‘Waterzuivering Glastuinbouw: collectief of individueel?’, is de openbare groep die Jaap BijdeVaate van Delphy drie maanden geleden heeft aangemaakt op Facebook. Inmiddels volgen bijna tachtig belangstellenden de updates die de adviseur regelmatig post. “Ik wil telers, toeleveranciers en andere partijen betrekken bij kennisuitwisseling rond de naderende verplichte zuivering van restwaterstromen en de aandacht op dit onderwerp vestigen”, legt hij uit.

Telers kunnen de vorig jaar aangemelde collectieven gebruiken om gezamenlijk uit te zoeken hoe zij tijdig aan de zuiveringsplicht kunnen gaan voldoen. In diverse vakmedia legde BijdeVaate medio 2016 uit hoe bedrijven en collectieven aan de hand van een ‘QuickScan Waterzuivering’ kunnen vaststellen welke stappen zij moeten nemen. Die scan wordt onder andere uitgevoerd door Project Brinkers, een samenwerkingsverband van Delphy, DLV Glas&Energie en Agrimaco.

Inmiddels werken al ruim 200 bedrijven met Project Brinkers. Onlangs hebben LLTB en Waterschap Peel en Maasvallei opdracht gegeven om fase twee van het project ‘Samen Zuiver’ uit te voeren. Daarin worden voor dertien collectieven scenario’s uitgewerkt. Afdeling Aalsmeer van LTO Glaskracht omvat vier geregistreerde collectieven en maakt gebruik van de quickscan. Daarnaast passen nu meer dan twintig collectieven, verspreid door heel Nederland, het instrument toe.

Op basis van de verzamelde data kunnen zij een scenariostudie laten uitvoeren die praktische oplossingen en kosten beschrijft bij verschillende combinaties van bedrijven en technieken. Vanuit zo’n scenariostudie is het een kleine stap naar een business case, zoals de collectieven voor het einde van het jaar moeten indienen. Daarmee kunnen zij mogelijk in aanmerking komen voor uitstel van de zuiveringsplicht.
Hoewel de adviseur deelnemende bedrijven via traditionele kanalen benadert, is de communicatie via Facebook een middel om ook andere belangstellenden te informeren. BijdeVaate: “Het liefst zou ik op die manier vragen en opmerkingen ontvangen, maar ik begrijp dat dit thema zich niet altijd leent voor een openbare discussie.”

Tekst en foto: Pieternel van Velden