Aardwarmte Vogelaer en Green Well Westland hebben op vrijdag 16 september de samenwerking tussen de aardwarmteprojecten geformaliseerd. Doel van de overeenkomst is het voorkomen en/of minimaliseren van storingen tussen de dichtbij elkaar gelegen aardwarmtedoubletten.

De samenwerking bestaat uit het uitwisselen en afstemmen van alle beschikbare informatie en het zo optimaal mogelijk benutten van de beschikbare aardwarmte in de winningsgebieden van de partijen. Bij tegengestelde belangen zal naar consensus worden gestreefd, zo is afgesproken. In de afgelopen jaren is al veel informatie uitgewisseld. Green Well Westland, het eerste aardwarmteproject in het Westland, moest na de ingebruikname op 1 februari 2013 verschillende malen stil worden gelegd vanwege technische problemen.

Well-testen Vogelaer

Binnenkort staan de eerste well-testen van Aardwarmte Vogelaer op het programma. Tijdens de testen zal uitgebreide monitoring plaatsvinden om te bepalen of de dichtbij elkaar gelegen doubletten elkaar beïnvloeden. Green Well Westland en Aardwarmte Vogelaer zijn voornemens om de gemaakte afspraken en opgedane kennis ook te delen met de Westlandse belangenvereniging van geothermieprojecten (Terra Filos) en DAGO (Dutch Association for Geothermal Operators).

De officiële starthandeling van Aardwarmte Vogelaer vond plaats op 12 augustus jl. De verwachting is dat de geothermiecentrale aan de Wateringseweg in Poeldijk eind 2016 in gebruik kan worden genomen door de zeven deelnemende glastuinbouwbedrijven. DrillTec GUT GmbH voert de boringen uit. De boorwerkzaamheden vinden 24 uur per dag, 7 dagen per week plaats en zullen naar verwachting drie maanden in beslag nemen.

Bron/foto: Aardwarmte Vogelaer.