Wanneer een teler een nieuwe kas koopt, moet hij een keuze maken uit een gevarieerd menu met uiteenlopende losse ‘maaltijdcomponenten’, zoals glas, scherm, koeling, verwarming, lichtinstallatie, et cetera. Volgens glasspecialist Michiel van Spronsen en schermconsultant Hugo Plaisier leidt dat niet altijd tot de best denkbare uitkomst.

“Voor de groeifactor licht is het zinvol om de glas- en schermkeuze vroeg in het besluitvormingsproces te bespreken en op elkaar af te stemmen”, merkt schermconsultant Hugo Plaisier van Svensson op. “In de praktijk zien wij echter vaak dat de glaskeuze al is vastgelegd voordat scherminstallaties ter sprake komen. Dat kan een beperkende invloed hebben op de doekkeuze. Je wordt dan vanwege het bestelde glastype al in een bepaalde richting gedwongen.”
Daar kunnen leveranciers en installateurs op zich prima mee werken, want in bestaande kassen is het glas sowieso een gegeven. Ook dan heeft de teler nog altijd een ruime keuze uit schermdoeken waarmee hij de groeifactor licht voor zijn gewas en bedrijfssituatie kan optimaliseren.

Stevig prijskaartje voor basiseigenschappen

Desondanks stellen de schermconsultant en verkoopadviseur Michiel van Spronsen van glasproducent AGCulture dat een gelijktijdige, integrale afweging van beide kascomponenten tot andere uitkomsten kan leiden, die de teler op jaarbasis meer oplevert en/of minder kost. Aan coatings of andere behandelingen om glas bepaalde basiseigenschappen te geven hangt niet zelden een stevig prijskaartje, terwijl je die eigenschappen misschien niet jaarrond nodig hebt of juist flexibel wilt kunnen creëren met behulp van specifieke schermdoeken. Anderzijds kan de keuze voor een specifiek glastype je jaarrond verzekeren van bepaalde gewenste lichteigenschappen en geeft dat meer vrijheid om doeken te kiezen die meer energie besparen.

Complexe afwegingen

Van Spronsen: “Het kan om complexe afwegingen gaan, mede omdat zowel de lichtbehoefte als de behoefte aan energiebesparing door het jaar heen varieert en van gewas tot gewas verschilt. Een teler die graag diffuus licht in zijn kas wil, kan dat zowel met glas als met een scherm realiseren. Afhankelijk van de gewenste flexibiliteit kan hij kiezen voor helder glas in combinatie met een diffuus scherm, of diffuus glas met een zo transparant mogelijk energiescherm. Denk dan bijvoorbeeld aan Geysir blank glas met een PARperfect scherm of aan Fountain diffuus glas met een Luxous scherm.”
Om opdrachtgevers te kunnen voorzien van de best denkbare glas/schermcombinaties, werken de beide leveranciers al enige tijd samen. “Op die manier raken we allebei eerder bij projecten betrokken, waardoor de opdrachtgever een beter onderbouwde keuze kan maken met meerwaarde voor zijn bedrijf”, zegt Plaisier tot besluit.

Tekst: Jan van Staalduinen