Sinds 9 december draait bij komkommerteler Arthur van Geest in Tinte de aardwarmte-installatie van Duurzaam Voorne, na twee jaar vertraging. De put draait tot nu toe naar volle tevredenheid. De eerste test kwam al in de tweede week van december met nachttemperaturen onder nul. Vanwege de koppeling van de SDE-subsidie aan de gasprijs is echter onzeker wat de warmteprijs voor de aangesloten telers zal worden. “Het is afwachten, maar ik denk niet dat de gasprijs onder de 65 cent gaat zakken.”

De eerste vergunningsaanvragen voor het geothermieproject Duurzaam Voorne dateren uit 2018, in 2019 werd gestart met boren en in 2020 moest het project operationeel zijn. In de productieput kwam echter een filterbuis vast te zitten, waardoor een zogenaamde side track-boring (aftakking) nodig bleek. Die werd afgelopen zomer door operator Aardyn gerealiseerd. Het project levert aardwarmte aan vijftien tuinbouwbedrijven in Tinte.

SDE-subsidie

Nu de geothermie-installatie draait overheerst bij Arthur van Geest tevredenheid. “Met aardwarmte vul ik mijn basislast in, ik denk zo’n 60 procent. De overige 40 procent vul ik in met mijn WKK’s. Voor het eerste kwartaal en voor de maanden april en oktober heb ik gas bijgekocht. De stroom lever ik dan terug aan het net, zodat ik een deel van mijn energiekosten kan terugverdienen.”
Door de koppeling van de SDE-subsidie aan de gasprijs zal de aardwarmte duurder worden dan in de oorspronkelijke businesscase was begroot. Vast staat dat de WKK’s van Van Geest veel minder uren zullen draaien omdat de geothermie-installatie voortaan de basislast invult. Dat betekent minder CO2-uitstoot, maar ook minder inkomsten uit de stroomverkoop. Hoeveel dat op jaarbasis gaat schelen valt nu niet te zeggen, omdat de gasmarkt erg volatiel is. “Het is afwachten, maar ik denk niet dat de gasprijs onder de 65 cent gaat zakken.”
Van Geest is ook mede-eigenaar van Duurzaam Voorne, die de put exploiteert. Samen met drie andere telers in het gebied heeft hij 20% van de aandelen in handen. Meewind is de voornaamste aandeelhouder. Een eventuele winst die de BV realiseert zou een deel van zijn energiekosten kunnen compenseren. Al is het de vraag hoe groot die winst zal uitvallen. Geothermieprojecten ontvangen door de hoge gasprijs geen SDE-subsidie, naast hogere kosten voor elektriciteit. De teler vindt dat de overheid dit probleem moet oplossen, al is zo’n oplossing voor 2023 nog niet in zicht.

Rendement

Van Geest beschikt over twee productielocaties in Tinte (3,5 en 5,3 ha), waar niet wordt belicht. De grote en meest moderne locatie is sinds 15 december geplant (‘een heel klein plantje’), de tweede, kleinere locatie volgt op 10 januari.
Op 4 februari verwacht de teler de eerste komkommers te kunnen snijden. Om de energiekosten te drukken hangt – net als dit jaar – in beide kassen een foliescherm.
Hij verwacht dat de aardwarmte geen invloed zal hebben op de klimaatregeling. “Het is gewoon water van 80 graden dat we krijgen aangeleverd, dat stop je in een tank. Voor de teelt verandert er niks. Je moet alleen opletten wanneer je zelf warmte en CO2 erbij moet maken.” Het uitkoelen van de aardwarmte naar 30 graden lukt bij Van Geest eenvoudig dankzij het lage temperatuurnet. “Goed voor het rendement van de aardwarmteput, dat bespaart weer een beetje.”

Tekst en beeld: Mario Bentvelsen