Het doublet dat nu in de Koekoekspolder aardwarmte levert aan een zevental telers wordt – als alles meezit – in 2020 uitgebreid met een extra productieput. Dit triplet zou circa 4,5 miljoen aardgasequivalenten extra kunnen besparen, bovenop de 5,5 miljoen aardgasequivalenten die worden bespaard met de huidige bron. “Wij hopen over een jaar te kunnen beginnen met boren”, zegt Radboud Vorage, projectdirecteur van Greenhouse Geo Power, vanaf zijn vakantieadres in het Toscaanse Larderello, waar al in 1911 voor het eerst in Europa elektriciteit werd geproduceerd met behulp van aardwarmte.

In de Koekoekspolder is al sinds 2012 een doublet actief, dat – na enkele aanloopproblemen – nu vijf jaar onafgebroken een stabiele hoeveelheid warm water levert van circa 74 graden, zegt Vorage. “De tweede productieput is nodig omdat verschillende telers in het gebied aan het uitbreiden zijn en graag voor de toekomst gebruik willen maken van duurzame warmte. Dit betreft de gebroeders Vahl met een biologische kwekerij, kwekerij Voorhof en Valstar van de Best Fresh Group, die ook een biologische tuin gaat beginnen.”

Businesscase is rond

Volgens de projectdirecteur is de businesscase inmiddels rond en liggen er verschillende aanbiedingen voor de financiering. De SDE+-subsidie voor het project is al twee jaar geleden aangevraagd en ook verkregen. Daarnaast doet de nieuwe put mee in het onderzoeksproject (HIPE) om te kijken of de productiviteit verhoogd kan worden door het toepassen van ‘Radial Jetting’.
Er is nog geen boorvergunning afgegeven voor het triplet, wel is er al een milieueffectrapportage gemaakt en een vergunningsconcept opgesteld, meldt Vorage. Ook is er een Seismische Risico Analyse (SRA) opgesteld, waaruit bleek dat er in het gebied geen sprake is van seismische risico’s. De SodM zal tijdens de vergunningprocedure advies afgegeven aan het Ministerie van Economische Zaken, waar de vergunningaanvraag zal worden behandeld.

Langetermijn plannen

De Koekoekspolder heeft als ambitie om in 2030 energie- en CO2-neutraal te worden. Voor dit doel is door alle telers in het gebied een stichting opgericht. In een ander deel van de polder is recent een nieuwe biomassacentrale (bio KKP) gebouwd, die momenteel wordt opgestart. Die zal nog eens 15 MW extra warmtecapaciteit aan het gebied toevoegen, naast de 10 MW uit het geothermie triplet. Op de biomassa zijn nu vier telers aangesloten met een eigen netwerk, zegt Vorage. “Het is onze ambitie om het netwerk van die vier telers in de toekomst te koppelen aan het geothermienetwerk. Geothermie kan dan de basislast van het gebied invullen en in het najaar, winter en voorjaar worden aangevuld met warmte van de biomassacentrale. Ook zijn er langetermijnplannen voor het afvangen van CO2 van de biomassacentrale. Verder is de stichting in gesprek met afvalcentrale Twence om te kijken of deze op termijn CO2 uit afvalverwerking aan de telers zou kunnen leveren. Het uiteindelijke doel is om het gebied kostprijsneutraal te verduurzamen.”

Tekst: Mario Bentvelsen