Tijdens Kom in de Kas kunnen bezoekers genieten van de aanblik van de rode paprika’s in de gloednieuwe kas van de familie Duijnisveld in De Kwakel. De paprika’s zijn hoofdzakelijk bestemd voor de Engelse en Japanse markt. Het bedrijf is een welkome aanvulling voor de Aalsmeerse route, die door een overwegend bloemengebied loopt.

“In 2017 hebben we hier 9 ha nieuw gebouwd. Hemelsbreed zitten we met ons andere bedrijf in Nieuwveen hier maar 2 km vandaan. Qua teelttechniek is het een vergelijkbare kas. De vraag naar meer producten op de manier zoals wij ze maken, speelde mee met de uitbreiding”, vertelt Ruud Duijnisveld. Samen met zijn neef Leo en hun echtgenotes Wendy en Saskia leidt hij als derde generatie het bedrijf.
Van oorsprong komen ze uit het Westland. Opa Duijnisveld begon veertig jaar geleden aan de Tomatenlaan in Wateringen. De ene zoon ging met zijn vader verder, de andere in ‘s Gravenzande. Hun zoons – de neven Ruud en Leo – zochten elkaar weer op om samen verder te gaan op een duurzaam en groter bedrijf. Dat hoefde niet per se in het Westland te zijn. “Zo kwamen we in 2006 in Nieuwveen terecht.” Dat bedrijf is in twee fasen gebouwd: 5,2 ha in 2006 en 4 ha aansluitend in 2012. Met de recente nieuwbouw is het bedrijf in één keer in grootte verdubbeld.

Afzet

De afzet verloopt via telersvereniging Best of Four. Via handelshuis Quality Queen gaan de paprika’s naar Engelse supermarkten als Tesco, Asda en Sainsbury’s en naar Japan. “We telen het ras Sapporo RZ. Dat ras geeft mooie, fijne vruchten en ze zijn iets zoeter. Er zit wel meer oogstarbeid aan.”
De Engelsen komen vijf à zes keer per jaar langs om de teelt te controleren en het bedrijf te bekijken. De producten voldoen aan de gewenste keurmerken, bijvoorbeeld GlobalGAP, Field to Fork of Tesco Nurture’s.
Beide bedrijven zien er pico bello uit. De ondernemers merken dat hun afnemers zowel de kwaliteit van hun producten als de uitstraling van het bedrijf waarderen. Een deel van de eer gaat daarbij uit naar de vaders van de vier ondernemers, ook wel de vier opa’s genoemd. Zij komen dagelijks tot wekelijks vanuit het Westland langs om klusjes te doen.

Centrale loods

Vanaf dit seizoen gaan de paprika’s van beide locaties naar de nieuwe loods in De Kwakel. Daar worden de producten centraal op vraag van de klant gesorteerd en verpakt. “Onze afnemers hebben verschillende wensen qua sortering – op maat of gewicht – en de wijze van verpakken. We moeten soms wel tien keer van instelling wisselen, vanwege de verschillende deelmarkten die we beleveren. Doordat we zelf sorteren, houden we de lijnen kort en kunnen we het plukken bijsturen als het ergens fout gaat”, vertelt Wendy, die verantwoordelijk is voor het sorteerwerk en de certificering van de producten.
Om half acht ‘s morgens komen de orders binnen. Bijvoorbeeld tien pallets voor Asda en twaalf voor Sainsbury’s. “Je moet dan genoeg product hebben wat betreft maat en gewicht.” Trots laat ze de nieuwe sorteerlijn zien, die straks het werk gaat doen. De Rolls-Royce onder de sorteermachines met meer mogelijkheid om de bestellingen van klanten voor te programmeren en een uitgekiende logistiek voor en na het sorteren om de paprika’s in de juiste verpakking en hoeveelheid te kunnen leveren.

Laagdrempelig binnenkijken

Het eerste bedrijf valt wat betreft Kom in de Kas in de regio Nieuwkoop, het nieuwe onder de regio Aalsmeer. Ruud: “Op de oude locatie hebben we een keer meegedaan. We vinden het zelf ook altijd erg leuk om andere bedrijven te zien. We zijn met ons nieuwe bedrijf gelijk gevraagd om mee te doen. In deze regio is bijna alleen sierteelt. Er doen zeven bedrijven mee. Wij zijn samen met een akkerbouwer de enige niet-siertelers.”
De ondernemers vinden het leuk om het bedrijf open te stellen tijdens de landelijke open dagen. Mensen hebben mogelijk overlast gehad van de bouw. Nu hebben ze de gelegenheid om op een laagdrempelige manier binnen te kijken. “We zijn trots op ons product. We vinden het belangrijk dat mensen weten hoe iets groeit en wat er bij komt kijken om paprika’s te telen. Dan smaakt het lekkerder.”
Speciaal voor Kom in de Kas laten ze een bedrijfsfilm maken, waarin te zien is hoe het oogsten en sorteren werkt. Wanneer er veel mensen rondlopen is het arbeidstechnisch en organisatorisch niet verantwoord om de sorteermachine te laten draaien.

Groepsbezoeken

Naast de jaarlijkse Kom in de Kas-dagen, is het mogelijk om gedurende het jaar met een groep de kas te bezoeken. De firma Duijnisveld krijgt twee tot drie keer per jaar een groep. Voornamelijk kinderen van basisscholen. Wendy: “Die kinderen komen binnen en we leggen onze werkwijze uit. We vertellen dan wat we doen en gaan vervolgens de kas in. Daar kunnen de kinderen zien hoe de paprika’s groeien. Soms krijg je dan grappige vragen. Vaak gaan die over de kleur: worden ze ook nog geel? Verder zijn de kinderen verbaasd dat we de planten los van de grond telen. Ze vragen zich af hoe hoog de planten worden en hoe je er dan nog bij kunt om ze te plukken. Verder zijn ze heel geïnteresseerd in de beestje die we uitzetten voor de biologische bestrijding: Waar lopen ze dan?”
In de schuur kunnen de kinderen zien hoe de kisten met paprika’s uit de kas komen en worden gekanteld. Ze kunnen ook iets van het sorteerproces zien. Vervolgens is in de waterruimte te zien hoe het water met de voeding wordt bereid. De WKK kunnen ze bekijken als hij uit staat. Na afloop krijgen ze een ijsje en een paprika en recepten om mee naar huis te nemen. “Het is bovendien leuk om te zien hoe geïnteresseerd de ouders zijn die met de kinderen mee komen. Ze kijken hun ogen uit.”
Behalve de scholen, ontvangt het bedrijf diverse andere groepen, bijvoorbeeld van Greenport Aalsmeer, vanuit de universiteit in Wageningen of toeleveranciers. Dan is het vooral Ruud die de groepen ontvangt en zo nodig in het Engels de meer technische zaken van het bedrijf uitlegt.

Tekst en beeld: Marleen Arkesteijn