In het project ‘Behandeling lozingswater tuinbouw’ wordt door business unit Glastuinbouw in samenwerking met KWR gewerkt aan een goede toepassing van actief koolstof als zuiveringstechniek voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater.

Uit het onderzoek blijkt dat het in drainwater aanwezige organische materiaal de poriën van het filter kan blokkeren, waardoor mogelijk lekkage ontstaat. Het filter moet hierdoor vroegtijdig worden vervangen, eerder dan dat er doorslag van gewasbeschermingsmiddelen optreedt. Als eerste stap in het project heeft KWR met laboratorium- en deskstudie onderzocht welk type actief koolstof het meest geschikt is voor toepassing in de tuinbouw en met welke voorfiltratie. Samen met de projectpartners (HortiMax, Enthoven Techniek, VAM Watertech, Groen Agro Control, LTO Glaskracht, Provincie Zuid Holland) wordt op basis hiervan een pilotinstallatie gebouwd en getest.

Daarnaast is een beslismodel in ontwikkeling om telers te ondersteunen in de keuze voor zuiveringstechniek. Het model is een aanvulling op de recent gelanceerde webtool Waterstromen. Een eerste versie is in het voorjaar beschikbaar voor telers.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd