Uit een concurrentieanalyse van productiecijfers en exportcijfers blijkt dat alleen de Nederlandse tomaat haar positie in de afgelopen tien jaar sterk heeft verbeterd. Paprika, komkommer en aubergine van Nederlandse bodem hebben daarentegen onvoldoende weten te profiteren van de marktgroei in de EU. Spanje heeft in veel Europese landen het marktleiderschap overgenomen of komt daar dicht bij in de buurt.

Vruchtgroenten zijn wereldwijd de meest geconsumeerde groenten. Nederland is wereldspeler in de handel van groenten en fruit. In opdracht van de Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO) heeft GroentenFruit Huis de concurrentiepositie van Nederlandse vruchtgroenten geanalyseerd, om telers, telersverenigingen en andere stakeholders te informeren.

Opkomst andere productielanden

Naast een analyse van de Nederlandse productie en export, is in de concurrentieanalyse ook gekeken naar de groei in andere productielanden, zoals Spanje, Marokko, Israël en Polen. Daaruit blijkt dat met name Spanje een steeds belangrijkere rol gaat spelen op de Europese vruchtgroentemarkt. Dit wordt toegeschreven aan een lagere kostprijs en verbetering van de productkwaliteit.

Verwachting tot 2025

De concurrentieanalyse biedt tevens een doorkijk naar 2025. De verwachting is dat de Europese markt de komende tien jaar beperkt zal groeien in volume en meer in waarde. De vruchtgroentesector heeft haar toekomst in eigen hand, zo zeggen de onderzoekers. Met een aantal stappen kan Nederland haar marktpositie in de komende jaren verbeteren. Dan moeten ze onder meer inspelen op kansen op het gebied van distributie en duurzaamheid. Denk aan de thema’s energie, water en gewasbescherming. Door deze optimaal te benutten en dit ook uit te dragen kan Nederland haar positie verder uitbouwen.

Deze concurrentieanalyse is te raadplegen via de websites van FVO (www.vruchtgroente.nl) en GroentenFruit Huis (www.groentenfruithuis.nl).

Gerelateerd