Vertical farms, die volledig gecontroleerde groeiomstandigheden bieden, zorgen voor een revolutie in de tuinbouwsector. Deze geïsoleerde, gesloten systemen zijn perfect voor precisielandbouw. Door sensoren zoals CO2-sensoren te integreren, kunnen we belangrijke gegevens verzamelen voor het gewasbeheer.

In een recent onderzoek hebben we de fotosynthese van gewassen berekend met behulp van gegevens over de groei omgeving en het celvolume van de vertical farms, naast bekende CO2-inputs, instelpunten en sensordata.

Fotosyntheseactiviteit

In ons onderzoek hebben we eerst afzonderlijke fasen kunnen onderscheiden die verband houden met de CO2-dosering en de CO2-opname ‘s nachts door sensordata te beoordelen. Vervolgens bepaalden we de hoeveelheid CO2 die de gewassen in elke fase opnamen, gebruikmakend van de basisprincipes van gasuitwisseling. Bovendien konden we de fotosyntheseactiviteit binnen de vertical farm nauwkeurig kwantificeren door informatie over het teeltoppervlak en het celvolume op te nemen. Deze aanpak demonstreert de effectiviteit van het gebruik van eenvoudige sensoren in gesloten ruimten om de gewasgroei en de hulpbronnenefficiëntie te optimaliseren.
Dit onderzoek maakte deel uit van het project Fieldlab Vertical Farming, gefinancierd door de organisaties EFRO Kansen voor West, Provincie Zuid-Holland en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U).

Tekst: Georgios Ntakos