Door met een rupskraan symbolisch een gootelement te plaatsen gaf Pieter Varekamp, wethouder energietransitie van de gemeente Westland, dinsdag 8 maart het startsein voor het Aardwarmteproject Maasdijk. Het project is vooral gericht op de tuinders in de regio, die ervoor kiezen 430 hectare aan kassen duurzaam te verwarmen. En richt zich ook op inwoners die geen aardgas meer willen gebruiken. Op de bouwlocatie zijn al conductors geplaatst op 145 meter diepte om de volgende fase – het boren – mogelijk te maken.

Bij de aftrap waren ook Dion van Steensel (algemeen directeur HVC) en Jacco Besuijen (voorzitter van het bestuur warmtecoöperatie Maasdijk) aanwezig. Energie- en afvalbedrijf HVC levert als uitvoerder en investeerder van het project een bijdrage aan het realiseren van de warmtetransitie in het Westland. Dat gebeurt in samenwerking met de warmtecoöperatie Maasdijk.
Aardwarmte Maasdijk is een samenwerking tussen beide partijen met als doel duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in het Westland te stimuleren en realiseren. “Met onze leden gaan we op zoek naar betaalbare alternatieven waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen wordt teruggebracht. We onderschrijven de noodzaak van verduurzaming en willen hier als telers samen met het energiebedrijf de schouders eronder zetten”, zegt Jacco Besuijen van de telerscoöperatie.

Voldoende afnemers

HVC ontwikkelt een aardwarmtebron altijd in samenwerking met de gemeente en de directe omgeving. We zoeken samen naar een geschikte locatie. Dion van Steensel: “Er moet immers zowel boven- als ondergronds genoeg ruimte zijn. Ook wordt gekeken of er voldoende afnemers zijn die gebruik kunnen maken van aardwarmte.”
De afgelopen twee jaar zijn de omwonenden van de aardwarmtelocatie betrokken bij de ontwikkeling naar een mogelijk aardwarmteproject. Naarmate de realisatie van de 6 aardwarmteputten dichterbij komt, wordt het omgevingsoverleg met omwonenden verder geïntensiveerd.

Betrouwbaar alternatief

Wethouder Pieter Varekamp stelt dat aardwarmte een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiebron is. “Vanuit duurzaamheid is in het Westland gestart met aardwarmte. En gezien de onzekerheid, zowel beschikbaarheid en prijs van huidige fossiele bronnen, is aardwarmte nu nog interessanter. Met de start van de werkzaamheden van de aardwarmtebron en de realisatie van het warmtecluster komt aardwarmte breed beschikbaar. En dat is goed voor de toekomst van de glastuinbouw in het Westland”.

Hoe werkt het?

Bij aardwarmte wordt warm water uit de grond gepompt en gebruikt om woningen, kassen en gebouwen mee te verwarmen. Hiervoor zijn twee putten nodig, ook wel een doublet genoemd. Bij de ene put wordt water omhoog gepompt, waarbij een warmtewisselaar de warmte eruit haalt. Via de andere put gaat het afgekoelde water weer terug de grond in. De warmte wordt via het lokale warmtenet verspreid voor het gebruik in woningen, gebouwen en kassen. Uiteraard gebeurt dat op een veilige manier. Met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp garandeert de sector dat je aardwarmte veilig en verantwoord kunt winnen zonder risico voor de drinkwatervoorziening.

Trias Westland in Naaldwijk

Het energiebedrijf heeft eerder in samenwerking met diverse partijen het aardwarmteproject Trias Westland met twee aardwarmtebronnen op 2,3 kilometer diepte in Naaldwijk gerealiseerd. Dit project is een aardwarmtebedrijf van en voor de ondernemers in de Westlandse glastuinbouw. De geproduceerde warmte wordt aan tuinders en woningen (Lierkwartier) in de directe omgeving geleverd. De samenwerking met ondernemers in de aanpak van Trias Westland heeft geresulteerd in een groot draagvlak onder glastuinbouwbedrijven, overheden en financiers.