Per 1 augustus start André van der Wurff als Business Unit Manager bij Vertify. Hij wordt verantwoordelijk voor de onderzoekslocaties World Horti Center en Honselersdijk. André is sinds 2006 werkzaam in het toegepast onderzoek binnen de glastuinbouw.

Hij heeft gedurende die jaren meegeholpen aan het oplossen van diverse problemen in de teelt en aan de innovatie-opgaven van de glastuinbouwsector, zoals plantgezondheid, energie en water. Voorbeelden hiervan zijn de weerbaarheid van bodems, de ontwikkeling van realtime monitoringssystemen van plagen en nieuwe sensoren voor de detectie van virus.

Lange carrière als onderzoeker

Hij begon zijn carrière als ecologisch onderzoeker van bodems aan resp. UvA, VU en WU en bij Wageningen UR Glastuinbouw. Van der Wurff heeft zich gaandeweg gespecialiseerd in (ondernemend) management zoals manager en bestuurder van de stichting Control Food & Flowers (SCFF) en R&D manager van het meetlaboratorium Normec Groen Agro Control te Delfgauw.
In 2017 was hij verantwoordelijk voor de nieuwe start van SCFF en later ook Biotech Mircobials. Onder zijn leiding groeide de kennisinstelling met uiteindelijk de erkenning als Fieldlab Identificatie Organische Stoffen in 2023. Binnen het fieldlab wordt met state-of-the-art instrumenten gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor het hergebruik van groene reststromen uit kassen en inhoudsstoffen uit de plant.
Van der Wurff begint op 1 augustus als Business Unit Manager van de Vertify onderzoekslocaties World Horti Center en Honselersdijk om verder te bouwen aan een daadkrachtige business unit Glastuinbouw in het Westland.