Op 21 januari 2016 vond in de Lloydzaal van het STC-gebouw in Rotterdam het tweejaarlijkse symposium van AgroEnergy plaats. ‘Wat betekent de energie van morgen vandaag voor de glastuinbouw?’ was de centrale vraag. Zeven sprekers uit de energiewereld gaven hun visie onder leiding van Frits Wester. In dit artikel de highlights uit de presentatie van trendwatcher Adjiedj Bakas.

Adjiedj Bakas, beter bekend als de ‘trendwatcher des vaderlands’, beet het spits af met scherpe analyses van hoe de wereld er in 2025 uitziet. Hij ziet twee grote ‘shifts’, die hij omschreef als ‘klimaatnuchterheid’ en ‘nieuwe schoonheid’. Hij noemde 2015 een jaar van grote uitvindingen en voorziet snelle veranderingen. Daarbij ging hij met name in op de vraag waar onze energie en die van de glastuinbouw vandaan zal komen: van de zeebodem, onder andere. Getijdenenergie is kansrijk, evenals kleine windmolens zonder wieken dat zijn. “Energie is over 20 of 30 jaar vrijwel gratis.”

Energie uit zeewier

Ook zijn we technisch in staat om tegen de klimaatverandering met speciale bootjes – een idee uit 1920 – uit zeewater wolken te maken. Japan experimenteert met een zonnecentrale in de ruimte. Ook gaan we zeewier telen in drijvende kassen, die je naar elke gewenste plaats kunt slepen. Want zeewier zou weleens de energiebron van de toekomst kunnen worden. “We moeten het hebben van radicale, nieuwe ideeën”, hield hij zijn betoog voor. Er komt steeds meer co-creatie en co-makership.

Energie uit kernafval

Maar daarmee houdt de stroom aan innovaties niet op. De eerste medicijnen uit bloemen zijn er al. Ook worden al lijkkisten gemaakt van aardappelschillen, waar een boom uitstekend op kan groeien. Een mooier en duurzamer aandenken kan bijna niet. Bioplastics komen uit planten, dat is een kans voor de tuinbouw. We gaan energie opwekken met gevels. En kernenergie komt terug, maar dan op een andere manier. De nieuwe kerncentrales draaien op kernafval of thorium. “Het olietijdperk zal niet stoppen omdat de olie op is, maar omdat de mensen ervoor zullen kiezen iets anders te gaan gebruiken.” Afval bestaat niet meer, alles wordt een grondstof. De tuinbouw recycleert al water.

Creatieve energie

“Voor innovatie is momenteel veel geld te verdelen. De bankrente gaat naar nul procent. Venture Capital is overal beschikbaar, er is geld zat!” Er zijn dus heel veel kansen voor de tuinbouw, volgens Bakas, maar… ‘dat vraagt wel een bepaalde spirit’. Zijn devies aan tuinders: ‘Experimenteer, ga waar geen pad is. Maak zelf een spoor!”, adviseerde hij de zaal. “Ga praten met outsiders buiten uw branche en focus op creatieve oplossingen, niet op efficiency.”

Tekst: Mario Bentvelsen. Foto: AgroEnergy.

Gerelateerd