Nu de temperaturen langzaam wat stijgen, neemt de algengroei in bassins toe. Veel telers zetten traditioneel waterstofperoxide en andere chemische producten in om deze te lijf te gaan. Als tegenhanger zijn er nu ook natuurlijke producten op de markt, waarbij de algen worden ‘weggeconcurreerd’ door bacteriestammen. Hiermee kunnen positieve resultaten worden behaald, zo bleek uit producentproeven. Voor een succesvolle inzet dienen telers zich wel aan bepaalde spelregels te houden.

Algenvorming kan overal in het watersysteem ontstaan, maar waterbassins en silo’s zijn hier doorgaans het meest ‘gevoelig’ voor, geeft Alwin Scholten van PlantoSys aan. Dit bedrijf richt zich op de productie en ontwikkeling van biostimulanten en meststoffen op natuurlijke basis. “Vanaf een temperatuur van 12 tot 15 graden kunnen algen zich echt ontwikkelen. Bij silo’s in de kas is algenvorming dan ook jaarrond een issue, bij bassins wordt dit doorgaans in het voorjaar een aandachtspunt. Het tegengaan van algen is een must, om verstoppingen in het watersysteem te voorkomen en de kwaliteit van je gietwater op niveau te houden.”

Concurrentie om voeding

De producent ontwikkelde enkele jaren geleden een product met diverse bacteriesoorten, om algen op een natuurlijke manier te beheersen. “We zagen dat hier steeds meer behoefte aan was onder telers, aangezien meer en meer ondernemers kiezen voor organische bemesting. Dat gaat niet samen met de inzet van waterstofperoxide of hypochloride.”
De bacteriën in het wateronderhoudsmiddel Blue Bac-1 gaan de concurrentie aan met algen om voeding, waardoor de algengroei wordt geremd en de algen het loodje leggen. “Het middel bevat diverse Bacillusstammen, die zijn geselecteerd op de eigenschap dat ze veel voeding opnemen en snel groeien. Een voordeel is dat deze bacteriën niet samenklonteren en dus ook niet zorgen voor verstoppingen in het watersysteem. Ook eventuele vissen in het bassin gedijen hier goed bij.”

Aandachtspunten

In 2021 startte het bedrijf met de eerste praktijkproeven, die nog steeds lopen. Daaruit bleek volgens Scholten dat in principe een soortgelijk effect kan worden gerealiseerd in de strijd tegen algen dan met een chemisch product. “Maar er zijn wel een paar belangrijke aandachtspunten. Om de ontwikkeling van de algen te helpen afremmen, mag het water in het bassin of de silo bijvoorbeeld niet stilstaan. Dit moet in beweging blijven. Ook is het zaak dat de laag slib op de bodem van het bassin niet te dik is. Een paar centimeter is acceptabel, maar het moet niet om tientallen centimeters gaan. Uit deze sliblaag komen namelijk diverse elementen vrij. En dan is er zoveel voeding beschikbaar voor de algen, dat de bacteriën ze niet onder de duim krijgen. Deze ‘spelregels’ zijn cruciaal voor een effectieve inzet van dit product. Daarnaast duurt het wat langer dan bij waterstofperoxide voordat het bassin algenvrij is; je moet uitgaan van meerdere weken.”
Hij benadrukt dat het middel op basis van bacteriestammen sowieso geen een-op-een-vervanger is van waterstofperoxide. “Dit omdat waterstofperoxide ook sporen van schimmels en bacteriën doodt; dat doet ons product niet.”

Toenemende belangstelling

Volgens Scholten werken inmiddels zo’n 30 tuinbouwbedrijven in binnen- en buitenland met het wateronderhoudsmiddel. Hieronder zijn ook circa 14 testbedrijven. “We zien de belangstelling voor een natuurlijke aanpak van algen toenemen. En als deze lijn doorzet en het product blijft doen wat het nu doet, zal de inzet van bacteriestammen de komende jaren ongetwijfeld verder aan terrein winnen. Zeker omdat organisch bemesten zoals gezegd in opmars is.”

Tekst: Ank van Lier