Was vijftien jaar geleden de belangstelling voor de Wageningse studie Plantwetenschappen dramatisch laag; tegenwoordig stromen de studenten in flinke aantallen toe. Onderwerpen als vertical farming en LED-belichting hebben een grote aantrekkingskracht op jongeren. Maar ook verhoging van de wereldvoedselproductie door verbetering van de fotosynthese scoort goed.

Leo Marcelis, hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie van Wageningen University & Research staat het jaar 2004 nog voor ogen. Nog geen tien belangstellenden voor de studie Plantwetenschappen. Na dat dramatische dieptepunt, dat ook in de sector tot zorgen leidde, is de stijgende lijn ingezet en die gaat nog steeds door.
De opmerkelijke opgang is te danken aan het feit dat Wageningen Universiteit sinds 2005 in keuzegidsen voor studenten consequent tot beste Nederlandse universiteit wordt gekozen en de richting Plantenwetenschappen altijd hoog scoort. Ook is het imago van de land- en tuinbouw belangrijk verbeterd. Wereldwijd staat Wageningen bovenaan in het agrarische domein; dat verklaart de internationale aantrekkingskracht.

Nederlanders en buitenlanders

“We trekken nu jaarlijks 90 tot 100 studenten voor de bachelor; de eerste fase van de studie. Dat zijn vrijwel allemaal Nederlanders omdat de studie in het Nederlands wordt gegeven”, vertelt hij. Vijf jaar geleden trok deze studiefase nog 40 belangstellenden.
Daarna volgt de masteropleiding, die in het Engels wordt gegeven. “Daar zien we een grote instroom, jaarlijks 80 mensen, bovenop het aantal van 100. Zij komen van het hbo en uit het buitenland. De vooropleiding van de buitenlanders is heel verschillend. Soms hebben ze al een master in hun eigen land gedaan, maar die is dan vaak van een ander niveau dan in Nederland”, zegt hij.
De studenten komen vanuit de hele wereld. Europese landen, VS, Canada, maar de grootste groep is Chinees.

Glastuinbouwspecialisatie

De masterstudie kent een aantal specialisaties; eentje daarvan is Greenhouse Horticulture. De studenten die voor deze variant kiezen, doen hun afstudeeronderzoek bij de vakgroep van Marcelis. Dit jaar zijn dat er 35. Zo’n aantal is een flinke uitdaging, geeft hij aan. Op korte termijn komen de begeleiders daardoor minder toe aan eigen onderzoek, maar op de langere termijn breidt de formatie van de vakgroep juist uit, wat weer gunstig is voor de onderzoekscapaciteit.
Een beperkt deel van de afgestudeerden kan daarna promoveren. Deze mensen heten aio’s (assistent in opleiding) en de titel die ze behalen heet PhD. Momenteel zijn er 20 aio’s op tuinbouwgebied. Ook dat is in vergelijking met het verleden een fors aantal. Zij doen langer durend onderzoek (nominaal vier jaar) en dragen zo bij aan het lopende programma van de vakgroep. Vaak worden masterstudenten, die een afstudeeropdracht van zes maanden doen, gekoppeld aan het aio-onderzoek.

Vertical farming

Marcelis merkt dat een aantal onderwerpen erg populair is. “Als we onderzoeksopdrachten op het gebied van vertical farming en LED-belichting aanbieden, heeft dat een enorme aantrekkingskracht. Het merendeel van de aio’s doet LED-onderzoek. Het gaat daarbij om verbetering van de groei en kwaliteit, maar ook om begrip van fysiologische processen”, vertelt hij.
Vaak gaat het om experimenteel werk in kas of klimaatkamer, maar ook om modelmatig onderzoek. Fotosynthese trekt steeds meer de aandacht van studenten, zeker als basis voor verhoging van de wereldvoedselproductie. Ook plantenvoeding en na-oogstkwaliteit krijgen de aandacht. “Bij dat laatste onderwerp gaat het om kwaliteit van groenten en bloemen, maar ook om tropische vruchten zoals mango. Nederland is zowel een van de grootste importeurs als exporteurs van mango”, vertelt hij.
De aangetrokken economie heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse studenten vrijwel allemaal een baan vinden, nog voordat ze zijn afgestudeerd. Ze komen vaak terecht bij de grote toeleverende bedrijven en de veredelaars. Een beperkt aantal begint voor zichzelf als startup.

Op 3 september wordt het academisch jaar in Wageningen geopend. Het thema is ‘Voedsel en landbouw: Europa en de wereld’. Prominente sprekers zijn premier Mark Rutte en Phil Hogan, Europees commissaris Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

Tekst: Tijs Kierkels.

Gerelateerd