Energie winnen uit ruim duizend zonnepanelen, de stroom tijdelijk opslaan in een reuzenaccu en verkopen wanneer de prijs gunstig is. Akkerbouwer Jan Reinier de Jong in Odoorn is de eerste agrariër in Nederland met zo’n accu op zijn bedrijf.

De prijs van elektriciteit kan op de energiemarkten flink schommelen. De Jong kan dankzij de lithium-ion accu op elk gewenst moment stroom leveren. In samenwerking met Jules Energy heeft Jan Reinier een systeem ontwikkeld waarmee hij zijn opgewekte stroom op precies het juiste moment kan verkopen. Als de prijs hoog is, verkoopt hij zijn stroom. Als de prijs voor stroom heel laag is of je zelfs betaald krijgt om stroom van het net af te nemen doet Jan Reinier precies het tegenovergestelde en koopt hij stroom in. In beide gevallen verdient hij er dus geld mee. Gelukkig hoeft hij de prijzen niet zelf in de gaten te houden, de software regelt dit automatisch.

De ondernemer denkt zijn investering in een periode van tien jaar terug te kunnen verdienen. Dat kan door ook de door hemzelf opgewekte zonnestroom te benutten voor de aardappelbewaring. Over tien jaar staan de accu’s overal in Nederland, voorspelt hij.

Energieopslag heeft de toekomst

LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat opende de energieopslag met Harold Hoffenk (Rabobank Borger-Klenckeland) en Ttisse Stelpstra (gedeputeerde provincie Drenthe). Zij denken dat boeren als Jan Reinier een hele belangrijke rol gaan spelen in de transitie naar een schone energievoorziening. Net als Jan Reinier zelf stelden zij dat energieopslag in boerenbedrijven de toekomst heeft. “De agrarische sector is goed voor rond 45 procent van alle hernieuwbare energie in ons land. De afgelopen jaren waren boeren en tuinders betrokken bij 70 procent van de aanvragen van het SDE+budget. De melkveehouderij is al voor 68 procent energie-neutraal. En 71% van de windmolens in Nederland staat op boerenland of is in handen van agrarische ondernemers.”

Nederlandse boeren en tuinders zijn niet alleen toonaangevend op het terrein van voedselkwaliteit en –veiligheid. Ook waar het gaat om efficiënt verbruik van energie, opwekken van hernieuwbare energie en energiebesparing loopt de sector voorop. Maat zei ervan overtuigd te zijn dat de agrarische sector het komend decennium veel gaat presteren op het terrein van energie, klimaat en duurzaamheid. De sector heeft immers veel ‘in huis’: zonnepanelen, biomassa, windmolens en aardwarmte. “Tegenover fossiel komen te staan: wind, zon, bodem en bio. Kansen te over.”

Bron: LTO Noord/Drenthe in Transitie. Foto: Jan Reinier de Jong/CleanEnergy.