De bestrijding van plantzuigende insecten in de glastuinbouw zoals bladluis, wittevlieg, cicaden, wol-, dop- en schildluis en schadelijke wantsen, leunt nog sterk op inzet van insecticiden die behoren tot de neonicotinoïden.

Het gebruik van deze middelen staat echter wereldwijd onder grote druk vanwege de schadelijke effecten voor het milieu. In een recent rapport van een door het Productschap Tuinbouw gefinancierd project, zijn de alternatieve mogelijkheden voor chemische en biologisch bestrijding op een rij gezet en is een aantal preventieve en curatieve methoden van bestrijding van bladluis in perkplanten en de tabakswittevlieg in kuipplanten getest met Calibrachoa en Mandevilla als modelgewassen.

De plantweerbaarheid tegen bladluis kon in beperkte mate worden verhoogd met een wortelbehandeling van een entomopathogene schimmel in Calibrachoa. Curatieve bestrijding van bladluis met gaasvliegen was niet effectief. De toevoeging van de gele toorts als bankerplant voor de roofwants Macrolophus pygmaeus resulteerde in een betere bestrijding van wittevlieg in Mandevilla en een verhoogde overleving van de roofwantsen. Verder gaven vijf alternatieve middelen een zeer goede bestrijding van tabakswittevlieg in Mandevilla.

Foto: Wageningen University & Research.


Gerelateerd