Courgetteteler Bert Doelman uit De Lier is redelijk tevreden over de voorlopige resultaten van dit jaar. Zijn maatregelen om het gasverbruik te drukken pakten goed uit en met de verkoopprijzen voor gele courgettes is hij tot nu toe content. “We hebben wel zes weken later geplant, dus de fysieke opbrengst is lager. Wat me zorgen baart, is de aangekondigde verhoging van de energiebelasting in 2025. Wat kun je daar tegen doen?”

Bert Doelman teelt 2 ha gele en groene courgettes in een kas op leeftijd met een enkel beweegbaar scherm. Door dit slim te gebruiken, had hij het gemiddelde gasverbruik al teruggedrongen tot 15 m³/m² per jaar. Toen de energieprijzen vorig jaar steil omhoog liepen, werd hem duidelijk dat zijn verbruik nog drastisch moest dalen om het hoofd boven water te houden.

Terug naar 1,5 m³/m²

“Mijn eerste besluit was het uitstellen van de plantdatum”, blikt de Westlander terug. “Normaal komen de planten rond 20 januari op het bedrijf, dit jaar werd dat 1 maart. Langer doortelen in het najaar is vanwege de korte dagen geen optie. De kas lag dus zes weken langer leeg dan gebruikelijk. Dat voelt tegennatuurlijk, maar het kon niet anders.”
Onder het beweegbare scherm kwam ook een vast, transparant foliescherm om tot het voorjaar meer warmte binnen te houden. Last but not least ging de thermostaat iets omlaag. Dankzij deze combinatie van maatregelen bracht Doelman het gasverbruik in stookseizoen 2022/23 terug naar 1,5 m³/m². Hoewel de fysieke opbrengst door de latere start eveneens lager uitvalt, werd de continuïteit van het bedrijf hierdoor zeker gesteld, in elk geval voor de korte termijn.

Redelijk goede prijzen

Over het verloop van de eerste teelt en de afzet is Doelman tevreden. “Door de verschillende plantdata die telers aanhielden, kwam de productie gespreid op gang en dat heeft het prijsniveau van ons hoofdproduct, de gele courgette, heel lang goed gehouden. In de tweede teelt was die spreiding er minder. Nu iedereen volop in productie is, zakken de prijzen wat terug. Desondanks is het best een goed jaar.”

Wittevlieg

Dankzij het koele voorjaar ervaart de Lierenaar een wat lagere spint-, trips- en luisdruk dan in voorgaande jaren. Wittevlieg is het grootste probleem, dat hij biologisch niet volledig onder controle kan houden. Dat komt mede door het harige gewas, waar veel natuurlijke vijanden een hekel aan hebben. “We zetten Encarsia sluipwespen en montdorensis roofmijten in, die redelijk goed presteren”, licht hij toe. “Een enkele keer moet ik corrigeren tegen luis en sommige middelen werken ook tegen wittevlieg. De keuze qua middelen is echter beperkt. We hebben structureel ook 3.000 vangplaten hangen. Da’s best veel op 2 hectare.”

Zorgen om energiebelasting

De teler denkt het jaar eind november goed af te kunnen sluiten. Over de plantdatum in het nieuwe jaar denkt hij nog even na. “Het zal wel iets later worden dan begin week 4, maar hopelijk wel iets vroeger dan dit jaar”, zegt hij. “Het vaste scherm is me goed bevallen, dus dat komt de eerste maanden zeker terug.”
Hoewel zijn zorgen over de gasprijs minder groot zijn dan een jaar terug, geldt dat niet voor de energiekosten op middellange termijn. “Hoe loopt het straks met de energiebelasting”, vraagt Doelman zich hardop af. “Nu betalen tuinbouwbedrijven voor de regulerende energiebelasting nog het lage tarief van 8 cent per kuub. Vanaf 1 januari 2025 zou dat 50 cent kunnen worden. Wat kun je daar tegen doen? Hopelijk lukt het Glastuinbouw Nederland om iets goeds te bereiken, want dit zal honderden, wellicht duizenden ondernemers keihard raken.”

Tekst: Jan van Staalduinen