Actueel

Lees hier actueel nieuws, achtergrond- en onderzoeksartikelen uit de nieuwsbrief van vakblad Onder Glas.

Groenteteelt zonder daglicht

Groenteteelt zonder daglicht

PlantyFood is een teeltmethodiek om groentezaden daglichtloos op te kweken tot volgroeid product. De door Certhon ontwikkelde techniek bespaart energie en ruimte. Plant Factories ...
Anti-reflectie technologie voor bestaande kassen

Anti-reflectie technologie voor bestaande kassen

Mardenkro is er in geslaagd een anti-reflectie technologie te ontwikkelen voor bestaande kassen: AntiReflect. Hoe kraakhelder het glas (kasdek) ook is, een klein deel ...
‘Deep Learning’ met Big Data

‘Deep Learning’ met Big Data

Voor de robotisering in de glastuinbouw zijn niet alleen mechanische systemen nodig. Achter de kilo’s staal en elektronica zit ook een software raamwerk dat ...
Project hergebruik water in Jordanië

Project hergebruik water in Jordanië

Wereldwijd is er steeds meer belangstelling voor substraatteelt. De introductie er van is geen sinecure en niet zelden wordt Nederlandse techniek en ervaring ingezet ...
Opnieuw bloeiende vanilleplanten in Nederlandse kassen

Opnieuw bloeiende vanilleplanten in Nederlandse kassen

Het consortium NederVanille gaat het tweede onderzoeksjaar in met ondersteuning van een TKI-topsectorproject (Nieuwe gewassen voor voeding en farma). In dit consortium zijn onderzoek, ...
Meten lichttransmissie natte kasdekmaterialen

Meten lichttransmissie natte kasdekmaterialen

Het meten van de lichttransmissie van kasdekmaterialen is voor de sector een standaard procedure geworden. De transmissie verandert echter (sterk) wanneer er condens optreedt ...
Klimaat is perfect voor orchideeënteelt en afzetkansen zijn goed

Klimaat is perfect voor orchideeënteelt en afzetkansen zijn goed

Wat te doen als je wil groeien, maar de lokale afzetmarkt verzadigd is? Dan kijk je voorzichtig over de grens. Orchideeëntelers Ter Laak uit ...
‘Vooral de Engelsen zijn rabarberliefhebbers’

‘Vooral de Engelsen zijn rabarberliefhebbers’

Geforceerde rabarber heet het, deze teelt onder glas. Nog niet eens zo lang geleden was rabarber de hoofd- of bijgroente in veel huisgezinnen. Inmiddels ...
‘Energieschermen spelen hoofdrol in nieuw klimaatregime’

‘Energieschermen spelen hoofdrol in nieuw klimaatregime’

Energiezuinig telen volgens de principes van Het Nieuwe Telen, zonder extra investeringen. Dat is het uitgangspunt van de paprikaproef bij het Delphy Improvement Centre ...
Parthenocarp ras kan oplossing zijn bij vruchtzettingsproblemen

Parthenocarp ras kan oplossing zijn bij vruchtzettingsproblemen

Samen met een goede fotosynthese staat voldoende vruchtzetting op de gedeelde eerste plaats bij het welslagen van de teelt van vruchtgroenten. Het zou echter ...
‘Door onze Duitse vestiging zijn we anders gaan denken over de markt’

‘Door onze Duitse vestiging zijn we anders gaan denken over de markt’

Van de Nederlandse tomaten gaat de helft naar Duitsland. Maar Duitsers houden nog meer van binnenlandse tomaten. Wat is er dan logischer om in ...
Omgevings- en gewasconditie essentiële factoren bij bestrijding meeldauw

Omgevings- en gewasconditie essentiële factoren bij bestrijding meeldauw

Het blijft een puzzel: welke middelen, in welk gewas en op welk moment zet je als teler in tegen meeldauw. Zeker in sierteeltgewassen vormt ...
Aardwarmteproject Vogelaer start aanleg boorlocatie

Aardwarmteproject Vogelaer start aanleg boorlocatie

Na een lange voorbereiding zal op 1 juni aardwarmteproject Vogelaer starten met de aanleg van de boorlocatie in Poeldijk. Het project omvat het realiseren ...
Geïntegreerde beheersing ziekten en plagen in robuuste teeltsystemen

Geïntegreerde beheersing ziekten en plagen in robuuste teeltsystemen

De glastuinbouw wil nagenoeg emissie- en residuvrij produceren en minder afhankelijk worden van chemische gewasbescherming. Een grote uitdaging is het realiseren van een geïntegreerde ...
Perspectieven voor kastuinbouw als duurzaamheidssprong in tropen

Perspectieven voor kastuinbouw als duurzaamheidssprong in tropen

Met vereende krachten is in het Oost-Afrikaanse land Rwanda een kastuinbouwproject opgezet. Bedoeling is dat bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden kennis opdoen over kasontwerp, teeltbegeleiding ...
Optimaal lichtrecept voor populaire meerlagenteelt tulp ontrafeld

Optimaal lichtrecept voor populaire meerlagenteelt tulp ontrafeld

Zo’n zeshonderd Nederlandse tulpenbroeiers produceren jaarlijks maar liefst twee miljard stelen. Bij Hollands bekendste snijbloem is de meerlagenteelt in opkomst, omdat het energie en ...
Locaties in Portugal en Oeganda geven hortensiateler gewenste flexibiliteit

Locaties in Portugal en Oeganda geven hortensiateler gewenste flexibiliteit

De hydrangea’s bij Sjaak van Schie variëren van mini’s tot grotere planten met één grote bol van bloemen van zeker dertig centimeter doorsnede en ...
Creating Holland Horti International the Dutch sector hopes it's a step in bringing companies closer together so that they can work better together

‘Bring in the Dutch’

Mijn overtuiging is dat na de ontwikkelingen: van grond naar substraat; van volumegericht naar klantgericht; van onbelicht naar belicht; van klein- naar grootschalig en ...
Ondernemers leren van elkaar binnen telersplatform Grenzeloos Groeien

Ondernemers leren van elkaar binnen telersplatform Grenzeloos Groeien

Binnen het ondernemersplatform Grenzeloos Groeien oriënteren 25 groente- en siertelers zich op mogelijkheden om hun vleugels internationaal uit te slaan. Zij doen dit door ...
Grensverleggende lagelanders scoren met tomatenteelt in New York

Grensverleggende lagelanders scoren met tomatenteelt in New York

Vier partners – twee Nederlanders en twee Belgische ondernemers – bouwen al bijna twintig jaar met succes aan een internationale carrière. De bedrijven in ...
Pioenenteler Pieter van Dalfsen regelt zijn klimaat op afstand

Pioenenteler Pieter van Dalfsen regelt zijn klimaat op afstand

De pioenenplanten zijn nog klein. Ze staan pas sinds november in de wat oudere kas, die pioenenteler Pieter van Dalfsen overnam van een alstroemeriateler ...
‘Bij voldoende licht van boven is tussenlicht een goede aanvulling’

‘Bij voldoende licht van boven is tussenlicht een goede aanvulling’

Jaarrond tomaten leveren en zoeken naar het efficiënt inzetten van warmte en elektra. Dat waren de drijfveren voor Arjan en Theo van der Kaaij ...
Flower Trials zijn essentieel evenement geworden op sierteeltkalender

Flower Trials zijn essentieel evenement geworden op sierteeltkalender

De jaarlijkse Flower Trials in Nederland en Duitsland worden van 14 t/m 17 juni 2016 gehouden op dertig locaties in de Nederlandse teeltgebieden Westland ...
Meer exposanten, samenwerking en breed kennisprogramma

Meer exposanten, samenwerking en breed kennisprogramma

Vakbeurs GreenTech lanceert in juni in RAI Amsterdam het Crops Theatre. In dat theater, met een capaciteit van tachtig personen, vinden drie dagen lang ...
Waterzuiveringsinstallatie met rietfilter voor de glastuinbouw.

‘Hoog tijd voor telers om waterstromen nu in beeld te brengen’

Over anderhalf jaar is het al zover dat er een verplichte zuivering van restwaterstromen ingaat. Zuiveringsinstallaties moeten dan 95% van de gewasbeschermingsmiddelen verwijderen uit ...
Last September a small Dutch trade mission visited Iran. The exhibition and trade mission were held in Tehran.

Op zoek naar Webbers

Bij de recente bijeenkomst, begin april, van Blooming Breeders was prof. dr. Annemiek Roobeek een van de sprekers. Zij adviseert onder andere ABN Amro ...
Growcoon kweekpot

Ontwikkelsubsidie voor biologisch afbreekbare kweekpot

Een consortium van Gelderse en Overijsselse bedrijven krijgt bijna 250 duizend euro subsidie om de innovatieve, biologisch afbreekbare kweekpot Growcoon voor grootschalige productie geschikt ...
Cambay

Cambay

VHC neemt productie Westeringh Flowers over en treedt toe tot telersgroep‘Groter marktbereik zal leiden tot uitbreiding Madiba-markt’Afgelopen dinsdag bracht Westeringh Flowers uit Varik hun ...
Fira

Fira

VHC neemt productie Westeringh Flowers over en treedt toe tot telersgroep‘Groter marktbereik zal leiden tot uitbreiding Madiba-markt’Afgelopen dinsdag bracht Westeringh Flowers uit Varik hun ...
Deckers Spuittechniek overgenomen door Empas

Deckers Spuittechniek overgenomen door Empas

Empas neemt officieel de activiteiten van Deckers Spuittechniek uit Varik over. Deckers was importeur van hoofdzakelijk Italiaanse producten in de spuittechniek. De producten die ...

ARCHIEF