De energietransitie is in volle gang. Dat is nodig om de Nederlandse economie voor 2050 klimaatneutraal te maken. In februari ondertekenden VNO NCW, MKB Nederland en LTO Nederland het NL Next Level plan ‘Energie voor de toekomst’. Dit plan beschrijft enkele doorbraakprojecten die voor de tuinbouw cruciaal zijn. “Minder afhankelijk worden van aardgas vereist de beschikbaarheid en leveringszekerheid van duurzame CO2 en warmte”, zegt Rob van der Valk van LTO Glaskracht Nederland.

Een klimaatneutrale energievoorziening vergt langdurige samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, milieuorganisaties en overheid. Om de zekerheid op lange termijn te kunnen waarborgen, zijn volgens het bedrijfsleven een klimaatwet, een borgingscommissaris en een minister van Energie, klimaat en circulaire economie nodig, die als regisseur moet optreden.

Voorname rol als afnemer van warmte

Het plan beschrijft de doelstellingen en doorbraakprojecten voor de gebouwde omgeving, industrie, transport en mobiliteit, elektriciteitsproductie en een schone en energiezuinige agrosector, inclusief de bijbehorende private en publieke investeringsniveaus. De glastuinbouw komt in het plan niet specifiek aan bod, maar speelt wel een voorname rol als afnemer van CO2 en warmte. Energiespecialist Rob van der Valk schrijft de geringe aandacht deels toe aan het succes van het lopende transitieprogramma Kas als Energiebron, dat tien jaar geleden van start ging.

Aardgasgebruik neemt snel af

“De glastuinbouw doet het goed”, merkt hij op. “Het aardgasverbruik neemt snel af, voornamelijk door de opkomst van Het Nieuwe Telen en het groeiende aantal geothermieprojecten. Er zijn nu zo’n 15 putten in bedrijf en deze zijn allemaal gerelateerd aan de glastuinbouw. De komende twee, drie jaar komen er vijf of zes putten bij en er is veel draagvlak voor een verdere uitrol. Uiteindelijk neemt geothermie in 2050 ruim de helft van de totale warmtebehoefte van de tuinbouw voor haar rekening.”
Als gevolg van het verminderde aardgasverbruik heeft de glastuinbouw al snel nieuwe CO2-bronnen nodig en netwerken voor transport, opslag en distributie. Ook daarmee wordt volgens Van der Valk vooruitgang geboekt, al zal de realisatie van dergelijke ‘smart grids’ vele jaren in beslag nemen.

Tekst: Jan van Staalduinen.

Gerelateerd