De komkommerteelt is (bijna) overal ten einde. Alleen bij de bijzondere soorten (mini/cocktail) is alweer gestart met de teelt onder belichting. Dit is dan ook de periode om nog eens goed het teeltseizoen te evalueren en ook vooruit te kijken naar het seizoen 2017. Hygiëne is en blijft een belangrijk punt van aandacht.

Vooruitlopend op het nieuwe seizoen is het belangrijk om op bedrijfsniveau te bekijken of er eventueel aanpassingen moeten worden gedaan aan bijvoorbeeld het teeltsysteem of de rassenkeuze; zijn er fouten gemaakt waar ondernemer en bedrijf lering uit kunnen trekken.

Resultaten 2016

Over het algemeen waren de producties in het voorjaar van 2016 iets lager dan het meerjarige gemiddelde door het mindere licht. In de zomer- en herfstteelt zijn de producties over het algemeen hoger geweest dan voorgaande jaren, waardoor telers bij de traditionele teelten toch weer de normale producties hebben gehaald. Bij de hogedraadteelten zijn de verschillen groter. Door de verschillen in teeltsystemen (tijdstip toppen) en komkommerbontvirus hebben enkele bedrijven lagere productie gerealiseerd. Het aantal bedrijven met komkommerbontvirus is door een goed hygiëneprotocol al enkele jaren iets aan het afnemen.
De prijzen zijn in het voorjaar te laag geweest, maar vanaf de zomer en in de herfst was het prijsniveau goed. Het eindresultaat voor de komkommertelers is hierdoor voor het tweede opvolgende jaar goed. Zoals gewoonlijk bij de komkommerteelt zijn de onderlinge verschillen tussen de bedrijven weer erg groot. Teeltsystemen en verschillen in plantdata hebben hier grote invloed op. Wat betreft de prijzen is de hagelschade van 23 juni (ongeveer 10% areaal minder) van grote invloed geweest.

Vooruitzichten 2017

Voor het komend seizoen moet het streven uiteraard weer zijn om zo schoon mogelijk te starten. Hierbij is een goed hygiëneprotocol een vereiste. Dit vergt een goede organisatie van de werkzaamheden en ook het hanteren van de juiste volgorde van de werkzaamheden en toepassingen van ontsmettingsmiddelen.
Voor het komende seizoen zal het komkommerareaal iets groter gaan worden. Echter door de toename van het areaal belichting en toename van hogedraad zal de totale productie qua aantallen wel flink gaan stijgen. Daarbij zal het areaal, dat door de hagel van juni dit jaar werd verwoest, ook weer in productie zijn. Al met al weer een seizoen om met belangstelling naar uit te kijken.

Tekst: Peter Schreurs, Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting.

Gerelateerd