De gemeente Lingewaard gaat de bestemming van Agropark II in Huissen verruimen. Provincie en regio hebben al ingestemd. Daarmee komt de weg vrij voor vestiging van niet-agrarische bedrijven. Het bedrijventerrein ligt op de kop van tuinbouwgebied Bergerden.

Het was de bedoeling dat zich daar toeleverende bedrijven en andere agro-gerelateerde ondernemingen zouden vestigen. Dat is nooit zo goed gelukt. Slechts eenderde van het beschikbare areaal is verkocht. Bovendien is de binding van de gevestigde bedrijven met de aanwezige tuinbouw veelal losjes, of niet aanwezig. Alleen toeleveringsbedrijf Bestebreurtje past precies in de oorspronkelijke ideeën.
Tegelijkertijd neemt de vraag naar bedrijventerreinen in de regio toe, parallel aan de plannen om snelweg A15 door te trekken. Als dat gebeurt, ligt het terrein op een heel strategische plek, namelijk vlakbij Duitsland en ontsloten door goede infrastructuur.

Ontwikkelingsgebied van 735 hectare

Tuinbouwgebied Bergerden is inmiddels onderdeel van het grotere gebied Next Garden. Dit ontwikkelingsgebied heeft een omvang van 735 hectare en beschikt over volop ruimte en faciliteiten voor de uitbreiding van bedrijven. Na een periode van stilstand is er weer belangstelling voor tuinbouwkavels. Tijdens de stagnatie is de strikte tuinbouwbestemming van het gebied al losgelaten. Dat heeft tot gevolg gehad dat biovergister Groen Gas Gelderland zich heeft gevestigd aan een laantje dat oorspronkelijk bedoeld was voor glastuinbouw. De gemeente meldt dat er inmiddels weer vergevorderde plannen zijn van telers voor koop van tuinbouwkavels.

Tekst: Tijs Kierkels