Een biologisch Bt-preparaat blijkt goed te werken tegen de larven van muggen en vliegen in de opkweek en teelt van siergewassen. Emelten en de larven van varenrouwmuggen (Sciara) en oevervliegen (Scatella) worden er effectief mee bestreden. “Na de introductie in 2019 is het vooral toegepast in de opkweeksector, nu hebben ook potplantentelers het ontdekt”, zegt gewasbeschermingsadviseur Peter van der Wel.

Vliegjes en muggen zijn op teeltbedrijven soms zeer lastig uit te bannen. Hun larven kunnen problemen veroorzaken in het wortelmilieu en dienen daarom bestreden te worden.
“Larven van Sciara en Scatella voeden zich met organisch materiaal en met schimmels die op vochtig substraat leven”, licht adviseur Peter van der Wel toe namens Benfried. “Die schimmels verspreiden ze ook, wat in combinatie met vraat aan wortels problemen kan geven. Je zult er als teler tegenop moeten treden, liefst in vroeg stadium. Volwassen insecten kunnen in korte tijd tot wel 300 eitjes leggen en dan kan het snel uit de hand lopen als je niet adequaat handelt.”

Standing army

Een degelijke bestrijdingsstrategie begint met een ‘standing army’ van de bodemroofmijt Stratiolaelaps (voorheen bekend als Hypoaspis) of de roofkever Atheta corriaria. Tot voor kort werd dat meestal aangevuld met een gerichte inzet van parasitaire aaltjes, die meehielpen om de druk te verlichten.
“In de afgelopen jaren is Gnatrol SC effectiever gebleken dan aaltjes”, aldus Van der Wel. “Beginnende vliegen- of muggenpopulaties zijn daardoor beter en langduriger beheersbaar te houden. Om die reden zijn ook telers van onder andere phalaenopsis en poinsettia overgestapt. Er zijn ook telers die bij hoge plaagdruk beide methoden inzetten, mede vanwege de snelle ontwikkeling van de larven. Het interval tussen twee behandelingen met Gnatrol kan dan soms net te lang zijn. Gecombineerde bestrijding levert een iets beter bestrijdingsresultaat op.”

Werking en toepassing

Gnatrol SC is een groen, natuurlijk middel dat eiwitten bevat van de bacterie Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, stam AM65-52. De larven krijgen het binnen via hun voedsel, waarna het in de darm wordt geactiveerd onder invloed van de pH en aanwezige enzymen. De eiwitten binden zich aan specifieke receptoren in de darmwand en blokkeren zo de ionenuitwisseling. Dit vernietigt de darmcel en uiteindelijk de darmwand. De larven stoppen direct na inname van het middel met vreten en sterven ongeveer 24 uur later. De jongste larvenstadia zijn gevoeliger dan oudere.

Kracht van herhaling

Het middel wordt toegepast via aangieten in een dosering van 5 ml per m². De adviseur: “Bij zware aantasting adviseren wij de dubbele, maximale etiketdosering, gevolgd door een tweede behandeling na vijf dagen. Aangezien het vooral op de jongste larven goed werkt, zie je na een vlotte herhaling vaak een sterkere afname van de plaagpopulaties.”
Het natuurlijke middel is ook bij herhaalde inzet niet gevoelig voor resistentieontwikkeling. Nuttige insecten worden gespaard. Het is daarmee een sterke troef in de biologische beheersing van schadelijke insecten en schimmelverspreiding door deze insecten.

Tekst: Jan van Staalduinen