossingen

Tijdens zes kick-off bijeenkomsten praat brancheorganisatie LTO Glaskracht Nederland haar leden deze maand bij over het streven om steeds meer niet-chemische methoden toe te passen en een schoon en gezond gewas te realiseren. Ondernemers maken zo kennis met de acht grondbeginselen van IPM (Integrated Pest Management) en krijgen praktische tips van collega’s en specialisten voor de toepassing op hun bedrijf. » Lees verder

Jan de Ruyter Visie sectormanager Jan de Ruyter op tuinbouw:

‘Wachten op ketenregie is een utopie’

Nederlandse tuinbouwproducten zijn onderscheidend qua gezondheid, smaak, duurzaamheid, versheid én betrouwbaarheid, zo stelde Jan de Ruyter, sectormanager Groente van ABN AMRO, vrijdag 3 juni tijdens de presentatie van de visie van de bank op agrarisch en food. “Die kwaliteiten leiden uiteindelijk tot een meer stabiele prijsvorming, vanwege de vraag van retailers naar kwaliteit en duurzaamheid. De toenemende interesse voor verse groente geeft de sector een extra impuls.” » Lees verder

Dossier marketing Onder Glas dossier: marketing & verpakken

‘Schreeuw van de daken hoe mooi je product is’

Glastuinbouw en marketing, het lijkt bijna een haat-liefde verhouding. Unaniem zijn ketenspelers van mening dat het bittere noodzaak is om meer aandacht te besteden aan presentatie, promotie en verpakking. Toch zijn de succesverhalen binnen de sector nog beperkt. Er is nog een wereld te winnen, zo stelt ook tomatenteler Jan Zegwaard elders in deze Onder Glas Focus. Naast alle themanummers over teelt en teelttechniek komt ook marketing jaarlijks aan bod in Onder Glas. » Lees verder

Bemesting Binnenkort in Onder Glas: Bemesting

‘Planten maken hun eigen bodem’

De aandacht voor de microbiologie rond de wortels groeit. Een pionier en een beleidsmedewerker benadrukken in Onder Glas van juni (met als thema: Bemesting) onafhankelijk van elkaar dat een beter bodemleven niet een kwestie is van een extra stofje of wellicht een bacteriesoort, maar van een andere benadering van de teelt. Probeer gewoon eens een deel van een kap uit, is het advies. Ervaring leert immers dat een goede microbiologie rond de wortels zorgt voor sterke en meer weerbare planten. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact