Vanwege de extreem hoge energieprijzen en de grote onzekerheid op dit vlak laten veel tomatenbedrijven de lampen tijdens het komende belichtingsseizoen uit, merkt men bij Westlandse Plantenkwekerij. Hierdoor liggen momenteel behoorlijk wat vierkante meters leeg op de locatie ’s-Gravenzande. Tegelijkertijd verwacht bedrijfsleider Jos Zwinkels dit najaar − als de planten voor de onbelichte teelten worden opgekweekt − ruimte tekort te komen.

De 5 ha kas van de Westlandse Plantenkwekerij (WPK) in ’s-Gravenzande is een groot deel van het jaar gereserveerd voor de opkweek van groenteplanten voor de belichte teelt, met name tomaat. Dat is dit jaar anders: nu ligt een flink deel van de afdelingen leeg, vertelt Jos Zwinkels. “Ik schat dat we zo’n tachtig procent minder tomatenplanten opkweken voor de belichte teelten dan andere jaren. Het cancelen en uitstellen van orders was de afgelopen maanden aan de orde van de dag; telers durven het niet meer aan. Belichten is gewoonweg niet meer rond te rekenen, zelfs niet als je een WKK hebt staan. Kortom: belichten in tomaat lijkt een ‘no-go’ geworden.”

Flinke aderlating

Volgens de bedrijfsleider kiezen de meeste tomatentelers ervoor om onbelicht te gaan telen. Dit betekent dat zij hun planten vanaf medio november tot half januari geleverd willen krijgen. “In die periode gaan we hoe dan ook meters tekort komen. We zitten in die maanden altijd al vol, met onder meer paprika- en komkommerplanten voor de onbelichte teelten. En die meters kunnen we vanzelfsprekend niet dubbel gebruiken. Extra kassen bijhuren is ook lastig, zeker ook omdat er nauwelijks extra mankracht te krijgen is.”
Zwinkels geeft aan dat hij de uitleverperiode van de planten voor de onbelichte teelten wel wat wil proberen op te rekken. “Normaal gesproken zetten we onze kassen vanaf half januari vol met geraniumstekken en potplanten, dit wordt wellicht wat later. Maar daarmee kunnen we de verschuiving van belicht naar onbelicht niet goedmaken. De meters die nu leeg liggen, winnen we straks niet meer terug. Kortom: dit is een flinke aderlating voor ons.”

Schipperen

De bedrijfsleider erkent dat het werk er hierdoor niet leuker op wordt. “Ook omdat de situatie continu verandert en je steeds moet schipperen en je planning moet aanpassen. Veel orders worden namelijk op het laatste moment afgezegd. Ook de onzekerheid over de toekomst weegt zwaar: wat als er straks helemaal geen gas meer beschikbaar is voor de tuinbouw? Wat dat betreft houd ik mijn hart vast.”

Tekst en beeld: Ank van Lier