Aubergineteler Jan Heulens kijkt vooruit naar 2023 en 2024. Voor die jaren heeft hij 60% van zijn gasprijzen vastgelegd. Dit jaar legde hij maar 30% vast en doen de hoge gasprijzen wel pijn. Maar hier staat een goede productie en opbrengst tegenover en goede elektriciteitsprijzen.

“Wij kijken maandelijks en per kwartaal naar de spread. Als de opbrengst van elektriciteit hoger is dan 2,5 keer de gasprijs, dan leggen we gas vast”, vertelt Jan Heulens die in het Antwerpse Vremde (B) samen met zijn broer Tom en zus Ann een auberginekas van 7,5 ha runt. Vorig jaar kende de teler een slecht jaar met hoge producties, maar zeer lage prijzen.
Dit jaar ziet er een stuk beter uit. De productie evenaart de recordoogst van 2021, maar daarbij worden er hogere prijzen genoteerd op de klok van BelOrta in Sint-Katelijne-Waver waar Heulens zijn productie afzet. Tot vorige week kreeg hij een middenprijs (vanaf januari) van 0,61 euro per kilo, tegenover 0,46 euro per kilo vorig jaar.

Minder Europese productie

Volgens hem kan de betere prijs te maken hebben met een verminderde productie in het buitenland. “Door de slechte prijzen hebben telers in het buitenland misschien minder aubergines gepoot. In de Benelux is dat alleszins niet het geval. Daar is juist vijf hectare meer op de markt gekomen.”
Ook de temperaturen in Spanje zouden wel eens een rol kunnen spelen bij de redelijke prijzen van het moment. Door het milde voorjaar produceerde het Iberische schiereiland in 2021 door tot mei en juni. Inmiddels ligt de aubergine-toevoer uit Spanje al enige weken stil door de hoge temperaturen die het telen onmogelijk maken.

Teeltstrategie ongewijzigd

Tegenover de goede prijzen, staan sterk gestegen kosten. Met name de gasprijs doet de teler momenteel zeer. Hij heeft dit jaar maar 30% van zijn gas vastgelegd. Doordat ook de niet gecontracteerde elektriciteit voor hoge prijzen wordt verkocht, kan hij de pijn enigszins verzachten.
Ondanks de hoge gasprijzen heeft de Vlaamse teler geen concessies gedaan aan de teelt. Net zoals vorig teeltseizoen heeft hij op 20 december gepland en is hij midden februari in productie gekomen. Ook op dit moment verwarmt hij ‘s nachts bij.
Voor volgend jaar bekijken we de optie om tien dagen later te planten, kort na nieuwjaar. “Dan hebben we de kortste dag achter de rug en gaat het telen makkelijker”, verklaart hij. De lengte van de dagen heeft ook een behoorlijke invloed op de productie. Deze piekt naarmate de dagen lengen. Doordat de langste dag achter ons ligt, zit de productie momenteel in een dalende lijn.

Volgende jaren 60% vastgelegd

De verandering in teeltplanning heeft niets te maken met de hoge energieprijzen. Volgend jaar heeft de teler namelijk meer gas vastgelegd dan dit jaar. Door een goede spread heeft hij twee jaar geleden al 60% van het gas voor 2023 en 2024 vastgelegd. “Dat lijkt nu goed, maar wie weet wat de prijs op de gasmarkt dan doet?”, tempert hij het enthousiasme.
Dat hij er niet op vertrouwd dat de gasprijzen de komende tijd het oude niveau behalen, blijkt uit zijn huidige energiestrategie. De teler denkt er over om nu gas vast te leggen aan de huidige prijzen van 170 euro. “Dat gaat wel door mijn hoofd. Maar we zullen toch even de zomer afwachten. De Nord Stream-1 pijplijn gaat op korte termijn in onderhoud. Sommige experts zeggen dat Rusland daarna misschien de gaskraan naar Duitsland zal dichtdraaien. Mocht dit het geval zijn, dan zal de prijs verder stijgen. Mocht dit niet het geval zijn, en de Noorse belofte van meer gasinput wordt waargemaakt, dan zal de prijs weer zakken. In de tweede helft van juli zal hier meer duidelijkheid over komen en nemen wij onze beslissing.”

Tekst en beeld: Jerom Rozendaal