De afgelopen jaren is breed ingezet op het uitrollen van de nieuwste methode van beeldherkenning binnen de glastuinbouw en de open teelt. Met deze techniek kunnen door behulp van convolutionele neurale netwerken (Deep Learning) planten, groenten en vruchten tot op de pixel worden geanalyseerd op klasse en kwaliteit.

Wageningen University & Research boekte de afgelopen maanden specifiek voortgang op het gebied van onderscheiden van individuele plantendelen. Zo kan met grote zekerheid worden vastgesteld waar de stam, vruchten en bladeren van een plant zich bevinden. Hierdoor is het mogelijk om de lokale geometrie van de plant op grote schaal met snelheid inzichtelijk te maken, iets dat tot op heden nog niet mogelijk was.

Input oogstrobots

Voor de toepassing van de beeldherkenning binnen de tuinbouw kan men denken aan het beter laten functioneren van oogstrobots. Deze vorm van mechanisatie binnen de glastuinbouw heeft exacte lokalisatie van plantonderdelen nodig om de grijper goed te positioneren voor het afsnijden van de vruchten. De geometrie van de plant vormt voor oogstrobots dus onmisbare input om goed te functioneren.

Ziekte- en plaagdetectie

Voor fenotypering in bijvoorbeeld plantveredeling is de nieuwe techniek ook waardevol. Met behulp van beeldherkenning kan de beoordeling van planteigenschappen, wat momenteel nog mensenwerk is, geautomatiseerd worden. Een derde toepassing die hierop aansluit, is het detecteren van ziektes en plagen in de kas. Ook dit is vooralsnog vooral mensenwerk, al rijden er tegenwoordig al wel meetsystemen over het veld en door de kas. Met Deep Learning kan op basis van hyperspectrale beelden snel op pixelniveau bepaald worden of er ziekten of plagen op de plant aanwezig zijn.

Rekenwerk

Het onderzoek naar beeldherkenning bij planten vereist nog wel het nodige (computer)rekenwerk. Hiervoor heeft Wageningen University & Research een aantal GPU geaccelereerde rekencomputers aangeschaft. Daarnaast is er veel data nodig om de neurale netwerken te ‘trainen’. Momenteel is dit vooral handmatig werk, maar de universiteit is aan het onderzoeken of dit proces deels geautomatiseerd kan worden.

Bron en foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd