Is Onder Glas Focus slecht leesbaar? Online bekijken kan hier.
Onder Glas Focus
Onder Glas Focus Lezers      Onder Glas digitaal      Adverteren      Contact
Tomato Masters Nieuwe vochtsensoren geven teler meer inzicht

‘Je ziet hoe sterk de plant reageert op weersinvloeden’

Tomato Masters in het Belgische Deinze gebruikt een sapstroommeter en een stengeldiktemeter om het vochtgehalte in de plant te volgen. “Je ziet hoe sterk de plant reageert op weersinvloeden”, zegt Tom Vlaemynck, mede-bedrijfshoofd en verantwoordelijk voor de teelt. “De metingen geven veel inzicht. We hebben er al veel van geleerd en in theorie zou je er op kunnen regelen. Maar dat durven we toch nog niet aan. We houden het als teler liever zelf in de hand.” » Lees verder

Peter Huisman Chrysantenteler Peter Huisman over bemesting:

‘Preventief werken is altijd goed’

“Je bent eigenlijk een maand te vroeg”, zegt chrysantenteler Peter Huisman uit Maasdijk als hij wordt gevraagd naar zijn actuele kijk op bemesting in zijn teelt. Een jaar geleden gaf hij in Onder Glas zijn bevindingen over Horizon, een nieuw concept van Horticoop, waarbij niet alleen wordt gekeken naar emissie en gewasbehoefte, maar ook naar de structuur van de grond. “Ook na een jaar ben ik nog positief, maar over een maand kunnen we het gevoel onderbouwen met cijfers.” » Lees verder

Plantkundeboek
Komkommer Teeltadvies komkommer:

Het blijft zaak om voldoende plantbelasting te houden

Afgelopen weken is er door de extreme hagelbuien in het zuiden van het land veel gewijzigd in het komkommerareaal. Daardoor is er ongeveer 10% minder in productie dan vooraf geraamd. Ondertussen zijn er al enkele bedrijven die een herfstteelt hebben geplant, terwijl die normaal een andere teelt hebben staan. Problemen in de huidige teelt of speculeren op goede komkommerprijzen hebben telers doen besluiten om – eventueel tijdelijk – over te schakelen op komkommer. » Lees verder

Kinderen groenten Hoe krijg je kinderen aan de groenten?

Variatie in groenten en bereiding belangrijke voorwaarden

Elke ouder zal het herkennen: de periode dat kinderen opvallend vaak zeggen: ‘Lust ik niet’. En net zo opvallend: dat gebeurt het meest bij groenten. Terwijl onomstotelijk vaststaat dat groenten essentieel zijn in een gezonde voeding, lijken veel kinderen er aanvankelijk een bijna natuurlijke afkeer van te hebben. Ze moeten sommige dingen echt leren eten en waarderen. Astrid Poelman heeft voor haar promotieonderzoek aan Wageningen UR op een rij gezet hoe dat komt. » Lees verder

LED tomaat Nieuwe seizoen belichtingsproeven

Tros-cherry tomatenras Juanita onder 100% LED’s

Komend seizoen zal er weer belichtingsonderzoek plaatsvinden bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Ditmaal kiezen de onderzoekende partijen voor fijnere tomatentypen. De start van de teelt is 18 augustus. Vanwege dit vroege tijdstip gaat het huidige tomatengewas er wat sneller uit. Piet Hein van Baar van Philips Horticulture meldt dat open gewassen en vroege plantingen waarschijnlijk meer baat hebben bij topbelichting met LED’s. » Lees verder

Aardwarmte Potentieel van ondergrond in het gebied

Snel eerste inzicht in mogelijkheden van aardwarmte

In Nederland zijn tot dusver vijftien aardwarmteprojecten gerealiseerd, maar wat zijn de mogelijkheden in de gebieden die daar nog geen gebruik van maken? Met de online QuickScan Aardwarmte van LTO Glaskracht Nederland krijgen telers inzicht in wat het potentieel is van de ondergrond in het gebied van hun bedrijf en of er qua wetgeving belemmeringen zijn. Door de vele olie- en gasboringen in Nederland is al veel bekend over de diepe ondergrond van Nederland. » Lees verder

Irrigatie: druppelslang Teeltadvies irrigatie:

Stuurbaarheid van wortelmilieu factor van belang

Een van de voorwaarden voor succes met een goede teelt is de gelijkheid van omstandigheden voor alle planten. Dat geldt voor het kasklimaat en voor het wortelmilieu. Een goed ontworpen substraatteeltsysteem voldoet aan deze voorwaarde, of dat nu een teelt op water, in substraat of een potgrond betreft. Naast gelijkheid is stuurbaarheid een factor van belang. Als een teler iets wil bijsturen of veranderen, dan moet dat liefst vlot en ook weer gelijkmatig plaatsvinden. » Lees verder

Menno Ammerlaan Ammerlaan TGI onderscheiden met klimaatpenning

‘Brede waardering voor aardwarmteprojecten in glastuinbouw’

Uit handen van prinses Laurentien ontving Ammerlaan The Green Innovator uit Pijnacker op 24 juni een HIER klimaatpenning voor de bijdrage die het bedrijf levert aan de aanpak van het klimaatprobleem. Plaats van handeling was de HIER Klimaatborrel in Utrecht. Menno Ammerlaan, die samen met broer Leon de directie vormt van het gelauwerde bedrijf, is blij met de onderscheiding. De jury nomineerde eerder drie personen en drie organisaties. » Lees verder

Samenwerking Onder Glas dossier: Samenwerking

Samen werken aan breder assortiment en nieuwe markten

De eerste weken van de zomer kenmerkten zich qua glastuinbouwnieuws hoofdzakelijk door de persoonlijke drama’s van ondernemers in Zuidoost-Nederland als gevolg van het extreme weer. Daar tussendoor gelukkig ook positieve berichten van ondernemers die hun bedrijf uitbreiden, of middels fusie hun positie op de markt verder verstevigen. Samenwerking komt ook in Onder Glas regelmatig aan bod. Via de zoekfunctie op de website is een brede lijst artikelen op te roepen. » Lees verder

Biologisch Deze maand in Onder Glas: Teeltmedium

Omschakeling naar biologisch geeft teler nieuw elan

Na de zomerstop van Onder Glas verschijnt op donderdag 18 augustus de eerstkomende uitgave. Centraal deze maand staat het teeltmedium, variërend van steenwol en organisch substraat, tot traditionele teelt in de grond en alternatieven uit de grond. Strengere Europese regelgeving op gebied van emissie dwingt telers, waar mogelijk, de grondgebonden teelt te verlaten. Daar tegenover staan ondernemers die kiezen voor biologische productie en dus weer in de grond gaan telen. » Lees verder

Onder Glas Focus is een uitgave van Vakblad Onder Glas. Ontvangt u deze nieuwsbrief via een collega en wilt u Onder Glas Focus ook ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden.
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze e-mailing kan de uitgever geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.
Aanmelden
Afmelden
E-mailadres wijzigen
Contact